Yacht

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider Jaarrekening

Aanleiding

Het opstellen van de jaarstukken is een intensief en dynamisch proces. De ervaring in de afgelopen jaren leert, dat goede (procesmatige en inhoudelijke) voorbereiding essentieel is en veel werk achteraf kan voorkomen. Wij merken dat de eisen van de externe verslaggeving continue verbetering vraagt van onze interne verslaglegging en dossieropbouw.


Voor ons traject "opstellen jaarstukken (inclusief jaarrekening)" van het boekjaar 2021 is het de ambitie om vroegtijdig te investeren in het opstellen van een goed jaarrekeningdossier, onder het motto “een goede voorbereiding is het halve werk”. Vanwege capaciteitsgebrek is hiervoor extra capaciteit en deskundigheid nodig in de vorm van projectleiding.


De opdracht

Wij zijn op zoek naar een begeleider voor het voorbereiden en opstellen van het jaarstukken 2021, inclusief het dossier voor de accountantscontrole. De taken zijn primair gericht op het aansturen van het projectteam, het stoomlijnen van de dossieropbouw, review en verbetersuggesties van het dossier en het aansturen van het proces. De projectleider wordt ondersteund door een professioneel team en kan sparren met de projectleider van de jaarstukken van voorgaande jaren. 

Daarnaast is de projectleider tijdens de jaarrekeningcontrole de coördinator en kritische toetser van eventuele (verdiepende) vragen aan onze organisatie, zodat beantwoording tijdig en accuraat wordt aangeleverd. 

Ook het contact met de accountant tijdens de accountantscontrole in week 8 tot en met 10 is taak van de projectleider.


De projectleider is bekend met wat verwacht wordt van aan te leveren documentatie voor de accountant en weet de organisatie hierin vakkundig mee te nemen. Een plan van aanpak is gereed. De opdracht loopt van december 2021 tot en met maart 2022 wanneer de accountantscontrole is afgerond en de jaarstukken worden aangeboden voor besluitvorming. 


Doelstelling en gewenst resultaat

Het opleveren van de jaarstukken 2021 voor besluitvorming in ons dagelijks en algemeen bestuur. 

Het opleveren van een toereikend jaarrekeningdossier aan de accountant voor controle van boekjaar 2021.Het optimaliseren van het proces en vakinhoudelijke kennis van oplevering jaarrekeningdossier (inclusief helder en efficiënte richtlijnen, werkafspraken en werkinstructies) voor verdere jaren.


Op te leveren resultaten

  • Bevindingenscan uit de interim controle en startnotitie van onze accountant Baker Tilly waarbij het plan van aanpak wordt getoetst op actualiteit en urgentie van de onderwerpen;
  • Heldere en efficiënte richtlijnen, werkafspraken en werkinstructies zodat er conform nieuwe kwaliteitsstandaarden gewerkt kan worden en hierop getoetst kan worden;
  • Feitelijke oplevering van het jaarrekeningdossier aan de accountant, inclusief coördinatie en toetsing van aanvullende vragen door de accountant;
  • Beknopt eindadvies voor verbeteringen in het aanleverproces.


Uren:
36
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Wij vragen een krachtige persoonlijkheid (o.b.v. senioriteit en ervaring) die dit proces met overtuigingskracht bij de accountant en medewerkers kan brengen. Bij voorkeur ervaring heeft met dit proces bij gemeentes of andere waterschappen. De kandidaat is in staat anderen mee te nemen zonder het over te nemen en collega's aan te spreken. 

Opleiding

wo

Wat wij bieden

tijdelijk