Thebe

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider alliantie Zinnige Zorg

Thebe heeft sinds december 2020 een alliantie met VGZ in het kader van Zinnige Zorg. Het doel van deze alliantie is om in gezamenlijkheid initiatieven uit te werken die bijdragen aan kwaliteit van zorg en leven, duurzaamheid, toegankelijkheid en betaalbare zorg.

Het aantal initiatieven en projecten groeit en vanwege de omvang en intensiteit is er nu behoefte aan een Projectleider die deze ontwikkeling ondersteunt en in de rol van projectleider de initiatieven van begin tot eind begeleidt. De onderwerpen zijn gevarieerd: qua thema, reikwijdte, complexiteit en doorlooptijd.

Heb jij ervaring als projectleider en wil jij bijdragen aan deze samenwerking?

Dan is dit iets voor jou!

De ontwikkelingen binnen en buiten de zorg, zoals toenemende vergrijzing, langer thuis wonen, krapte op de arbeidsmarkt en technologie vragen om vernieuwing en andere oplossingen om de zorg duurzaam te organiseren. De alliantie heeft betrekking op de zorg vanuit de zorgverzekeringswet en de langdurige zorg en zowel wikverpleging als intramurale zorg. De alliantie omvat een meerjarenovereenkomst waarin de doelen, ambitie en werkwijze beschreven zijn.

Binnen de alliantie is een kernteam gevormd, bestaande uit managers en adviseurs van Thebe en leden van het team Innovatie van VGZ. Binnen dit team worden alle projecten gevolgd en worden nieuwe ideeën besproken. Het kernteam bepaalt of een idee past binnen de doelstellingen van de alliantie. Aan elk project is een manager verbonden in de rol van projecteigenaar.

Globale omschrijving van jouw takenpakket als projectleider:
 • Uitwerken van ideeën tot een projectidee met doelstelling, planning (concrete stappen en acties) en beoogde resultaten.
 • Meewerken aan het opstellen van een business case.
 • Organiseren van de uitvoering van de projecten en eventueel opzetten van verbreding van een project binnen Thebe.
 • Voortgang bewaken, monitoren resultaten en rapporteren aan kernteam.
 • Plannen (bege-)leiden van projectgroepen.
 • Sparring partner van de projecteigenaar.
 • Voorbereiden en uitwerken van projectoverleg.

Thebe is hiervoor op zoek naar een ervaren projectleider voor 24 uur per week, met bereidheid om tussentijds uit te breiden naar 32 uur. Dit is afhankelijk van de projectenportefeuille. Het betreft een dienstverband voor 1,5 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring.

Over jou

We vragen een projectleider die voldoet aan onderstaande beschrijving:

 • Je bent een ervaren (minimaal 3 jaar), zelfstandige projectleider;
 • Je bent bekend met de zorg (bij voorkeur van de VVT) en relevante ontwikkelingen;
 • Je bent ondersteunend en verbindend;
 • Je kunt op een constructieve wijze samenwerken, ook met externe partners;
 • Je neemt initiatief en bent voortvarend, herkent knelpunten en obstakels en weet deze bespreekbaar te maken;
 • Je weet op welke momenten afstemming nodig is;
 • Je gaat kritische vragen en opmerkingen niet uit de weg;
 • Je weet vertragingen in het proces en andere tegenslagen vlot te trekken;
 • Je bent gestructureerd in je werk en je bent in staat meerdere projecten gelijktijdig te ondersteunen.
Wij bieden

Als je werkt bij Thebe, beteken je iets voor een ander. Dat waarderen wij. Daarom bieden we jou een fijne werksfeer en mogelijkheden om verder te groeien. In eerste instantie bieden we een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Na gebleken geschiktheid gaan we kijken naar de mogelijkheden voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Werken bij Thebe betekent ook een goed arbeidsvoorwaardenpakket. Naast je salaris (conform CAO VVT) krijg je ook een eindejaarsuitkering en pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Ook kun je gebruik maken van de collectiviteitskorting op verzekeringen (bijvoorbeeld zorg- of auto), van korting op een private lease-auto en van het Thebe meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (korting op de aanschaf van bijvoorbeeld een (E)bike, fitness abonnement of mobiel/laptop/iPad).

Over Thebe

Thebe levert wijkverpleging, specialistische zorg, thuisbegeleiding en dagbesteding in 22 gemeenten in West- en Midden-Brabant. Daarnaast bieden we zorg in 23 woonzorgcentra in de regio. Met aandacht en toewijding verlenen onze zorgprofessionals en vrijwilligers menslievende zorg.

De zorgprofessionals worden vanuit verschillende domeinen ondersteund, geadviseerd en gefaciliteerd op verschillende vlakken (o.a. ICT, M&O, Communicatie, Planning).

Dienstverband:
fulltime, parttime

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist

Wat wij bieden

Contract:
Parttime Fulltime