DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Business projectleider HR (10) 20-30 u/w

Standplaats: Naaldwijk
Duur: 9 maanden, start z.s.m.
Optie tot verlenging: 1 x 3 maanden
Reageren voor: 25 oktober 2021

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster bedrijfsvoering
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

Taakveld
Personeel, Organisatie, Ontwikkeling en Communicatie (POOC) is verantwoordelijk voor de advisering en ondersteuning van de afdelingen op het gebied van Human Resource en Communicatie. Het onderdeel Personeel, Organisatie en Ontwikkeling doet dit door het opzetten van, adviseren over en het uitvoeren van een modern HRM-beleid. Het onderdeel Communicatie doet dit door samen met de afdelingen communicatiestrategieën, -plannen en -middelen te ontwikkelen. Ze staan de afdelingen proactief bij in hun communicatie, voorlichting en woordvoering. Daarnaast zijn zij leidend in representatie, intranet, de website en nieuwe media.

Opdracht
In 2019 is een start gemaakt met de optimalisering van het Instoom-, Doorstroom-, Uitstroom (IDU) proces. Ter ondersteuning van dit project is gelijktijdig een Programma project gestart voor het HR Landschap. Het doel is het HR-landschap te verbeteren op gebied van applicaties. Daartoe gaan we over op Motion als hoofd HR applicatie. Op korte termijn implementeren we Motion en daarnaast Connexys, Studytub.

Als business projectleider HR leidt je deze implementatie in samenwerking met applicatiebeheer en I&A adviseur. Je bent actief betrokken bij het doorlopen van de selectie- en verweringstraject van de nieuwe applicaties vanuit je kennis over wat het taakveld HR nodig heeft. Wegens de sterke relatie met HR aspecten is deze HR achtergrond gewenst. Je begeleidt het proces, voert verbeteringen door waar nodig en zorgt voor borging binnen de organisatie.

Gunningscriteria (weging)
1. Je beschikt over minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding (10 punten).
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op HR gebied waaronderhet gehele recruitment proces (duidelijk weergeven in het cv) in de afgelopen 5 jaar (25 punten).
3. Aantoonbare werkervaring als projectleider op het snijvlak van HR en ICT in de afgelopen 5 jaar (duidelijk weergegeven in het cv middels een toelichting) (20 punten).
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider waarbij je gewend bent te werken met afgebakende resultaten en meerdere projectmanagement methodieken (duidelijk weergeven in het cv) in de afgelopen 8 jaar (25 punten).
5. Je beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een politiek bestuurlijke omgeving in de afgelopen 5 jaar (15 punten).
6. Aantoonbare werkervaring met Motion, Connexys, Studytube (5 punten per onderdeel).

Competenties
- Gevoel voor verhoudingen, vooral ambtelijk. Om kunnen gaan met weerstand en verschillende belangen.
- Heeft voldoende vaardigheid om, in relatie tot het project, een professioneel netwerk op te zetten en contacten te onderhouden met stakeholders.
- In staat om verwachtingen, behoeften, wensen te vertalen naar best passende oplossingen in techniek en proces samen met de ICT projectleider.
- Stevig maar flexibel, de projectleider kan op basis van natuurlijk leiderschap grip op de voortgang van het project borgen. Weet met heldere argumenten te overtuigen.
- Weet een team te vormen, te binden en functioneel en operationeel aan te sturen.
- Communicatief vaardig.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 1 november 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 29 oktober 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist