DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Programmamanager Openbare Ruimte (11) 20 u/w

Standplaats: Huizen
Duur: 24 maanden, start 1 november 2021
Optie tot verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend
Reageren voor: 15 oktober 2021

Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening 'Goed geregeld, graag gedaan!' Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega's, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Team Beheer openbare ruimte
Het team Beheer Openbare Ruimte (BOR) houdt zich bezig met het beleid en beheer van de openbare ruimte. De aandachtsgebieden daarbij zijn het openbaar groen, wegen, haven, kunstwerken, water, riolering, installaties, verlichting en verkeer. Het team maakt deel uit van de afdeling Openbare werken en heeft een omvang van ruim 17 fte.

Opdracht
Er is binnen een ontwikkelingsprogramma een integraal inpassingsplan oost-west as Huizen opgesteld. Zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Huizen delen de visie dat er een cruciale rol is weggelegd voor het openbaar vervoer in de duurzame schaalsprong van het mobiliteitssysteem. Daarom is het uitgangspunt van het programma dat de nieuwe verbinding moet voldoen aan de HOV-eisen van snel, betrouwbaar en hoogfrequent vervoer. Tegelijkertijd blijkt uit het speciaal voor dit programma opgestelde Maatschappelijk Programma van Eisen, waarin de input van jarenlange gesprekken met bewoners, bedrijven en belangenpartijen is verzameld, dat verkeersveiligheid en de fiets belangrijke thema's zijn evenals de versterking van het groen en de biodiversiteit en de bereikbaarheid van winkelcentrum Oostermeent. Daarom zijn ook die thema's als uitgangspunten meegenomen.

Door te kijken naar kansen heeft de gemeente Huizen, met instemming van de provincie Noord-Holland, het toekomstige HOV-tracé in haar gemeente opnieuw opgepakt. Door in de geest van de Omgevingswet verschillende disciplines te verenigen heeft de verruimde projectscope geleid tot het integrale inpassingsplan HOV Huizen. Met de HOV-eisen van snel, betrouwbaar en hoogfrequent vervoer voorop en daarnaast de maatschappelijke thema's van verkeersveiligheid en de fiets en de bereikbaarheid van winkelcentrum Oostermeent heeft Huizen gedegen maatregelen voorgesteld die kunnen rekenen op het langverwachte draagvlak.

Met het vaststellen van het voorontwerp van de oost-west as door de gemeenteraad gelooft Huizen dat het met het integrale inpassingsplan HOV Huizen klaar is voor een duurzame schaalsprong van het mobiliteitssysteem én de leefbaarheid.

Voor de uitvoering van het integraal inpassingsplan zoeken wij een programmamanager. Deze gaat werken aan de hand van een plan dat voor de projectbeheersing is gemaakt. Het programma wordt in (deel)projecten gerealiseerd. De programmamanager is verantwoordelijk voor de realisatie aan de hand van de plannen en binnen de gegeven kaders.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Uiterlijk beschikbaar per 1 november 2021 voor 20 uur per week;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider/programmaleider of programmamanager.

Gunningscriteria
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als projectleider openbare ruimte binnen een gemeente;
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met omgevingsontwikkeling;
6. Aantoonbare werkervaring met bewonersparticipatie in de afgelopen 5 jaar;
7. Aantoonbare werkervaring met werken in een bestuurlijk-politieke omgeving in de afgelopen 5 jaar.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Je bent resultaatgericht;
- Je bent communicatief sterk en gericht op samenwerken;
- Je weet anderen op een prettige manier te motiveren en te overtuigen;
- Je bent klantgericht;
- Je bent omgevingsbewust, betrokken en hebt een goed inzicht in en gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
- Je bent een teamspeler.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 22 oktober tussen 8.30 uur en 11.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 21 oktober 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist