Alliander

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Beleidsadviseur Elektrotechniek

Heb je een sterke basis in elektrotechniek en een analytische achtergrond? Wil je beleid vertalen naar modulaire bouwstenen om Liander’s groeiende werkpakket sneller, beter en kostenefficienter te realiseren? Krijg je energie van het oplossen van complexe (technische) vraagstukken? Dan zijn wij de perfecte werkgever voor jou!

Jouw energie

Alsbeleidsadviseur elektrotechniekben je verantwoordelijk voor standaardisatie en inpassingen binnenhoog,midden-en laagspanning.

Jouw focus gaat liggen op een van onze domeinen:

 • primaire assets - onder andereonder-, schakel-, en regelstations,middenspanningsruimtesen componenten als distributietransformatoren, schakelinstallaties, kabels en garnituren.

 • secundaire assets - beveiligingen, stations- en distributieautomatisering.

 • bouwkunde - bouwkundige aspecten van onze middenspanningsruimten, onder-, schakel- en regelstations en klantaansluitingen.

Dit betekent dat je je inzet voor de (door)ontwikkeling vanbedrijfsbreedbeleid, uniforme componentspecificaties en werkinstructies, zodat de realisatieketens werkzaamheden efficiënter kunnen uitvoeren. Daarbij stuur je op kwaliteit, objectiviteit en transparantie voor het maken van complexe afwegingen tussen diverse belangen (waarondertotal-cost-of-ownershipen duurzaamheid).

Verder neem je deel aan aanbestedingstrajecten, en lever je specificaties op die worden uitgezet in de markt. Je bent onderdeel van hetModulair Bouwenteam en staat in verbinding met onder andere onze realisatieketens en externe stakeholders zoals leveranciers, om praktijkervaringen te vertalen naar verbeterd beleid, specificaties en werkinstructies.


Zo werk jij aan de energie van vandaag én morgen:

 • Je stuurt op integraliteit en praktische toepassing van bestaande en nieuwe technische specificaties waardoor werkzaamheden in de realisatieketens worden vereenvoudigd en gestandaardiseerd.

 • Je ontsluit specialistische kennis en praktijkervaring en schrijft op basis hiervan strategisch/tactisch beleid en componentspecificaties.

 • Je neemt deel aan multidisciplinaire teams voor de productie en beheer van beleid, (component)specificaties en werkinstructies.  

 • Je geeft vanuit de techniek richting aan aanbestedingstrajecten.

 • Je vertegenwoordigtLianderin werkgroepen van Netbeheer Nederland en Nederlandse normcommissies.

Jouw werkgever

Allianderis een groot Nederlands netwerkbedrijf, dat ervoor zorgt dat miljoenen klanten dagelijks stroom en gas hebben. Voor wonen, werken, vervoer en recreatie. We staan voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Nu en in de toekomst. Dat is waar wij iedere dag samen aan werken. We bieden onze professionals ruimte voor vernieuwende en slimme ideeën. Ruimte voor jouw energie.

Lees hier meer over Alliander als werkgever en onze bedrijfscultuur

Kernonderdeel van Alliander is de uitvoeringsorganisatieLiander(www.liander.nl), die het gas- en elektriciteitsnetwerk (schakelstations, leidingen, kabels) bouwt, vernieuwt en beheert en verantwoordelijk is voor het energietransport naar woningen en bedrijven.
In de uitvoeringsorganisatie werken o.a. de bedrijfsonderdelen Asseten ProductManagement (netwerkstrategie), Aanleg (engineering van het infra netwerk) en Netcare (aanleg en onderhoud van het infra netwerk) nauw samen.

Alliander heeft eengezamenlijk doel,een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening leveren in 2030. Dat betekent dat we allemaal méér werk moeten maken, sneller moeten anticiperen op ontwikkelingen, het energienetwerk met partners samen moeten ontwerpen, net en werk moeten digitaliseren en continumoeten innoveren. Omdat te bereiken moeten we als organisatie wendbaar en slagvaardig opereren, werken als één team en ons bedrijf kosten efficiënt organiseren.

Alsbeleidsadviseurelektrotechniekom je te werken binnenafdeling Modulair Bouwen. Modulair Bouwen is één van de afdelingen binnenorganisatieonderdeelAsset en Productmanagement(APM).APMheeft als doel het in stand houden van onze energienetten en het beheren van de bijbehorende netrisico’s, het beheren en optimaliseren van klantproducten, het ontwikkelen en beheren vanmodulairebouwstenen.

Een modulaire bouwsteen is een vastgestelde set aan beleid, standaarden en werkinstructies, waarbij primaire, secundaire en bouwkundige aspecten zijn geïntegreerd. Modulair Bouwen brengt eenvoud in het ontwikkelen en realiseren van energienetten, door technische complexiteit uit de realisatieketens weg te nemen. Met modulaire bouwstenen worden uitbreidingen van energienetten sneller enkosteneffectievergerealiseerd.

Modulair Bouwen is een jong en impactvol team (ca. 25 FTE) waarbinnen een standaarden pakket met modulaire bouwstenen voor onze energienetten (omvang werkpakket ca. €750 miljoen per jaar) wordt ontwikkeld en geprioriteerd. Vóór en mét onze interne en externe stakeholders. Met als doel: kosteneffectief, efficiënt en robuust realiseren van ons energienet. Met Modulair Bouwen willen we op een structurele wijze invulling geven aan de uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt. Het Modulair Bouwen team werkt verspreid over kantoren Amsterdam, Duiven en Arnhem en komt wekelijks bijeen op één van deze kantoren. Je rapporteert functioneel aan de ProductOwnerModulair Bouwen.

Jouw achtergrond

Jehebt op technisch vlak overzicht, kan op systeemniveau denken, weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Je bent in staat om inhoudelijk sturing te geven aan collega’s, zorgtvoor draagvlaken hoge kwaliteit oplevering. Je bouwt makkelijk duurzame relaties op met je directe stakeholders.


Verder ben je of beschik je over:

 • Afgeronde academische opleiding op het gebied van elektrotechniek, bouwkunde, civiele techniek of werktuigbouwkunde.

 • Werkervaringin de energiesectoris een pré.

 • Minimaal5jaar werkervaring als technisch adviseur/consultantof vergelijkbaar.

 • Sterke communicatievevaardigheden.

 • Analytisch scherp, autonome denker en probleem-oplossende competenties.

 • Goed in presenteren en creëren van draagvlak.

 • Je voelt je comfortabel om inhoudelijke sturing te geven aan collega’s en deze te coachen.

 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Jouw arbeidsvoorwaarden

Jij hebt de energie, wij bieden je de ruimte. Ruimte om het beste uit jezelf te halen, daar worden we immers allemaal beter van. Jij, Alliander en vooral onze klanten. En er is meer. Voor deze vacature kan je rekenen op (o.b.v. een 38-urige werkweek):

 • Prima salaris afhankelijk van opleiding en ervaring : junior max €5.027; medior - tot wel €5.884 (schaal 10) bruto per maand; senior max €7061 (schaal 11) ; senior (meer dan 10 jaar ervaring als senior adviseur) max € 8617 (schaal 12) bruto per maand afhankelijk van opleiding en relevante ervaring.​

 • een vast contract na 1 jaar.

 • op fulltime basis een Persoonlijk Budget van 18% van het jaarsalaris. Je kunt dit laten uitbetalen, er extra verlofdagen van kopen of storten in je pensioen.

 • een vergoeding van 70% van het wettelijk minimum loon over de ouderschapsverlofuren. Dit geldt bij het opnemen van ouderschapsverlof na 1 jaar dienstverband.

 • elk jaar 36 uur (4,5 dag) extra spaarverlof. Dit verlof kan je opnemen of maximaal 10 jaar sparen voor bijvoorbeeld een sabbatical.

 • een duurzaam inzetbaarheid budget van € 500,-. Deze kun je inzetten voor bijvoorbeeld loopbaanontwikkeling, een sportabonnement en/ofarbo-proofthuiswerkmeubilair.

 • een ABP-pensioen waarvan Alliander 70% betaalt.

 • een vaste eindejaarsuitkering van 5,94%.

 • Alliander biedt veel ruimte en mogelijkheden voor jouw ontwikkeling. Daarvoor werken we samen met de beste opleiders van Nederland. Je kunt kiezen uit een breed aanbod aan trainingen, workshops, opleidingen, studieboeken,webinarsen E-learningmodules.

 • een NS Business Card of als je met de auto reist een kilometervergoeding.

 • een bruto bijdrage van € 360 en kortingen bij afname van een aanvullende verzekering als je een collectieve ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis Achmea hebt.

 • een laptop en mobiele telefoon, anders:BringYourOwnDevice.

Bij Alliander verbaas je je over de fijne arbeidsvoorwaarden. We hebben ze hier voor je op een rij gezethttps://werkenbij.alliander.com/arbeidsvoorwaarden.

Jouw actie
We hebben ruimte voor jouw energie!

Standplaats: Amsterdam, Duiven of Arnhem​

Meer informatie over Modulair Bouwenen de selectieprocedure? Lees hier meer over Modulair Bouwenof contact Hella van den Boogaard, corporate recruiter via 06 - 18 70 63 52 .
hella.van.den.boogaard@alliander.com


Jouw sollicitatieprocedure
Alliander screent alle sollicitanten. Hoe die screening er precies uitziet, varieert per vacature. Denk bijvoorbeeld aan een referentiecheck, check van de authenticiteit van identiteitspapieren en diploma's, een integriteitsonderzoek en/of het opvragen van een verklaring omtrent gedrag. Ook kan een assessment deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Recruiter

Hella van den Boogaard

Telefoonnummer:

+31 (6) 18706352
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist