DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Procesadviseur en Verandermanager met IT kennis 28 u/w

Standplaats: Utrecht
Duur: 6 maanden, start zsm
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 15 oktober 2021

Inleiding:
De gemeente Utrecht werkt aan het verbeteren van de (keten)samenwerking tussen de organisatieonderdelen met als doel een merkbaar effect te realiseren voor onze "klant": de burger, het bedrijf, ons Bestuur/de Politiek. Hiervoor gaan we aantal +/- 40 interne ketens uitwerken, verdeeld in 3 domeinen Fysieke Omgeving, Sociale Dienstverlening en Generieke (deel)processen, om deze samen met de organisatieonderdelen te herontwerpen en waarin we de inrichting, sturing, informatiebeheer en systeemondersteuning in die ketens verbeteren conform de opgestelde leidende principes van het programma.

Jouw taken zijn:
 Faciliteren van werksessies met vertegenwoordigers uit ketens en processen;
 In kaart brengen van processen en ketens en het consolideren ervan in een GU ketenplaat en een set van kaders/ werkafspraken;
 Identificeren en in kaart brengen van verbeterpunten op het gebied van inrichting, sturing, rollen/actoren en informatiebeheer (werkwijze, ordening/bundeling, metadata, opslag en ontsluiting);
 Inventariseren van de gewenste ICT ondersteuning van ketens en processen in samen werking met betrokken IPMteam(s) en het Functioneel Beheer team binnen het programma.
 Brug functie van begeleidingsteam naar (Technisch) Realisatie team en focus op Practices/ Standaardisatie ten behoeve van verbreding/ in beheer name.
 Ontwikkelen van een toolkit waar de gemeente Utrecht op termijn zelfstandig in staat is om dit soort trajecten uit te voeren;
 Voorbereiden van adviezen voor de Regiegroep (stuurgroep), over proces/ ketenplaat, kaders, informatiebeheer, businesscase en vervolg, ten behoeve van besluitvorming.
 Begeleiden van de verandering in de domeinen en hun ketens en het gebruik en toepassen van de principes in de eigen afdelingen en teams.

Profiel/dit breng je mee:
 Minimaal 6 jaar ervaring als procesadviseur in grote overheidsorganisaties
 Ervaring uitvoeren projecten binnen een van de G4 gemeenten, ervaring bij Gemeente Utrecht is een pré.
 Ervaren met de complexiteit die ketensamenwerking en digitalisering binnen overheid met zich mee brengt (samenspel politiek/bestuur/processen/systemen/mensen).
 IV/IT kennis en coördinerende ervaring in functionele vraagstukken i.s.m. met een ICT ontwikkel & beheerorganisatie te realiseren en in beheername te organiseren
 Aantoonbare ervaring met dit vraagstuk bij meerdere opdrachten voor verschillende middelgrote en grote gemeenten.
 Ervaring met het onderwerp in het Sociale domein is een sterke pré.

 Ervaring met het kunnen verbinden van strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 Aantoonbare veranderkundige kennis, ervaring en gebruik van methoden bij minimaal twee organisaties in vergelijkbare proces/keten-digitaliseringstrajecten.
 Ervaren projectleider in domein van procesinrichting, procesoptimalisatie (LEAN) , informatiebeheer en recordmanagement binnen gemeenten
 Ervaren met zaakgericht werken en het ontwikkelen van dienstverlening/ kanaal-concepten naar burgers en bedrijven.
 Kennis van de ontwikkeling en principes van Common Ground
 Kennis en ervaring met de principes en producten van de GEMMA en de toepassing ervan in de praktijk.

Graag ontvangen wij een door de kandidaat zelf geschreven motivatie voor deze opdracht waaruit blijkt waarom je deze opdracht wilt uitvoeren en waarom jij de beste kandidaat bent, ga in op het gestelde profiel. (max 1/2 a4).

Voor deze aanvraag ontvangen wij graag twee relevante referenties die door Gemeente Utrecht nagebeld mogen worden.
Je geeft met het indienen van de referenties de Gemeente Utrecht akkoord om contact op te nemen met de referenten.

Gesprek: 21-10-2021 tussen 09.30 en 11.00 uur en 16.00 - 16.30 uur.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist