DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Adviseur Organisatieontwikkeling (13) 36 u/w

Standplaats: Naaldwijk
Duur: 12 maanden, start z.s.m.
Optie tot verlenging: 1 x 6 maanden
Reageren voor: 18 oktober 2021

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 108.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor dynamiek en actie Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is.
We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Bureau Gemeentesecretaris
De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders en daarnaast algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. Ter ondersteuning van die beide rollen heeft de gemeentesecretaris een eenheid tot zijn beschikking die bestaat uit onder meer een directieadviseur, bestuursadviseurs en woordvoerders/bestuursadviseurs Communicatie en administratieve ondersteuning. Het takenpakket bestaat onder andere uit coördinatie rondom de bestuurlijke besluitvormingsprocessen, advisering over politiek-gevoelige dossiers en cluster overstijgende zaken, woordvoering namens het college en voorbereiding van collegeleden op mediaoptredens en representatieve verplichtingen.

Opdracht
Een toegankelijke overheid, dat is waar Gemeente Westland voor staat. De gemeente is er voor haar inwoners, bedrijven en instellingen en niet andersom. Initiatieven vanuit de samenleving moeten worden gestimuleerd. Bewoners kunnen taken van de gemeente overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Het vraagt flexibiliteit en wendbaarheid om deze ambitie waar te maken. De gemeente Westland heeft al veel stappen gezet richting een meer wendbare en flexibele organisatie en wil hier stevig mee verder gaan. Nu is de tijd om de ingezette ontwikkelingen van de laatste jaren af te maken en goed te borgen in de wijze waarop de organisatie werkt. Dit gebeurt onder leiding van een programmamanager, die wordt ondersteund door een werkgroep. Voor de advisering en ondersteuning van de programmamanager zoeken we een adviseur Organisatieontwikkeling. Voor de organisatieverandering is een ontwikkelagenda die herhaaldelijk wordt geactualiseerd door het conerndirectieteam. De adviseur adviseert en ondersteunt de programmamanager en begeleidt de organisatie bij de uitvoering van deze agenda. Eén van de belangrijke speerpunten van de agenda is het werken in opgaven en producten, zodat de organisatie steeds beter in staat is haar mensen en middelen snel en gericht in te zetten op de belangrijkste opgaven. Naast het adviseren, ondersteunen en begeleiden bij de uitvoering van de ontwikkelagenda, zal de adviseur ook het directieteam begeleiden/coachen in hun taak leiding te geven aan de verandering van de organisatie.

Concreet bestaat de opdracht uit:
Samen met projectteam HR-plan, de HR-teams en hun teammanagers komen tot gedragen HR-plannen per team. Elk team heeft op 1 september 2022 een teamplan.
Het ondersteunen van (organisatie brede programma-) teams in hun functioneren en in hun ontwikkeling. Waardoor er stappen worden gezet naar meer vakinhoudelijke kennis, optimale samenwerking binnen en tussen teams, maar ook op werkplezier en talentontwikkeling van individuele medewerkers.
-Het vormgeven en begeleiden van de ontwikkeling van de Concern Directie. De directie functioneert op 1 januari 2022 als een team en werkt conform de principes van het sturingsconcept inclusief de ontwikkeling van de sturing en samenwerking tussen BOG en AOG
Het begeleiden van de ontwikkeling rol ambtelijk opdrachtnemer door de Strategisch Regisseurs, programma-managers en teammanagers zodat zij in Q1 2022 hun AON/OG-rol goed kunnen invullen.
Het begeleiden van de ontwikkeling van de teammanagers in hun HR-verantwoordelijke rol zodat zij in Q2 2022 hun AON/OG-rol goed kunnen invullen.
Het begeleiden van de vorming van de tafels en beraden zodat deze op een efficiënte en effectieve manier functioneren in Q2 2022. Zowel inhoudelijk als in houding en gedrag.
Het deelnemen aan het Programmateam Organisatieontwikkeling en daarbij een inhoudelijke bijdrage leveren aan de implementatie van Opdrachtgericht Werken en de sturing daarop.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk per 1 november 2021 beschikbaar

Gunningscriteria (weging)
2. Je beschikt over een afgeronde wo opleiding (20 punten).
3. Een gevolgde opleiding tot coach (10 punten).
4. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in leidinggeven en organisatieontwikkeling in de publieke sector in de afgelopen 12 jaar (30 punten).
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van wendbaar organiseren en werken, het aansturen en begeleiden van teams en het adviseren en coachen van directieteams binnen gemeentelijke organisaties in de afgelopen 10 jaar (25 punten).
6. Je beschikt over aantoonbare werkervaring in een 100.000+ gemeente in de afgelopen 4 jaar (15 punten).

Competenties
Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
Verbindend;
Inspirerend;
Resultaatgericht;
Flexibele werkhouding;
Organisatiesensitief;
Gedreven;
Samenwerken.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 21 oktober 2021 in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen op woensdag 20 oktober 2021 na 14.30 uur bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist