DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Medior bouwplantoetser 32-36 u/w

Standplaats: President Kennedylaan, 923, 1079MZ, AMSTERDAM
Duur: 1-11-2021 t/m 28-10-2022 conform duur werkzaamheden
Optie tot verlenging: ja
Reageren voor: 15 oktober 2021

Functieomschrijving
Als medior bouwplantoetser voer je de regie over de omgevingsvergunningen en toets je de aanvragen aan de relevante wet- en regelgeving. Je bent daarbij eindverantwoordelijke en eerste aanspreekpunt voor aanvragers en betrokken partijen. Je coördineert het proces en de interactie tussen de verschillende partijen die bij de aanvraag betrokken zijn. Je hanteert daarbij een projectmatige aanpak. Daarnaast informeer en adviseer je de gebiedsteams, het bestuur en de politiek. Integrale samenwerking is iets wat je van nature goed af gaat. Indien nodig vertegenwoordig je het dagelijks bestuur bij bezwaarzaken en bied je ondersteuning bij rechtszaken.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Amsterdam heeft zeven stadsdelen die samenwerken om zich te ontwikkelen tot herkenbare en, zoveel mogelijk, uniform ingerichte organisaties. De zeven gekozen bestuurscommissies functioneren als verlengd bestuur (vanuit het college van burgemeester en wethouders) en onderhouden intensieve contacten met bewoners, ondernemers en samenwerkingspartners in de wijken. Ze leveren daarbij maatwerk door een gebiedsgerichte aanpak te hanteren. Vanuit de ogen- en orenfunctie van de bestuurscommissie en de ambtelijke organisatie wordt input geleverd voor het stedelijke beleid. Het stadsdeel Zuid heeft ruim 137.000 inwoners die in wijken wonen die sterk van elkaar verschillen. Het stadsdeel verbindt grootstedelijke ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken op buurtniveau. Zuid is een stadsdeel met vele gezichten. Het is het stadsdeel van de Albert Cuypmarkt, de Zuidas, het Rijksmuseum en het Vondelpark. Deze plaatsen zijn in trek bij zowel bewoners als toeristen. We benutten kansen om het internationale karakter op economisch en cultureel gebied verder te ontwikkelen. Informatie over het stadsdeel is te vinden op Amsterdam.nl onder Buurten. Het team vergunningen is een onderdeel van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). De afdeling VTH bestaat uit 3 teams, het team handhaving en toezicht, het team vergunningen en het team procesuitvoering. Het team vergunningen is onderverdeeld in twee onderdelen, bouw en overige vergunningen, die ieder verantwoordelijk zijn voor de behandeling van aanvragen vergunningen en ontheffingen op grond van het Omgevingsrecht, de APV en de bijzondere wetten.

Eisen
- U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
- De opdrachtgever zet deze functie uit als detachering. De aangeboden kandidaat is in dienst van de opdrachtnemer en betreft geen zzp'er of een zzp'er die via een intermediair wordt aangeboden.
- Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot.
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur op het gebied van bouwkunde of juridisch
- De aangeboden kandidaat is in het bezit van een afgeronde opleiding ABW1 of (indien niet aanwezig) hier mee gestart. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
- Geef in maximaal 1 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht. Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
- De aangeboden kandidaat heeft ten minste 2 tot 5 jaar ervaring met het toetsen van aanvragen om omgevingsvergunningen en het in- en extern coördineren van deze aanvragen op het gebied van Ruimtelijke Ordening en het juridisch planologische kader.

Wensen
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van het backofficesysteem Power Browser
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring in het werken bij een grotere gemeente
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist