JS Consultancy

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Strategisch Beleidsadviseur Luchtvaart

Het team luchtvaart bestaat uit 3 beleidsadviseurs en valt onder de sectormanager Ruimtelijke Ontwikkelingen. De focus ligt op drie onderdelen, namelijk de advisering over verdere uitwerking van het thema gezonde leefomgeving (in relatie tot luchtvaart), advisering op ruimtelijke ontwikkelingen in de milieu contouren rond luchthavens, inbreng binnen de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) en de landelijke luchtvaartprogramma’s. Als regionale overheidsorganisatie zijn we secretaris van de BRS, vanuit die rol wordt ook inhoudelijke advisering gevraagd.Het team luchtvaart opereert op dit snijvlak van land- en luchtzijde ontwikkelingen. De Omgevingsvisie is daarbij het uitgangspunt. Het hoofdstreven in deze visie is gericht op de balans tussen economische groei en leefbaarheid.
Deze regionale overheidsinstantie heeft als belang dat de land- en luchtzijdige ontwikkelingen binnen het werkingsgebied van Schiphol de gewenste ontwikkelingen niet in de weg staan. Dat betekent dat die ontwikkelingen integraal in beeld moeten zijn en op de tafels over land- en luchtzijdige ontwikkelingen dienen te worden ingebracht. Ook dienen de consequenties van Rijksregelgeving scherp te worden aangegeven. Luchtvaart moet mee in de systematiek van de Omgevingswet maar kent vooralsnog haar eigen stelsel. Het overzetten vraagt daarom een intensieve betrokkenheid van de regio om de bredere impact op andere opgaven goed voor ogen te houden.

Als Strategisch Beleidsadviseur Luchtvaart heb je de verantwoordelijkheid omtrent de volgende activiteiten:
* Strategische advisering rond de impact van luchtzijdige ontwikkelingen op regionale belangen en ontwikkelingen/opgaven (Luchtvaartbesluiten, Luchtvaartindelingsbesluiten (LIB), Luchtvaartnota, luchtruimherziening).* Organiseren en afstemmen van input t.b.v. rijksprogramma’s vanuit DG luchtvaart (o.a. luchtvaartnota, luchtruimherziening, luchthavenverkeersbesluit, luchthavenindelingsbesluit), ook het afstemmen van deze inbreng met de MRA-agenda, de BRS-agenda en de (specifieke) lokale opgaven rondom Schiphol.* Specifieke advisering in de relatie tussen luchtvaart en ruimtelijke ordening, de werking van het LIB, de relatie met een gezonde leefomgeving. Advisering aan verschillende regionale overheidsinstanties hoe ze in hun besluitvorming ‘rekenschap moeten geven’.
Uren:
36
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Voor een regionale overheidsorganisatie in omgeving Noord-Holland is JS Consultancy op zoek naar een Strategisch Beleidsadviseur Luchtvaart.
(36 uur, 5 maanden/jaar, per november 2021).
Wat wij bieden

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.
Voor deze functie kunnen wij je via een detacheringsconstructie bemiddelen, waarbij je ingeschaald wordt in de CAO gemeenten en daarnaast de volgende elementen ontvangt bij een dienstverband binnen JS Consultancy:
* Een mooi salaris (inschaling conform CAO gemeenten) afhankelijk van je ervaring en op basis van 36 uur in de week;
* Aanvullende cursussen op gebied van inhoudelijke kennis, vaardigheden en competenties;
* Intervisie, coaching en periodieke kennissessies over actuele thema’s in het werkveld;
* Toegang tot een nationaal netwerk van interim professionals in het publieke domein;
Dit betreft een opdracht van ongeveer 5 maanden voor 36 uur in de week (verlenging mogelijk). De gemeente is gelegen in de omgeving van Noord-Holland.

Vaardigheden

* HBO/WO werk- en denkniveau;
* Meerjarige en recente werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie in een soortgelijke rol;
* Je hebt ervaring met projectmatig werken;
* Minimaal 5 jaar ervaring als adviseur in het vakgebied ruimtelijke ordening en/of milieu;
* Aantoonbare ervaring met de toepassing van wet- en regelgeving op het gebied van RO en/of milieu; * Aantoonbaar brede ervaring met de toepassing van milieu/gezondheidsafwegingen in ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen, bij voorkeur ook de regels voor externe veiligheid, geluid en het afwegen van “een goede ruimtelijke ordening”; * Kennis en ervaring met de werking van het ruimtelijk of milieubeleid uit de praktijk en deze kunnen vertalen in concrete aanbevelingen voor beleidsverbeteringen;
* Verbanden kunnen leggen en advies leveren in relatie tot de Omgevingswet; * Senioriteit om eigenstandig intern en extern te opereren in overleggen en onderhandelingen in complex dossier op het snijvlak van privaat en publiek; * Boven de materie uit kunnen stijgen en de verbinding kunnen leggen met andere belangen, opgaven en programma’s die zich op verschillende schaalniveaus afspelen;
* Een stevige sparringpartner met een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen; * Communicatief sterk, zowel verbaal als schriftelijk en aantoonbare schrijfvaardigheden; van persberichten, lobby documenten tot concept wetteksten;
* Technische vraagstukken terug te brengen tot de essentie en dit helder te formuleren.

Opleiding

hbo

Wat wij bieden

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Shomahry Johnson via shoma