DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen 36 u/w

Standplaats: Hilvarenbeek
Duur: 01-10-2021 t/m 01-01-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 28 september 2021

Dit is het team
Je komt te werken in een kleine en dynamische organisatie, waar de lijnen kort zijn. Binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen worden alle omgevingsvergunningen en bestemmingsplanprocedures behandeld.
Er is een informele sfeer, flexibele werktijden en veel eigen verantwoordelijkheid en vrijheid. We zijn generalisten. Dat houdt in dat je een breed en uitdagend takenpakket hebt. Met het oog op de komende Omgevingswet is een brede (integrale) inzetbaarheid binnen de ruimtelijke procedures van de fysieke leefomgeving het uitgangspunt. Jij houdt je met name bezig met de RO procedures. Je begeleidt bestemmingsplannen, wijzigingsprocedures en principeverzoeken. Samenwerken vinden we erg belangrijk, door onze integrale aanpak draagt iedereen in het team zijn steentje bij en hebben we een fijne werksfeer. Daarnaast werken we steeds meer samen met Goirle en Oisterwijk en in de Regio Hart van Brabant.

Wat ga je doen
- Ontwikkelen van bestemmingsplannen, inclusief de bewaking van de procesgang van die bestemmingsplannen.
- Begeleiden van externe bureaus bij de totstandkoming van bestemmingsplannen.
- Begeleiden van inspraak- en zienswijzeprocedures en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten met betrekking tot de ontwikkelde bestemmingsplannen.
- Behandelen van en adviseren over inspraakreacties en zienswijzen met betrekking tot de vaststelling van bestemmingsplannen.
- Afhandelen van wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen.
- Beheren van digitale bestemmingsplannen.
- Leveren van een vakinhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming van gebiedsontwikkelingsplannen.
- Adviseren, beoordelen en toetsen van aanvragen en initiatieven op het gebied van omgevingsrecht. Inventariseren van gegevens voor het voorbereiden, opzetten en herzien van structuurvisie en bestemmingsplannen.
- Het vertalen van het stedenbouwkundig beleid en volkshuisvestingbeleid in de planvorming.
- Het in voorkomende gevallen vertegenwoordigen van de gemeente, zowel intern als extern bij bezwaar- en beroepszaken.
- Geven van voorlichting aan burgers over te volgen procedures bij ruimtelijke ontwikkelingen
- Verrichten van/assisteren bij de overige werkzaamheden van de afdeling
- Het is een pre als je ervaring en/of affiniteit op het gebied van monumenten en cultuurhistorie hebt.

Wat verwachten wij van jou
Je bent praktisch, resultaatgericht, omgevingsbewust en analytisch. Je kunt met veel onderwerpen tegelijk bezig zijn en weet onderwerpen met elkaar te verbinden. Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, kunt goed luisteren en hebt overtuigingskracht.
Daarnaast beschik je over:
- HBO werk- en denkniveau
- Afgeronde opleiding op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling
- 5 jaar werkervaring op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling

Eisen
- Kandidaat voldoet aan de in de functiebeschrijving genoemde opleidingseis. Dit moet blijken uit de CV.
- Kandidaat heeft ervaring met MS Office. Dit moet blijken uit de CV.
- Is kandidaat in staat op de in de aanvraag genoemde startdatum te starten met de opdracht?
- Is kandidaat/bent u beschikbaar voor het aantal uren per week zoals in de aanvraag is aangegeven?
- Kandidaat past binnen het team. Dit kan worden getoetst in een persoonlijk gesprek.

Wensen
- Kandidaat beschikt over 1 of meer referenties
- Kandidaat is resultaatgericht. Dit kan worden getoetst in een persoonlijk gesprek.
- Kandidaat beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Dit kan worden getoetst in een persoonlijk gesprek.
- Kandidaat heeft recente werkervaring in een vergelijkbare functie. Dit moet blijken uit de CV.
- Kandidaat beschikt over politieke en bestuurlijk sensitiviteit. Dit kan worden getoetst in een persoonlijk gesprek.
- Kandidaat kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. Dit kan worden getoetst in een persoonlijk gesprek.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist