Yacht

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Programma Manager

De programmamanager is verantwoordelijk voor het beheer en de coördinatie van de realisatie van een portfolio aan project of soms een specifiek een programma van activiteiten en projecten. De programmamanager coördineert daarbij het definiëren van projecten en het prioriteren en opnemen van projecten in zijn programmaplan of projectenportfolio.De ingehuurde professionals zullen in kleine multidisciplinaire teams allereerst worden ingezet in de ontwikkeling van een vorm van gemeenschappelijke diensten (denk bijv. aan e-mail veilig stellen) en daaraan gerelateerde activiteiten (denk bijv. aan impactanalyses.) Tegelijkertijd is binnen JenV uitgesproken dat de taakorganisaties verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van de eigen informatiehuishouding en daarnaast dienen verbeterinitiatieven ook vanuit ketenperspectief bekeken te worden. De taakorganisaties hebben zelf ook een grote behoefte aan extra expertise en ondersteuning op het gebied van IHH en IV. Om de verschillende (deel)projecten te coordineren is extra programmamanagement-capaciteit nodig. Het afwegingskader wat betreft allocatie van nieuwe collega’s en de aansturing daarvan zijn nog onderwerp van intern beraad binnen JenV.


Gevraagde taken & verantwoordelijkheden:

 • Kandidaat is in staat om realistische ramingen te maken van budget, capaciteit en looptijd van programma’s en programma’s en projecten op te starten.
 • Kandidaat is in staat als kwartiermaker randvoorwaarden in orde te maken en snel programma’s en projecten op te starten.
 • Kandidaat is in staat om te bepalen welke capaciteit wanneer nodig is voor programma’s
 • Kandidaat is in staat om risico’s te identificeren, impact te bepalen en zorgen voor alternatieven en het nemen van maatregelen als deze het programma verstoren.
 • Kandidaat is in staat om doelen, wensen, prioriteiten van stakeholders op te halen en gericht sturen op realisatie daarvan.
 • Kandidaat stelt het eindresultaat van programma’s voorop en weet overzicht te houden.
 • Kandidaat is zich bewust van de dynamiek, processen en verschillende belangen binnen de betrokken in- en externe organisaties en partijen en stemt aanpak hierop af.
 • Kandidaat legt en onderhoudt contacten met voor de eigen functie en de realisatie van programmadoelen relevante personen en leveranciers.
 • Kandidaat stelt programmaplannen op
 • Kandidaat draagt zorg voor dat IV- en IHH-programma’s kwalitatief goed en binnen planning en budget worden uitgevoerd.
 • Kandidaat is verantwoordelijk voor de sturing, management en oplevering van de programma’s
 • Kandidaat zorgt ervoor dat de IV- en IHH-projecten passen binnen de architectuurkaders.
 • Kandidaat rapporteert over de voortgang van het programma aan diverse stakeholders op verschillende niveaus.
Uren:
36
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Op 6 april 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het generieke actieplan ‘Open op Orde’ aan de Kamer aangeboden. In dat generieke actieplan is op heldere wijze uitgewerkt hoe organisaties binnen de Rijksoverheid langs vier actielijnen een versnelling willen bereiken in het op orde krijgen van de informatiehuishouding. Elk departement moet hiertoe een eigen actieplan opstellen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor de eigen informatiehuishouding en het aanpakken van specifieke knelpunten en opgaven daarbinnen. Het actieplan voor JenV beschrijft hoe de informatiehuishouding van JenV er uitziet en met welke verbeterinitiatieven JenV beoogt de Rijksbrede doelen uit het overkoepelende actieplan te bereiken. Bij de totstandkoming van het actieplan JenV zijn meer dan 20 organisaties betrokken. Om deze majeure inspanning te coördineren is binnen de Directie Informatievoorziening en Inkoop een coördinatieteam Informatiehuishouding op Orde (IHHOO) gecreëerd. Een van de speerpunten van dit team is de werving van specialisten binnen en op het snvlak van de domeinen Informatiehuishouding (IHH), Informatievoorziening (IV) en ICT en een aantal generieke ondersteunende en coördinerende rollen.

Wat wij bieden

Het gaat om een opdracht voor 36 uur per week met startdatum 1 november 2021 tot 31 maart 2022. Er zal een hybride werkvorm plaatsvinden. De locatie is Den Haag. Graag ontvang ik uiterlijk woensdag 6 oktober voor 16 uur je reactie voorzien van je uurtarief. Het is ook mogelijk om deze rol in dient van YACHT uit te voeren. Graag ga ik daarover met je in gesprek om je een passend aanbod te doen.

Vaardigheden

Knock-out criteria (wanneer je niet aan deze 3 eisen voldoet, heeft reageren geen zin!)
 • Afgeronde WO opleiding
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als programmamanager of vergelijkbaar binnen het domein van informatievoorziening, informatie technologie en informatiehuishouding.
 • Persoonlijke motivatie toegelicht waarom je geschikt bent voor deze functie. (Maximaal 1 A4)
Wensen
 • De kandidaat heeft x jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager of vergelijkbaar binnen het domein van IV/IT/IHH. (Omschrijf dit duidelijk in het cv middels opsomming of arcering)
 • Kandidaatheeft aantoonbare werkervaring met het leidinggeven aan multidisciplinaire projectteams, aanbestedingen en financieel management. (Omschrijf dit duidelijk in het cv middels opsomming of arcering)
 • Kandidaat heeft x jaar aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie. (Omschrijf dit duidelijk in het cv middels opsomming of arcering)


Opleiding

hbo

Wat wij bieden

tijdelijk