Beoordelaar

Solliciteer op de website van de werkgever

In de afgelopen jaren zijn er grote problemen ontstaan bij de toeslagen voor de kinderopvang (toeslagenaffaire). Hierdoor zijn veel ouders gedupeerd geraakt en in de problemen gekomen. De komende periode staat in het teken van het herstellen van geschonden vertrouwen van de burger, het herbeoordelen en mogelijk compenseren van burgers die getroffen zijn.

Als beoordelaar werk je in een beoordelingsteam die als taak heeft zorg te dragen voor een zorgvuldige en mensgerichte beoordeling. Het team bestaat uit een aantal kleine samenwerkingsverbanden, waarbinnen onderlinge werkverdeling en intervisie plaatsvindt. Je werk doe je aan de hand van beoordelingskaders voor herstel die ruimte laten voor een professioneel oordeel. Op deze manier kom je tot het opstellen van een integrale beoordeling. Elk dossier is opgebouwd door een persoonlijk zaakbehandelaar (PZB’er). De PZB’er is de eerstelijns behandelaar die de uitkomst met de burger bespreekt, alvorens er wordt uitbetaald. Als beoordelaar neem je binnen de vastgestelde beoordelingskaders beslissingen over het wel of niet toekennen van het verzoek om tegemoetkoming en de hoogte daarvan.  

Jou taken:

  • controleren of de aangeleverde informatie jou in staat stelt om de beoordeling te doen;
  • afstemmen met de PZB’er over ontbrekende informatie;
  • de beoordeling opstellen en de beslissing nemen over het wel of niet toekennen van tegemoetkoming;
  • de beoordeling en motivering naar de PZB’er sturen;
  • als het nodig is een mondelinge toelichting over de beoordeling geven aan de PZB’er.
Uren:
32
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Je gaat deel uitmaken van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)

Het beoordelingsteam van de UHT heeft als taak zorg te dragen voor een zorgvuldige en mensgerichte beoordeling. Het team bestaat uit een aantal kleine samenwerkingsverbanden, waarbinnen onderlinge werkverdeling en intervisie plaatsvindt. Het Beoordelingsteam werkt aan de hand van beoordelingskaders voor herstel én laat ruimte voor professional judgement. Op deze wijze komen zij vanuit eenheid in uitvoering tot het opstellen van een zgn integrale beoordeling, zodat de persoonlijke zaakbehandelaar(PZB) als eerstelijns behandelaar de uitkomst met de burger bespreekt, alvorens er wordt uitbetaald. Het Beoordelingsteam werkt overigens in een zgn. samenwerkingsmodel.

Wat wij bieden

Met deze opdracht neem je de eervolle taak op je om bij te dragen aan de het herstel van vertrouwen in de overheid. Je vindt daarin een zelfstandige rol die je snel op je eigen manier vorm kunt geven, een inhoudelijke, diverse én spannende uitdaging! 

Je komt in dienst bij YACHT met een opdracht 32 - 36 uur per week. Je ontvangt een goed salaris, conform de salarisschalen van de Rijksoverheid en aantrekkelijke secundaire voorwaarden. Je start de opdracht - naar alle waarschijnlijkheid- met een (digitaal) opleidingstraject van twee weken. 

Er wordt nu volop thuis gewerkt. Wanneer het weer toegestaan is moet je het geen probleem vinden 1 a 2 dagen per week naar Utrecht te reizen.

Ben jij op korte termijn voor minimaal 32 uur per week beschikbaar en spreekt deze uitdagende opdracht jou aan dan ontvangen wij graag je cv en motivatie via de solliciteer button.

Vaardigheden

  • WO diploma in de juridische hoek, maar een andere opleidingsachtergrond is ook mogelijk (maar dan wel met de capaciteit om juridische teksten te kunnen doorgronden en affiniteit met cijfers);
  • minimaal 3 jaar werkervaring;
  • een hoge mate van flexibiliteit en 'social skills'.

Opleiding

wo

Wat wij bieden

tijdelijk
Nu solliciteren

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later