UWV

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Controller (Kwantitatief econoom/Econometrist) Financieel Economische Zaken

Wat je gaat doen

Ben jij die kundige en enthousiaste Controller (Kwantitatief econoom/Econometrist), die graag wil werken binnen het financiële hart van UWV?

De belangrijkste werkzaamheden van de kwantitatief econoom/econometrist binnen het team Premiestelling, Prog-noses en Fondsenbeheer zijn:
• Het opstellen van financiële ramingen.
• Het presenteren en onderbouwen van die ramingen in financiële nota’s.
• Het ontwikkelen en onderhouden van de hiervoor benodigde ramingsmodellen.
• Het uitvoeren van ad-hoc analyses.
• Zorgen voor draagvlak voor de geadviseerde keuzes en adviezen.
• Vertegenwoordigen van het team naar buiten toe, in het bijzonder richting het ministerie van SZW, als spe-cialist op het vakgebied.
• Het leggen van nieuwe contacten en onderhouden van bestaande contacten binnen en buiten de organisatie (bijvoorbeeld SZW, CPB, sociale partners, Verbond van Verzekeraars, branchevertegenwoordigers) die voor de ontwikkeling van het team van belang zijn.

Wat we van je verwachten

Wie ben jij?
Een kwantitatief econoom/econometrist met een afgeronde universitaire opleiding op het gebied van econome-trie/economie of vergelijkbaar. Je hebt kennis van sociale zekerheid en openbare financiën. Je hebt ervaring met minstens één groot statistisch pakket (SPSS, SAS, Stata etc.), bij voorkeur met grote microdatabestanden. Je be-schikt over goede adviesvaardigheden, die nodig zijn voor het uitbrengen van adviezen aan opdrachtge-vers/management. Daarnaast leg je snel contacten en ben je in staat een goede vertrouwensrelatie op te bouwen. Je bent in staat om een aanjagersrol binnen het team te vervullen, je eigen werkzaamheden goed te verkopen en om mensen buiten het team (zowel intern als extern) zoveel mogelijk te betrekken bij onze werkzaamheden. De functiegroep is afhankelijk van je werkervaring.
Wij bieden:
• een baan met impact (van belang voor het imago van UWV), die er mede voor zorgt dat de rest van de or-ganisatie kan functioneren;
• op een afdeling met de ambitie om die resultaten steeds verder te verbeteren

Wat je van ons kan verwachten


UWV bouwt aan een organisatie die kan voldoen aan de eisen van de omgeving, de maatschappij, de klanten en de politiek. Hierbij spelen de medewerkers van hoog tot laag een wezenlijke rol. UWV biedt je een uitdagend, complex en interessant werkgebied en aantrekkelijke (secundaire) arbeidsvoorwaarden zoals een goed salaris (€ 3.776,40 - € 6.256,37 per maand), een 13e maand, een goede pensioenvoorziening en aantrekkelijke studiemogelijkheden. Inschaling is afhankelijk van de werkervaring die je meebrengt.
Het gaat om een fulltime functie (38 uur per week). De functie kan in overleg voor minimaal 32 uur per week worden ingevuld. In eerste instantie wordt een dienstverband van een jaar aangegaan, waarbij uitzicht bestaat op een vaste aanstelling.

Standplaats is het Hoofdkantoor van UWV in Amsterdam, gelegen naast NS-station Amsterdam Sloterdijk.

Iets meer over Financieel Economische Zaken binnen ons bedrijf


Financieel Economisch Zaken.
Financieel Economische Zaken (FEZ) verzorgt de informatie voor de beheersing van UWV en haar programma’s. Onder deze beheersing wordt verstaan: de sturing op doelen, het volgen van de mate van behalen van deze doelen en de verantwoording daarover. Daarnaast adviseert en ondersteunt FEZ de Raad van Bestuur en de directies bij het realiseren van de UWV doelstellingen vanuit financieel economisch perspectief.
De afdeling Premiestelling, Prognoses en Fondsenbeheer
Het team Premiestelling, Prognoses en Fondsbeheer houdt zich in brede zin bezig met financiële ramingen van de wetten die UWV uitvoert (de uitkeringslasten, re-integratie uitgaven en premiebaten). Op basis van de ramingen wordt inzicht gegeven in de vermogensontwikkeling van de fondsen waaruit deze wetten gefinancierd worden en worden premies vastgesteld. Hiermee is het team binnen UWV en voor het ministerie van SZW een belangrijke gesprekspartner bij beleidswijzingen van SZW. Daarnaast draagt het team bij aan belangrijke afdelingsproducten zo-als de begroting en de jaarverantwoording. Het maken van de ramingen vergt een uitgebreid instrumentarium aan ondersteunende ramingsmodellen. Meepraten over beleidswijzigingen en het onderhoud/ontwikkeling van de modellen zijn dan ook belangrijke taken van het team

Uren:
32 - 38
Dienstverband:
fulltime, parttime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist

Wat wij bieden

Salaris:
€ 3.776,- tot € 6.256,-
Contract:
Parttime - Fulltime