Cluster Secretaris

Solliciteer op de website van de werkgever

Je ontzorgt de clusterdirecteur in het complexe werkveld van de directie Centrale Administratieve Processen en het cluster Heffing. Je richt je voornamelijk op de voorbereiding (zowel op inhoud als op proces en coördinatie) van diverse gremia. Daarbij bevorder je samenwerking en professionalisering en creëer je draagvlak. Bijvoorbeeld door het organiseren van directie- of teambrede bijeenkomsten en inhoudelijke meetings.

Je maakt overleg- en vergaderstukken gereed en regisseert de uitvraag en aanlevering van stukken. Hierbij kom je met voorstellen voor verbetering en prioritering van onderwerpen, en voor agendaonderwerpen die in lijn zijn met de strategische prioriteiten. Ook stel je de MT-agenda op, coördineer je de bijbehorende documentenstroom die je toetst op volledigheid en juistheid, en zorg je voor de verslaglegging.

Via de MT-agenda en de verslaglegging speel je een belangrijke rol in het bewaken van de uitvoering van het jaarplan en de MT-besluiten. Je bewaakt bijvoorbeeld de voortgang en afhandeling van lopende bestuurlijke onderwerpen, de besluitvorming en actiepunten. En je ziet toe op de naleving en samenhang. Ook bewaak je de follow-up van genomen besluiten. Door het inschakelen van de juiste personen en expertises binnen het cluster zet je processen in gang.

Type vacature:
Intern

Vaardigheden

  • Je een afwisselende rol hebt waarin je bijdraagt aan zowel strategische als meer tactische en praktische zaken.
  • Je veel ruimte krijgt om met verbetervoorstellen en agendaonderwerpen te komen.
  • Jij degene bent die zorgt voor rust en overzicht bij complexe zaken of als er sprake is van tijdsdruk.
  • Je aan de slag gaat in een omgeving waarin nog niet alles vaststaat
  • Er is geen minimale opleiding vereist
Nu solliciteren

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later