DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Opdrachtgever Agenda Vitaal Platteland (12) 40 u/w

Standplaats: Utrecht
Duur: 20-10-2021 t/m 19-10-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 22 september 2021

Bedrijfsinformatie
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur, de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes. Het Domein Landelijke Leefomgeving (LLO) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid voor de landelijke leefomgeving en draagt bij aan een aantrekkelijk en vitaal landelijk gebied. We werken samen met onze partners in het gebied aan de realisatie van gezamenlijke opgaven. Binnen het Domein LLO worden een aantal grote programma's uitgevoerd, waaronder het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP).

Het programma AVP zorgt voor de realisatie van het beleid voor het landelijk gebied, waaronder de (internationaal verplichte) natuuropgaven, recreatieve voorzieningen, herstel cultureel erfgoed en landbouwstructuurversterking. AVP werkt bewust op een integrale wijze, samen met onze partners in de gebieden om zoveel mogelijk kansen voor integrale uitvoering te creëren en benutten.

Functieomschrijving
De opdrachtgever is primair verantwoordelijk voor het aansturen van de diverse projectleiders binnen het programma AVP namens de Programmamanager. Hij of zij zorgt voor het efficiënt en effectief uitvoeren van projecten en draagt zorg voor de benodigde middelen t.b.v. de projectleider om dit te kunnen doen. De opdrachtgever vertegenwoordigt tevens de provincie in diverse werk-, project- en stuurgroepen.

Wat verwachten wij:
Taken als opdrachtgever richting Programmamanager
Het SMART opstellen van de projectopdracht samen met opdrachtgevende beleidsafdeling (in de initiatieffase).
Zorgdragen voor de uitvoering van de opdracht binnen de gestelde kaders.
Escaleren naar Programmamanager/ Bestuurlijk Opdrachtgever in geval van (dreigende) overschrijding projecttoleranties en aandragen van inzicht in gevolgen en risico's en van oplossingsmogelijkheden.
Periodieke toetsing of de bestuurlijke opdracht (het waarom) nog in lijn is met de uitvoering van de opdracht (de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke werkelijkheid kunnen immers gaande de uit­voering van de opdracht veranderen).
Afstemmen met andere opdrachtgevers: mede bewaken van de integraliteit en samenhang en vandaaruit adviezen voor Programmamanager formuleren.

Taken als opdrachtgever richting projectleider
Meedenken met de projectleider bij het maken van keuzes in de integrale en complexe uitvoering.
Regelen van mandaten t.b.v. de projectleider.
Besluitvorming over scopewijzigingen, wijzigingen in planning en budgetten (voor zover passend binnen de kaders die zijn afgesproken met de Programmamanager/ Bestuurlijk opdrachtgever).
Het tussentijds beslissen over de voortgang van de opdracht.
Rol vervullen als escalatieniveau, klankbord.
Het beëindigen van de opdracht: instemmen met het eindresultaat en décharge verlenen aan de Projectleider.

Taken als opdrachtgever bij overleggen en overige taken
Vertegenwoordigen van de provincie in stuurgroepen en opdrachtgevers overleggen voor zover het mandaat strekt;
Vertegenwoordigen van de provincie in de ambtelijke begeleidingsgroep (afstemming met de stakeholders);
Input leveren voor de diverse P&C-producten van het programma/ de provincie.

Eisen:
- De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding op Wo-bachelor en of master niveau.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring als programmamanager of opdrachtgever of accounthouder in een bestuurlijke complexe organisatie van meer dan 500 medewerkers.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het aansturen van projectleiders.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare affiniteit vanuit het werk of anders met projecten in het landelijk gebied gericht op natuur, landbouw en of platteland.

Wensen:
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring in verschillende rollen zoals: projectleider, programmamanager, opdrachtgever.
Hierbij worden enkel ervaring van > 1 jaar meegeteld. Hoe meer rollen hoe hoger de score.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van of ervaring met de realisatie van het beleid voor het landelijk gebied, waaronder onder andere:
a) de (internationaal verplichte) natuuropgaven en natuurrealisatie
b) landbouwstructuurversterking.

CV eis:
Onder het curriculum vitae (cv) verstaan wij een overzicht van de voor de functie relevante werkervaring van de kandidaat. Uw cv is in het Nederlands opgesteld, in een Word- of Pdf-formaat.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist