DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Security Adviseur Cloud (12) 36 u/w

Standplaats: Utrecht
Duur: t/m 31-12-2021, start z.s.m.
Optie tot verlenging: Nog niet bekend
Reageren voor: 27 september 2021

Dit is de opdracht
Binnen DomstadIT ben je medeverantwoordelijk voor het realiseren van een basis
beveiligingsniveau d.m.v. beleidsontwikkeling en implementatie van het beveiligingsbeleid en het toetsen van de uitvoering van het beveiligingsbeleid. Door de verschuiving naar cloud is er meer behoefte aan beleid die hier specifiek invulling aan geeft.

Dit is je werk
- Je initieert en schrijft tactisch en organisatie overstijgend (cloud)beveiligingsbeleid op
een breed en complex terrein van beveiliging binnen de technische architectuur en beheer van ICT-systemen. Dit op basis van gemeentelijke voornemens, programma's, richtlijnen en ontwikkelingen op het vakgebied.
- Je implementeert (cloud)beveiligingsbeleid en ondersteunt de vertaling naar richtlijnen t.b.v. de uitvoering.
- Je initieert risicoanalyses en audits t.b.v. cloudoplossingen met hoge complexiteit dienst overstijgende belangen en rapporteert hierover.
- Je draagt zorg voor het security bewustzijn binnen de afdeling.

Plek in de organisatie
In de nieuwe structuur van DomstadIT brengen we schaarse expertise onder bij expertteams.
Vanuit de expertteams kunnen daar waar nodig medewerkers worden ingezet, daarnaast hebben expertteams ook tactische verantwoordelijkheden. Eén van de nieuwe expertteams is gegevensbescherming, deze voert binnen DomstadIT regie op de tactische en operationele activiteiten voor gegevensbescherming en helpt risico's te beheersen.

Dit breng je mee
- Je beschikt hiervoor over een hbo/wo-opleiding (bij voorkeur ICT gerelateerd) en een
opleiding op gebied van informatiebeveiliging b.v.: CISM, CISSP, CISA, aangevuld met een cloud securityopleiding zoals CCSP of gelijkwaardig.
- Je hebt kennis van beveiligingsbeleid, richtlijnen en ontwikkeling (BIO, AVG, ISO 27001).
- Je hebt kennis van de belangrijkste risico's, bedreigingen en hun verschijningsvormen.
- Kennis van de functionaliteit en de werking van de toegepaste ICT-infrastructuur en
architectuur.
- Ook heb je kennis van servicemanagement afspraken, projectmanagement en
Agile/Scrum methodieken.
- Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in Nederlands en
Engels.
- Je bent vasthoudend en tactisch.
- En hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in het vakgebied.

Competenties
In de uitvoering van ons werk staan de vier gemeentelijke kernwaarden centraal: open,
wendbaar, scherp en betrouwbaar. Ze komen tot uiting in onze heldere afspraken,
servicegerichte, integere en flexibele werkhouding, scherpe (financiële) planning en
betrouwbare inzet. Van onze medewerkers verwachten we dat ze - vanuit deze kernwaarden
- hun persoonlijke vaardigheden en vakkennis verder ontwikkelen.
DomstadIT hanteert de kernwaarden (open, wendbaar, scherp en betrouwbaar) en de UFactor (onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat kunnen werken, verdergaande
digitalisering van werkprocessen, ketenvorming en veranderende dienstverlening van de gemeente). Deze kernwaarden zijn het uitgangspunt om te komen tot de gewenste cultuur binnen DomstadIT.

DomstadIT verwacht van de medewerkers dat zij, ongeacht hun positie in de organisatie, werken in het belang van het grotere geheel van de afdeling en daarvoor brede basisvaardigheden hebben of ontwikkelen en de kennis m.b.t. de specialisatie actueel houden. Van alle medewerkers wordt gevraagd rekening te houden met inzet buiten kantoortijden, omdat ICT dienstverlening 7x24 uur geleverd wordt.
Tevens onderscheidt de kandidaat zich ten opzichte van andere kandidaten door de volgende competenties die al eerder in dit profiel in meer of mindere maten naar voren zijn gekomen:
- Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
- Een diep analytisch vermogen
- Kunnen beïnvloeden, meenemen en onderhandelen
- In staat zijn mensen te begeleiden en op te leiden
- Goed kunnen samenwerken
- Innovatief en creatief
- Projectmatig en agile kunnen werken

Eis
- Kandidaat beschikt over een hbo/wo-opleiding (bij voorkeur ICT gerelateerd) en een opleiding op gebied van informatiebeveiliging b.v.: CISM, CISSP, CISA, aangevuld met een cloud securityopleiding zoals CCSP of gelijkwaardig.

Wensen
- In Coronatijd werken wij maximaal vanuit huis. Van onze externe kandidaten verwachten dat zij een geschikte thuiswerkplek hebben.
- Wij gaan ervan uit dat de kandidaat gedurende het jaar voldoende rust neemt en daarom minimaal 4 weken vakantie neemt.
- Wij gaan ervan uit dat de kandidaat beschikbaar is voor een eventueel persoonlijk gesprek op de tijdstippen, genoemd in het profiel.
- Kandidaat heeft kennis van beveiligingsbeleid, richtlijnen en ontwikkeling (BIO, AVG, ISO 27001).
- Kandidaat heeft kennis van de belangrijkste risico's, bedreigingen en hun verschijningsvormen.
- Kandidaat heeft kennis van de functionaliteit en de werking van de toegepaste ICT-infrastructuur en architectuur.
- Kandidaat heeft kennis van servicemanagement afspraken, projectmanagement en Agile/Scrum methodieken.
- Kandidaat heeft goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in Nederlands en Engels.
- Kandidaat is vasthoudend en tactisch
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar relevante werkervaring in het vakgebied.

Motivatie
Schrijf een motivatie t.b.v. deze opdracht, ga in op het gestelde profiel. (max 1/2 a4). Graag ontvangen wij een door de kandidaat zelf geschreven motivatie.

CV
Je CV is max 3 pagina's enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je werkzaamheden tot dusver.
Daarnaast vermeldt het CV huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten.
Je CV is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat.

Referenties
Voor deze aanvraag ontvangen wij graag twee relevante referenties die door Gemeente Utrecht nagebeld mogen worden. Je geeft met het indienen van de referenties Gemeente Utrecht akkoord om contact op te nemen met de referenten.
Geef de volgende informatie op:
1. Naam organisatie waar opdracht werd vervuld
2. Contactpersoon
3. Afdeling
4. Telefoonnummer contactpersoon

Gespreksdatum matchingsgesprek
5-10-2021 tussen 13.00 en 15.00 uur

Aanleveren na gunning
VOG
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist