DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Medior Gebiedseconoom 16-24 u/w

Standplaats: Utrecht
Duur: 01-10-2021 t/m 31-03-2022
Optie tot verlenging: Ja, maximaal 18x 1 maand
Reageren voor: 23 september 2021

Korte beschrijving speelveld
We zoeken een medior Gebiedseconoom voor het team Investeren & Exploiteren van de Ontwikkelorganisatie Ruimte. Bij dit team ontwerpen wij creatieve en praktische oplossingen om samen met andere partijen ruimtelijke ontwikkelingen financieel en contractueel mogelijk te maken. Wij hebben gebiedsontwikkeling, verstand van publieke en private geldstromen, contract- en risicomanagement en waarde-creatie. Wij zetten onze marktkennis en onze financiële en juridische kennis in om tot afspraken te komen, deze vast te leggen en te bewaken.

Dit is je werk
Als planeconoom ga je aan de slag voor de gebiedsopgave in de stad. Utrecht geeft vorm aan een ambitieuze stedelijke opgaven. Als medior planeconoom ben je flexibel inzetbaar op (een aantal van) deze opgaven. Je maakt deel uit van het team gebiedseconomie.

Je neemt deel aan gebieds- en projectoverleggen waarin de actuele ontwikkelingen in het gebied en/of projecten besproken worden. Samen met de vastgoedadviseur adviseer je waar nodig, ben je betrokken bij de onderhandelingen over de exploitatieovereenkomsten en stel je exploitatieberekeningen en-analyses op.

Werkzaamheden bestaan uit:
- Actualiseren van grondexploitatieberekeningen, haalbaarheidsstudies, risicoanalyses
- In samenspraak met vastgoedadviseurs, projectleiders en ruimtelijke (gebieds)regisseur voorstellen doen voor financiële strategie en contractvorming bij gebieds- en vastgoedontwikkelingen;
- Betrokkenheid bij onderhandelingen met marktpartijen en/of publieke partijen over exploitatieovereenkomsten en gronduitgiftes;
- Afwijkingen analyseren en (bestuurlijke) opdrachtgevers informeren en adviseren;
- Planeconomische advisering bij particuliere initiatieven;

Je werkplek
De Ontwikkelorganisatie Ruimte werkt opgavegericht in een matrixorganisatie. Inhoudelijke en financiële verantwoordelijk voor de ruimtelijke opgaven ligt bij de Ruimtelijke Gebiedsregisseurs en Thematische "opgavemanagers". Expertise afdelingen ("gildes") leveren de kennis & expertise die nodig is voor realisatie van de opgaven.

Deze functie valt binnen het expertiseteam Gebiedseconomie van de afdeling ("gilde") Investeren & Exploiteren (I&E). Collega's van I&E ontwerpen creatieve en praktische oplossingen om samen met andere partijen ruimtelijke ontwikkelingen financieel en contractueel mogelijk te maken. I&E heeft verstand van gebiedsontwikkeling, publieke en private geldstromen, contract- en risicomanagement en waardecreatie.

We zoeken:
- Je hebt tenminste een relevante afgeronde WO opleiding aangevuld met recente relevante werkervaring op het gebied van plan- en gebiedseconomie
- Je hebt oog voor financiële kansen en risico's en kan deze vertalen naar handvatten en kaders voor gebiedsontwikkeling;
- Je bent nieuwsgierig en zoekt naar financiële mogelijkheden om ruimtelijke plannen mogelijk te maken
- Je bent politiek-bestuurlijk sensitief
- Je werkt gestructureerd en haalt je doelen binnen de gestelde termijn;
- Je bent zelfstandig, flexibel, pragmatisch en communicatief.
- Door jouw professionaliteit en enthousiasme lukt het je om anderen mee te krijgen in de realisatie van de gestelde doelen.

Wensen
- Je hebt een afgeronde WO opleiding
- Jij hebt relevante werkervaring opgedaan op het gebied van plan- en gebiedseconomie
- Jij brengt de volgende jaren werkervaring mee
a. 0-2 jaar
b. 3-5 jaar
c. 6-10 jaar
d. 11 jaar of meer
- Jij hebt jouw relevante ervaring opgedaan bij:
a. G4 gemeente
b. Overheid
c. 100.000+ gemeente
d. Kleine gemeente
e. Anders

Motivatie
Schrijf een motivatie t.b.v. deze opdracht, ga in op het gestelde profiel. (max 1/2 a4). Graag ontvangen wij een door de kandidaat zelf geschreven motivatie.

CV
Je CV is max 3 pagina's enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je werkzaamheden tot dusver.
Daarnaast vermeldt het CV huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten.
Je CV is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat.

Referenties
Voor deze aanvraag ontvangen wij graag twee relevante referenties die door Gemeente Utrecht nagebeld mogen worden. Je geeft met het indienen van de referenties Gemeente Utrecht akkoord om contact op te nemen met de referenten.
Geef de volgende informatie op:
1. Naam organisatie waar opdracht werd vervuld
2. Contactpersoon
3. Afdeling
4. Telefoonnummer contactpersoon
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist