DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior Programmamanager Klantgericht Samenwerken in Ketens 32 u/w

Standplaats: Utrecht
Duur: t/m 31-03-2022, start z.s.m. richtdatum 15-10-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 23 september 2021

Korte beschrijving speelveld
In het kader van de doorontwikkeling van zaakgericht werken werkt de gemeente Utrecht aan het verbeteren van de (keten)samenwerking tussen de organisatieonderdelen met als doel een merkbaar effect te realiseren voor onze "klant": de burger, het bedrijf, ons bestuur/politiek. Centraal in de doorontwikkeling staan 5 verandergebieden; Ketensturing, Procesinrichting, Informatiebeheer, Technisch fundament en i-Ondersteuning, waarbinnen ook leidende principes met elkaar vastgesteld zijn.
De doorontwikkeling ZGW is omgedoopt qua programmanaam naar "de bedoeling", namelijk klantgericht samenwerken in ketens (KiK). Op basis van brede consensus onder de top20 directeuren is het programma in 2019 officieel van start gegaan en is veel bereikt en samen met de top20 besloten en gerealiseerd, waaronder:
- Verandergebieden en leidende principes daarbinnen
- Doorleving impact per organisatieonderdeel om KiK als organisatieontwikkeltraject gezamenlijk in te zetten
- Ketensturingsmodel tbv klantorientatie in de ketensamenwerking tussen organisatieonderdelen, met belangrijke spilfunctie voor de rol ketenregisseur hierin
- Van de 38 ketenprocessen en generieke deelprocessen worden momenteel 9 ketenprocessen ontworpen en/of de implementatie voorbereid, waarbij er nu twee zo goed als gereed zijn om organisatorisch en technisch te gaan implementeren
- Integrale Business Case om de kosten en de kwalitatieve en kwantitatieve voordelen te duiden
- Realisatie van doorontwikkeld technisch ondersteunend platform o.b.v. OpenZaak, in lijn en samen met de Common Ground beweging binnen Gemeenteland

Het programma komt nu van een draagvlak creërende en ontwerpfase steeds meer in een business implementatie- en kennisoverdrachtsfase. Naast de feitelijke realisatie van de geselecteerde ketenprocessen en ICT-matige ondersteuning daarvan, komt er ook steeds meer nadruk op kennisoverdracht en borging naar interne medewerkers en de staande organisatie, zowel aan de business kant als aan de ICT-organisatiekant. Dit via het voordoen, meedoen, zelf doen principe.

Je taken zijn:
Voor bovenstaande opdracht is de Gemeente Utrecht op zoek naar een stevige en senior inhoudelijk- deskundige programmamanager.

Jouw taken zijn:
- De inhoudelijke lijnen en aanpak van het programma bewaken en fine-tunen op de scope en reikwijdte van de 5 verandergebieden (ketensturing, procesinrichting, informatiebeheer, technisch fundament en i-Ondersteuning;
- Bewaken en (bij)sturen op de doelen en de bedoeling van het programma waaronder het neerzetten van het programma als organisatieveranderprogramma (ipv ICT programma) met daaronder de 5 verandergebieden;
- Verantwoording afleggen over de inhoudelijke, procesmatige en financiële voortgang als ook signaleren kansen/risico's en voorstel maatregelen hierop aan de opdrachtgever (CIO) en de voorzitter van de stuurgroep (waarbij voorzitter en stuurgroep rouleert vanuit de top20 en besluit namens de business);
- Het regelmatig afstemmen en samenwerken met het lijnmanagement in de uitvoering van het programma en het optreden als vertegenwoordiger van het programma richting de MT's van de OOs (Organisatie-Onderdelen Gemeente Utrecht);
- Het doorontwikkelen van het programma-team van interne en externe deskundigen die met de lijnorganisatie (business) in coproductie de beoogde doelen weten te realiseren, de veranderkundige-aspecten actief managed en de resultaten actief helpt borgen in de staande organisatie;
- Het creëren van de inhoudelijke, procesmatige en gedragsmatige voorwaarden om een coproductie tussen programma en businessvertegenwoordigers te realiseren en waar nodig in staat zijn daarvoor de brug te slaan en te bouwen gedurende het programma;
- Bewaken van afhankelijkheden en relaties met andere programma's en aanpalende projecten/lijnactiviteiten: de I(pm)-transitie, cloud transitie, versterken common ground, invoering omgevingswet en bestaande I-beheergremia (o.a. Architectuur, KKCD, Gemeente archivaris).
- Actief bijdragen aan borgen kennis en kunde bij interne medewerkers en voorbereiden transitie terug naar lijnorganisatie, inclusief concrete aanpak hierop formuleren, bekrachtigd krijgen en deze uitvoeren.

Jij hebt:
- Meer dan 15 jaar ervaring op het werkterrein van Enterprise Content Management (ECM);
- Kennis en ervaring in meer dan één programma en/of project bij grotere organisaties en trajecten van 1500+ medewerkers;
- Kennis en ervaring bij meerdere grotere overheidsorganisaties, als Departementen, Uitvoeringsorganisaties en de grotere Gemeenten (100.000+ inwoners) in afgelopen 5 jaar;
- Aantoonbare ervaring met het toepassen van Common Ground architectuur en principes;
- Aantoonbare inhoudelijke kennis en ervaring in de reikwijdte en diversiteit van het programma in recente opdrachten (laatste 5 jaar) vanuit rollen als Project/programma manager, Inhoudelijk expert-adviseur ECM, Enterprise/I- Architect, Proces- en ketenontwerp en herontwerp en veranderkundig begeleider, bij voorkeur in vergelijkbare opdrachten en omgevingen;
- Onafhankelijke advisering door aantoonbaar ervaring met meerdere leidende DMSplatformen (zoals IBM-Filenet, Opentext, HP RM, MS SharePoint en Alfresco).

De volgende aantoonbare ervaringen zijn een pré:
- Ervaring ZGW bij Gemeente Utrecht en/of met vergelijkbare vraagstukken als Gemeente Utrecht is een pré;
- Ervaring als product owner in een Common Ground ontwikkelcontext is een pre
- Kennis van de Wettelijke kaders, regels, standaarden en best-practices van Archivering, Wet Open Overheid en Informatie(Document)-Management en de meest recente ontwikkelingen en inzichten op dit terrein.

Eisen
- CV toont als werkervaring minimaal 15 jaar in ECM vakgebied.
- CV toont kennis en ervaring in meer dan één programma en/of project bij grotere organisaties en trajecten van 1500+ medewerkers.
- CV toont werkervaring bij meerdere grotere overheidsorganisaties, als Departementen, Uitvoeringsorganisaties en de grotere Gemeenten (100.000+ inwoners).
- CV toon ervaring met het toepassen van Common Ground architectuur en principes.
- Beschikbaarheid voor korte termijn (uiterlijk start 15 oktober en voor minimaal gehele gevraagde periode (31 maart 2022).

Wensen
- In Coronatijd werken wij maximaal vanuit huis. Van onze externe kandidaten verwachten dat zij een geschikte thuiswerkplek hebben
- Je bent beschikbaar voor een kennismakingsgesprek op datum genoemd in het profiel.
Beschrijf je beschikbaarheid? (zsm, maar uiterlijk per 15 oktober)
- Beschrijf je inhoudelijke kennis en ervaring in de reikwijdte en diversiteit van het programma in recente opdrachten (laatste 5 jaar) vanuit rollen als Inhoudelijk expert-adviseur ECM, Enterprise/I- Architect, Proces- en keten-ontwerp en herontwerp en veranderkundig begeleider, bij voorkeur in vergelijkbare opdrachten en omgevingen?(met verwijzing naar opdrachten op het CV).
- Beschrijf je werkervaring in een dergelijke functie.CV en/of binnen Gemeente Utrecht? (met verwijzing naar opdrachten op het CV).
- Beschrijf je visie op relevante ontwikkelingen binnen het ECM vakgebied (intern en extern) en ervaring binnen of voor Gemeente Utrecht (met verwijzing naar het CV).
- Waarom ben jij de meest geschikte kandidaat voor deze opdracht?
- Je hebt ervaring in het werken in een Agile organisatie, geef concreet aan waaruit die ervaring bestaat.
- Wij gaan ervan uit dat de kandidaat beschikbaar is voor een eventueel persoonlijk gesprek op de tijdstippen, genoemd in het profiel.

CV
Voeg hier je cv toe. Je cv is max 5 pagina's enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten.

Referenties
Voor deze aanvraag ontvangen wij graag twee relevante referenties die door Gemeente Utrecht nagebeld mogen worden. Je geeft met het indienen van de referenties Gemeente Utrecht akkoord om contact op te nemen met de referenten.
Geef de volgende informatie op:
1. Naam organisatie waar opdracht werd vervuld
2. Contactpersoon
3. Afdeling
4. Telefoonnummer contactpersoon

Gespreksdatum matchingsgesprek
13 oktober 09.30-11.15 uur

Aanleveren na gunning
VOG
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist