DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior communicatieadviseur/ strateeg Open overheid 16 u/w

Standplaats: Amstel, 1, 1011PN, AMSTERDAM
Duur: 1 jaar, start z.s.m.
Optie tot verlenging: Ja, met 12 maanden
Reageren voor: 23 september 2021

Functieomschrijving
Openbaarheid is een recht van de burger, niet een gunst aan de Amsterdammer. Het uitgangspunt 'open, tenzij' moet leidend zijn in de hele organisatie. Deze bestuurlijke ambitie is opgenomen in onder andere het coalitieakkoord van het college van B&W. Daarnaast vervangt binnenkort het wetsvoorstel open overheid (Woo) de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Om deze grote verandering binnen de gemeente Amsterdam te begeleiden, is het programma Open overheid gestart.

- Bepalen van communicatiestrategie, in lijn met de aanpak van het programma Open overheid en die bijdraagt aan het behalen van de doelen van het programma Open overheid.
- Uitvoeren of uitzetten van de daaruit voortkomende activiteiten en acties en deze monitoren.

Dit is typisch zo'n verandering waarvan iedereen zegt: goed idee, transparantie is belangrijk! Maar als het puntje bij paaltje komt, blijkt het toch vaak spannend om écht transparant te zijn. Het programmateam is daarbij niet eindverantwoordelijk, dat blijft het management, maar ze is wel kader stellend, adviserend, faciliterend en zorgt voor verslaglegging en verantwoording.

We zoeken een ervaren en stevige communicatiestrateeg die samen het met programmateam én andere betrokkenen betekenis kan geven aan deze ontwikkeling. Die doelgroepen kan verleiden om 'open, tenzij' toe te passen en daar communicatief bij kan ondersteunen. Een denker én een doener dus. Iemand die enthousiast en bekwaam is om zowel met de strategie als met de operationalisering ervan aan de slag te gaan. Een verbinder met ruime ervaring binnen de overheid, en het liefst ook met het onderwerp openbaarheid. Iemand die ervaring heeft met (interne) communicatie bij veranderingen, die weet om te gaan met weerstand en die resultaten weet te halen.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Capaciteit en Onderzoek, Advies, Specialisten en Redacties. Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema's zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel communicatiecapaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau communicatieprofessionals detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen. Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf redacteuren en specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, campagne- en online adviseurs.

Eisen
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een wo-werk- en -denkniveau (richting Communicatie Wetenschappen).
- De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende wo-diploma in de richting Communicatie Wetenschappen
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met complexe organisatieveranderingen.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring als strateeg/senior communicatieadviseur binnen de overheid.

Wensen
- Geef in max 1A4 een motivatie waarin je jouw geschiktheid beschrijft voor deze functie en geef daarin een voorbeeld van een vergelijkbare opdracht met concreet behaalde resultaten.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met bestuurlijke onderwerpen.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het onderwerp Openbaarheid.

Competenties
- Omgevingsbewustzijn [Gevorderd niveau]
- Samenwerken [Gevorderd niveau]
- Relatiebeheer [Gevorderd niveau]
- Initiatief [Gevorderd niveau]
- Resultaatgerichtheid [Gevorderd niveau]
- Overtuigingskracht [Gevorderd niveau]

CV
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.

Referenties
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon.
Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.
Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist