DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Specialist Leren en Ontwikkelen (11) 24-30 u/w

Standplaats: Utrecht
Duur: 20-10-2021 t/m 19-7-2022
Optie tot verlenging: Ja, 2x voor de periode van maximaal 6 maanden
Reageren voor: 23 september 2021

Functiebeschrijving
Werken bij de provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

De provincie Utrecht krijgt in een steeds sneller tempo te maken met aankomende technologische en innovatieve ontwikkelingen op digitaal gebied. Duidelijk is dat deze ontwikkelingen een grote maatschappelijke impact gaan hebben. Om hier als organisatie goed mee om te kunnen gaan, zal het aanpassingsvermogen van de provincie Utrecht ten aanzien van de digitale ontwikkelingen versterkt moeten worden. De digitale ontwikkelingen raken de Provincie op 2 manieren:
De opgave en rol van de provincie zal veranderen door de maatschappelijke effecten van de digitale ontwikkelingen
De manier van werken en functies binnen de organisatie zullen er kwantitatief en kwalitatief door veranderen

Voor het programma Digitaal Slagvaardige Medewerker zijn wij op zoek naar een Specialist Leren en Ontwikkelen.

Context
Het programma Digitaal Slagvaardige Medewerker binnen de Provincie Utrecht heeft tot doel om de medewerkers mee te nemen in de digitale ontwikkelingen die op de Provincie afkomen en gebruik te maken van de kansen die dit biedt. Het programma draagt bij aan de ambitie van de provincie Utrecht om een adaptieve netwerkorganisatie te worden en slagvaardig te handelen.

Het programmateam bestaat op dit moment uit een programmamanager, projectleider, HR-adviseurs en communicatieadviseur. De komende periode is behoefte aan uitbreiding van capaciteit binnen het programma op het specialisme leren en ontwikkelen en worden concrete resultaten opgeleverd welke bijdragen aan de programmadoelen.

Wat ga je doen?
Binnen het programma is een project opgezet om de digitale basisvaardigheden van medewerkers in kaart te brengen, te monitoren en te stimuleren. Dit hangt uiteraard nauw samen met de bijbehorende processen, tooling, systemen en werkafspraken. Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:
Samen met stakeholders in de organisatie bepalen van de leerdoelen op het vlak van de generieke (digitale) basisvaardigheden die voor alle medewerkers van de provincie gelden.
Inventariseren van bestaande training- en supportmiddelen, en in co-creatie (laten) ontwikkelen van aanvullende leerinterventies met als resultaat opleidingsplannen op de verschillende i-onderwerpen. En uiteraard het bewaken van de samenhang hierbij.
Brengt vooraf zoveel mogelijk in kaart welk leer- en ontwikkelaanbod nodig is vanuit organisatiebelang
Brengt in kaart welk leer- en ontwikkelaanbod medewerkers binnen het I-thema nodig hebben
Coördineren en begeleiden van het inventariseren basis- 21e-eeuwse vaardigheden waar de medewerkers behoefte aan hebben en uiteraard bijdraagt aan de provinciale organisatie

De rol van specialist leren en ontwikkelen valt binnen meerdere projecten van het programma Digitaal Slagvaardige Medewerker. De specialist rapporteert rechtstreeks aan de programmamanager Digitaal Slagvaardige Medewerker. De specialist rapporteert wekelijks zowel over planning, voortgang en inhoud en werkt samen met diverse stakeholders en kennisbronnen in de organisatie.

Eisen
- De aangeboden kandidaat is akkoord dat deze opdracht voor minimaal 24 en maximaal 30 uur per week wordt uitgevoerd.
- Het cv is maximaal 5 pagina's
- De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding op Hbo-bachelor niveau en/ of Wo-bachelor, -master niveau.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke rol of opdracht bij een overheidsorganisatie (te weten: Provincie, waterschap en/of grote gemeente (min. 1000 fte) in de afgelopen 6 jaar
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met digitale leerinterventies en hulpmiddelen in de afgelopen 6 jaar

Shortlist
Shortlistcriterium 1: De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding op Hbo-bachelor niveau en/ of Wo-bachelor, -master niveau.
Shortlistcriterium 2: De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke rol of opdracht bij een overheidsorganisatie (te weten: Provincie, waterschap en/of grote gemeente (min. 1000 fte) in de afgelopen 6 jaar
Shortlistcriterium 3: De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met digitale leerinterventies en hulpmiddelen in de afgelopen 6 jaar

Gesprekken voeren 7-10-2021

Mondelinge ronde
A. Persoonlijke eigenschappen 300/200/100/0
Persoonlijke eigenschap 1 Een teamspeler (verbinden en samenwerken)
Persoonlijke eigenschap 2 Geduldig, pragmatisch en hebt een hoog empatisch vermogen
Persoonlijke eigenschap 3 Innovatief, ondernemend en resultaatgericht
Persoonlijke eigenschap 4 Kunt speels omgaan met chaos en weerstand hierbij

B. Vaardigheden 200/100/50/0
Vaardigheden 1 Staat stevig in je schoenen en bent een volwassen gesprekspartner voor managers en professionals
Vaardigheden 2 Beschikt over de nodige diplomatieke vaardigheden en weet deze goed in te zetten
Vaardigheden 3 Zelfstartend vermogen en beschikt over de nodige veerkracht"
Vaardigheden 4 Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk)

C. Kennis 200/100/50/0
Kennis 1 Bekend met de meest gangbare en actuele hulpmiddelen, trainingen en interventies op het gebied van digitalisering en transformatie
Kennis 2 Interesse in het functioneren van het openbaar bestuur, het type organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist