DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Programmasecretaris RES U16 28 u/w

Standplaats: Utrecht
Duur: t/m 30-06-2022, start begin oktober 2021
Optie tot verlenging: Ja, 15x 1 maand
Reageren voor: 21 september 2021

Voor het behalen van de nationaal vastgestelde Klimaatdoelen is in 2018 door een aantal ministeries, het IPO, de VNG en de UvW een samenwerkingsvorm op regionaal niveau georganiseerd. De RES U16 (Regionale Energie Strategie) is het samenwerkingsverband tussen 16 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht op het gebied van het organiseren van de energietransitie.

De lokale activiteiten en de bestuurlijke afspraken op regionaal niveau komen samen bij het regionaal programmateam RES U16. Voor de functie van programmasecretaris RES U16 zoekt het team een geschikte kandidaat.

Functie programmasecretaris RES U16
Algemeen beeld functie
De programmasecretaris is de spin-in-het-web tussen het programmateam en de deelnemers. Met een grote verantwoordelijkheid voor het realiseren van de programma-resultaten in goed overleg met de teamleden en de programmamanager. Er worden diverse taken naar de programmasecretaris gedelegeerd.

De programmasecretaris:
- Is verantwoordelijk voor de monitoring van de regionaal afgesproken projectresultaten
- Zorgt voor een integraal beeld van de voortgang en samenhang van het programma
- Dagelijkse coördinatie van het regionale programmateam
- Vanuit het programmateam is hij/zij het eerste aanspreekpunt voor deelnemers
- Hij/zij is de plaatsvervangend programmamanager, tevens de rechterhand in het opzetten van activiteiten, het ontwikkelen en reflecteren op vraagstukken in de portefeuille van de programmamanager
- Zichtbaar en bereikbaar voor interne en externe deelnemers, stakeholders en andere overheden
- Hiertoe is hij/zij de spin in het web en vervult de positie tussen de programmamanager en de projectcoördinatoren
- Eindverantwoordelijk voor het vastleggen van de projectresultaten, en -planningen in regionale samenhang

Specifieke werkzaamheden
- Het (mede) inrichten van de programmastructuur om het opgestelde uitvoeringsprogramma RES U16 binnen de projectmanagementstructuur (GROTIK) te kunnen uitvoeren
- Initiëren van een samenhangende project-uitvoering tussen de 4 hoofdthema's
- Initiëren en bewaken van de 5 pijlers waarop de programmaorganisatie focust
- Leiden van diverse projectmanagementvergaderingen w.o. het operationele wekelijkse overleg met de projectcoördinatoren

Werkervaring en opleiding
- Afgeronde academische opleiding, het liefst energie-, milieu- of klimaatgerelateerd
- 3 jaren werkervaring in de (lokale en/of regionale) energietransitie in samenwerking met gemeenten en andere overheden
- In staat om vanuit belangen van deelnemers RES U16 te kunnen redeneren (Gemeenten, Provincie, waterschappen, Netbeheerder)
- Aantoonbare relevante werkervaring in grote energieprojecten publiek-privaat
- Relevante ervaring bij andere RES'en, dan wel het NP RES is een pre
- Kennis en werkervaring met zowel Elektriciteit als Warmte is een pre
- Ervaring met (het opzetten van) programma- of projectmonitoring, het liefst in de context van de RES of energietransitie
- Ervaring met werken met stakeholdergroepen
- In staat om bijeenkomsten te leiden met projectcoördinatoren en andere partijen (in- en extern)

Persoonlijkheidskenmerken
- Gedreven, nieuwsgierig en open minded
- Combineert conceptueel inzicht met concrete uitvoering van vraagstukken
- Empathisch vermogen, kunnen schakelen tussen bestuurlijk en uitvoerend niveau
- Samenwerkingsgericht
- Aanpakker met groot verantwoordelijkheidsgevoel
- Humor helpt
- Communicatief sterk
- Is een verbinder, een ontwerper en een goede luisteraar

Eisen
- Kandidaat beschikt over een afgeronde academische opleiding, het liefst energie-, milieu- of klimaatgerelateerd
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaren werkervaring in de (lokale en/of regionale) energietransitie in samenwerking met gemeenten en andere overheden
- Kandidaat heeft aantoonbare relevante werkervaring in grote energieprojecten publiek-privaat

Wens
- Kandidaat heeft ervaring met (het opzetten van) programma- of projectmonitoring, het liefst in de context van de RES of energietransitie

Motivatie
Schrijf een motivatie t.b.v. deze opdracht, ga in op het gestelde profiel. (max 1/2 a4). Graag ontvangen wij een door de kandidaat zelf geschreven motivatie.

CV
Je CV is max 3 pagina's enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je werkzaamheden tot dusver.
Het CV dient ter verificatie van de antwoorden op voorgaande vragen en wordt inhoudelijk beoordeeld op kwaliteit.
Daarnaast vermeldt het CV huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten.
Je CV is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat.

Referenties
Voor deze aanvraag ontvangen wij graag twee relevante referenties die door Gemeente Utrecht nagebeld mogen worden. Je geeft met het indienen van de referenties Gemeente Utrecht akkoord om contact op te nemen met de referenten.
Geef de volgende informatie op:
1. Naam organisatie waar opdracht werd vervuld
2. Contactpersoon
3. Afdeling
4. Telefoonnummer contactpersoon

Wanneer de hierboven beschreven opdracht door omstandigheden niet binnen de voorziene periode kan worden afgerond behoudt Gemeente Utrecht zich in alle geval het recht voor de opdracht te verlengen tot het moment dat een zorgvuldige afronding en overdracht kan worden gerealiseerd.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist