ING

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Expertise Manager Beleggen

Defunctieenwerkomgeving

Het Center Of Expertise (CoE) Investments geeft (maatwerk) beleggingsadvies aan Private en Entrepreneurial Wealth klanten (en klanten vanuit het zakelijk domein) met een belegd vermogen vanaf € 2.500.000 en verzorgen revisies bij bestaande klanten. Het brede en deskundige (maatwerk) advies leidt tot acquisitie van nieuwe en deepsell bij bestaande relaties. Het CoE is tevens verantwoordelijk voor het initiëren van de daarbij behorende (actuele) kennis, informatievoorziening en ondersteuning in acquisitie en beheer van relaties en prospects. Daarnaast is het CoE nauw betrokken bij productontwikkeling en fungeert als sparringpartner van de Tribe Investments en werkt nauw samen met het Investment Office. De Kennis en Expertise Managers van dit CoE zorgen gezamenlijk voor een verdere ontwikkeling van dit vakmanschap voor geheel Relationship.

De Expertise Manager Beleggen is verantwoordelijk voor het borgen en up-to-date houden van de benodigde en beschikbare kennis- en vak inhoudelijkheid op het gebied van Beleggen en om deze kennis te delen binnen het domein Private Banking & Wealth Management en met klanten. Bij het CoE Investments werkt 26 FTE inclusief de Lead CoE Investments. De Expertisemanager Beleggen rapporteert hiërarchisch aan de Lead CoE Investments.

De rol en verantwoordelijkheden

 • Inventariseert de beschikbare kennis op het gebied van Beleggen bij diverse kennisdragers (professionals en specialisten) en borgt dat deze breed beschikbaar is binnen het domein.

 • Stelt en bewaakt de norm en meetlat voor vakmanschap op het gebied van Beleggen voor zowel kennis, vaardigheden, houding en gedrag.

 • Draagt actief bij aan de ontwikkeling van medewerkers op het gebied van Beleggen.

 • Ontwikkelt en organiseert leerinterventies en is tevens verantwoordelijk voor de samenhang van alle leerinterventies en bewaakt deze.

 • Faciliteert Permanente Educatie op het gebied van Beleggen.

 • Levert op het gebied van Beleggen een inhoudelijk bijdrage aan het vergroten van deskundigheid in de holistische dienstverlening voor klanten.

 • Signaleert vanuit het vakgebied trends en kansen en informeert interne stakeholders hierover (non-risk/commercie).

 • Adviseur van management op non-risk gebieden Beleggen (commercie).

 • Participeert vanuit vakgebied in relevante squads en deelt kennis actief.

 • Draagt actief bij aan ontwikkeling van beleid op het betreffende vakgebied (non- risk/commercie).

 • Stemt hiertoe pro-actief af met verantwoordelijken binnen Private Banking & Wealth Management, behartigt belangen en fungeert als aanspreekpunt.

 • Treedt op als deskundige op het betreffende vakgebied, geeft workshops, maakt digitale content zoals blogs en webinars en spreekt op bijeenkomsten.

Hoe ben jesuccesvol

Wenemenslimmemensenzoalsjijaanvanwegejepotentieel!Onzegrootsteverwachtingisdatjenieuwsgierigbent, steedsblijftlerenenverantwoordelijkheidneemt. Inruildaarvoorondersteunenwijjouom jeteontwikkelentoteennogbetereversievanjezelf. Je beschikt over:

 • Minimaal 5 jaar ervaring in een commerciële functie met een diepgaande beleggingsachtergrond.

 • Werk- en denkniveau op minimaal HBO niveau.

 • WFT Basis, WFT Vermogen. MIFID Adviserend is een pre.

 • Brede kennis van integraal financieel advies.

 • Affiniteit met vermogende relaties, Private Banking vakgebied en DGA’s.

 • In staat verbanden te leggen tussen de verschillende kennisgebieden.

 • In staat verbinding te maken met collega’s van alle niveaus en is in staat kennis over te dragen en vaardigheden te trainen.

 • Beschikt over sterke presentatie vaardigheden.

 • In staat om inhoudelijke kennis te vertalen naar de behoefte van de klant en commerciële kansen te creëren.

Arbeidsvoorwaarden & voordelen

Wijwillenervoorzorgendatje hetjuisteevenwichtkanvindentussenjecarrièreenjeprivéleven. Meerinformatieoveronzearbeidsvoorwaardenvindje op https://www.ing.jobs/nederland/Over-ING/arbeidsvoorwaarden.htm

DevoordelenvanwerkenbijINGzijnondermeer:

•Eensalarisafgestemdop jekwaliteitenenervaring

• 24-27vakantiedagenafhankelijkvan het contract

•Pensioenregeling

• 13emaandsalaris

•Individuelespaarbijdrage(BIS), 3,5% van jebrutojaarsalaris

• 8%vakantiegeld

•Persoonlijkegroeienuitdagendwerkmeteindelozemogelijkheden

•Eeninformelewerkomgevingmetinnovatievecollega’s

•Flexibelwerkenzodatnieuweideeënsnellertotlevenkomen

Solliciteren?

Wil je directsolliciteren? Upload dan je cvenmotivatiebriefdoor op de knop ‘Solliciteren’teklikken.

Overons

Met 57.000werknemersenactiviteiteninongeveer40landenzijnerbijINGkansenvoorzijdie hetinitiatiefnemenommensentehelpeneenstapvooruittezettenin het (bedrijfs)leven.Zetjijdaarnaastookdeklantcentraalenbenjijinteger? Wil jeomringdwordendoorvooruitstrevende,inspirerende, diverseenondersteunendecollega’s? Dan is ergeenbetereplekom jetalentenintezettendanbijING.Solliciteervandaagnog.

Type vacature:
Intern

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist