Yacht

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider SUWI en doorontwikkeling werkgeversservicepunt (WSP)

Als projectleider SUWI en doorontwikkeling WSP ben je namens de centrumgemeente Helmond verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wijzigingen die het Besluit en de Regeling SUWI met zich meebrengen. Het Besluit SUWI en de Regeling SUWI zijn per 1 januari 2021 namelijk gewijzigd. Het doel van de wijzigingen is om de samenwerking en werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s te versterken om zo meer mensen aan het werk te helpen en te houden. De wijzigingen verplichten de arbeidsmarktregio’s onder andere dat zij één gezamenlijk, publiek aanspreekpunt van UWV en gemeenten voor werkgevers moeten realiseren.

Door de wijzigingen heeft de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio een belangrijke regierol gekregen met betrekking tot het ontwikkel- en totstandkomingsproces (samenwerking) van het werkgeversservicepunt. Ook in de uitvoeringsfase van de werkgeversdienstverlening behoudt de centrumgemeente een regierol. Als projectleider vervul vul je deze regierol in en ben je verantwoordelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichten rondom SUWI en het WSP. Zo ga je in het najaar van 2021 met het UWV en Senzer (partners die het WSP vormen in de regio) aan de slag met een uitvoeringsplan voor 2022 en zorg je voor een goede aanhaking van de regiogemeenten op dit proces. Het vormgeven en uitvoering geven aan de formele rol als opdrachtgever van de gemeente Helmond aan het UWV en Senzer is hierbij een continue punt van aandacht.

Los van de wettelijke verplichtingen, vindt er op dit moment ook een doorontwikkeling van het WSP plaats. De inhoudelijk voorzet voor deze doorontwikkeling ligt bij het UWV en Senzer. Vanuit jouw rol is het belangrijk om te toetsen of deze inhoudelijke doorontwikkeling past bij overige regionale ontwikkeling (zoals de ontwikkeling van Boost, Stageregio, aansluiting op visie over het wsp, etc.) en dat deze doorontwikkeling ook door de overige regiogemeenten en andere belangrijke arbeidsmarktpartners (zoals vertegenwoordigers van werkgevers, het onderwijs, vakbonden, etc.) wordt gedragen.

Uren:
16
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Over gemeente Helmond

Werken bij de gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al zijn in gemeente Helmond mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Natuurlijk heeft de gemeente nog steeds veel te maken met regelgeving die moet worden gehandhaafd, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Het standaard antwoord is niet ‘Nee, mits’, maar ‘Ja, tenzij’.

 

Er wordt met trots gewerkt vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Een integrale benadering met vernieuwende en innovatieve ideeën.

Vaardigheden

We zoeken iemand die:

·       Kennis heeft van SUWI en het WSP en aanverwante thema’s.

·       Snel nieuwe informatie eigen kan maken, deze kan analyseren en kan vertalen.

·       Oog heeft voor de belangen van verschillende partners in de regio / politieke en bestuurlijke sensitiviteit.

Opleiding

hbo

Wat wij bieden

tijdelijk