DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Programma-adviseur Openbare Ruimte 32 u/w

Standplaats: Plein 40-45, 1, 1064SW, AMSTERDAM
Duur: 18-10-2021 t/m 17-10-2022
Optie tot verlenging: Ja, tot 17-10-2023
Reageren voor: 15 september 2021

Functieomschrijving
Binnen het Amsterdamse zijn de gebiedsteams de ogen-en-oren van de organisatie die de opgaven en ambities van bewoners en ondernemers naar "binnen" halen. Binnen de directies zit het oplossend en uitvoerend vermogen. Het is aan de programma's om de link te leggen tussen de opgaven en ambities enerzijds en de oplossingen en uitvoering anderzijds. Hierbij bepalen de programma's (mede) welke opgaven en ambities verder worden gebracht. Binnen het programma openbare ruimte houden we ons bezig met o.a. groen, spelen, sport en duurzaamheid (mobiliteit en parkeren vallen buiten het programma openbare ruimte).
De programma-adviseur is de spil in dit diverse netwerk van o.a. gebiedsmakelaars, beleidsmedewerkers, programmamanager, politiek verantwoordelijke en externe partijen. De programma-adviseur ondersteunt de programmamanager in zijn programma's zoals boven besproken. Dit betekent dat hij/zij zich bezig houdt met ontwikkelen van een activiteitenprogramma (i.s.m. de programmamanager) op basis van beleid en gebiedswensen en dat hij/zij de programmamanager en lokale politiek adviseert over inhoudelijke dossiers op het gebied van groen, duurzaamheid, openbare ruimte en sport.

Werkzaamheden
- Uitvoeren van diverse opdrachten op het gebied van groen, duurzaamheid, openbare ruimte en sport. Deze opdrachten kunnen zowel in de uitvoering liggen, als in advisering/beleidsmatig. Een goed analytisch inzicht in verhoudingen tussen centraal beleid, haalbaarheid en politieke wensen is hierbij essentieel;
- Bewaking, rapportage, evaluatie en voortgang van uitgevoerde projecten en advisering over een eventueel vervolg aan de programmamanager en lokale politiek;
- De advisering van de programmamanager op inhoudelijk, organisatorisch en procesmatig gebied voor de binnen het programma vallende thema's en hoe deze het beste kunnen landen in de gebiedsagenda's en gebiedsplannen:
- De voorbereiding van o.a. programmamanagers-overleggen, bilateraal dagelijks bestuurder-programmamanager en bestuurlijke overleggen (inclusief het opstellen van de bijbehorende stukken zoals opleggers);
- Afstemming met o.a. gebiedsmakelaars om de opgave op te halen en maatregelen te toetsen plus het bouwen en onderhouden van relaties met collega's en externe partijen;
- Het organiseren van participatie binnen projecten die door de programmamanager worden geïnitieerd.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Amsterdam Nieuw West is één van de zeven stadsdelen van Amsterdam. De stadsdelen zijn de schakel tussen de buurt en het stadhuis. Ieder stadsdeel heeft een eigen dagelijks bestuur en stadsdeelcommissie. De stadsdeelcommissies bestaan uit vertegenwoordigers uit de buurten. Zij behartigen de belangen van bewoners en ondernemers en adviseren het dagelijks bestuur en het stadsbestuur over wat er speelt in het stadsdeel. De stadsdeelorganisaties zijn in de eerste plaats gericht op de uitvoering van stedelijk beleid. Veel ambtenaren die in de stadsdelen werken, zie je dagelijks op straat voor bijvoorbeeld het onderhoud van het groen, handhaving en het ophalen van huisvuil.

Het stadsdeel Nieuw West bestaat uit de gebieden: De Aker, Sloten, Nieuw-Sloten, Geuzenveld, Slotermeer, Sloterdijk, Osdorp en Slotervaart. Het groene, multiculturele Nieuw West wordt gekenmerkt door tientallen broedplaatsen, heel veel nieuwe jongerenwoningen, steeds meer hippe koffietentjes en een uitbundig nachtleven.

De gebiedspool levert expertise en menskracht voor de uitvoering van gebiedsplannen, uitvoeringsplannen, programma's en projecten in het stadsdeel. Primair in samenwerking met de gebiedsmanagers, secundair in opdracht van stadsdeelmanagers uitvoering en van de stadsdeelmanager staf. De gebiedspool is een flexibele, innovatieve, hands-on afdeling waar uitwisseling van kennis en mensen tussen stadsdeel en directies mogelijk wordt gemaakt. De focus ligt op menskracht beschikbaar houden en/of krijgen om te werken aan opgaven en bij te dragen aan resultaten in gebieds- en uitvoeringsteams en in project- en gebiedsoverstijgende programmateams.

In verband met Covid19 is thuiswerken voorlopig nog de norm. In de toekomst zal Amsterdam hybride werken omarmen.

Eisen
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau.
- Geef in maximaal 1 A4 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare gerichte recente werkervaring binnen een 4G-gemeente.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met inhoudelijke advisering op het gebied van openbare ruimte, groen, duurzaamheid en/of sport.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met politieke processen, zoals besluitvormingsprocessen.

Wensen
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring in strategische advisering.
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ervaring binnen een stadsdeel.
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met het opstellen van schriftelijke adviezen.

Competenties
- Initiatief [Gevorderd niveau]
- Samenwerken [Gevorderd niveau]
- Besluitvaardig [Gevorderd niveau]
- Analytisch vermogen [Gevorderd niveau]
- Plannen [Gevorderd niveau]
- Omgevingsbewustzijn [Gevorderd niveau]

CV
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.

Referenties
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon.
Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.
Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist