DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Tekenaar Layout medewerker 27-36 u/w

Standplaats: Weesperplein, 8, 1018XA, AMSTERDAM
Duur: 15-09-2021 t/m 14-09-2022
Optie tot verlenging: Ja, tot 14-09-2023
Reageren voor: 8 september 2021

Functieomschrijving
Ruimte en Duurzaamheid is op zoek naar een tekenaar/layout medewerker voor het team Beeld en Data. In team Beeld en Data werken vakspecialisten op het gebied van databeheer, -verwerking en vertaling naar grafisch materiaal. Vakinhoud en vakontwikkeling is een voorwaarde. Wij zetten in op zowel het integreren van standaarden als het toepasbaar maken van nieuwe innovatieve ontwikkelingen in onze Ruimte en Duurzaamheid werkprocessen.

Werkzaamheden
- Het verrichten van 2- en 3 dimensionaal modelleerwerk in Microstation voor openbare ruimte ontwerpen en stedenbouwkundige plannen;
- Het inbrengen van inhoudelijke kennis binnen projectgroepen op operationeel niveau.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De rve Ruimte en Duurzaamheid (R&D) is een van organisatieonderdelen in de cluster Ruimte en Economie. De R&D is een toonaangevende beleidsdienst op het gebied van stedenbouwkundige en ruimtelijke ontwikkeling. R&D adviseert het gemeentebestuur en werkt zowel voor stadsdelen als voor grootstedelijke projecten. Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie. Het cluster gaat voor ontkokering en het verhogen van de handelingssnelheid. Belangrijk is dat er aandacht is voor alle schaalniveaus, van portiek tot de gehele metropool. Het cluster bevat ook een afdeling informatievoorziening. Die zorgt ervoor dat de informatievoorziening en het informatiebeheer zo zijn ingericht, dat het zo goed mogelijk bijdraagt aan de doelstellingen van het cluster en van de gemeente Amsterdam. Het Cluster Ruimte en Economie omvat 13 afdelingen met een grote diversiteit aan onderwerpen. De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen. Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid.

Eisen
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau.
- Geef in maximaal 1 A4 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met het werken in Microstation in 2D en 3D.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het werken met de Nederlandse Cad Standaard (NLCS).
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in een gelijksoortige of verwante functie.

Wensen
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het werken in GIS.
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het werken in andere 3D pakketten zoals Rhino of Blender.

Competenties
- Analytisch vermogen [Gevorderd niveau]
- Omgevingsbewustzijn [Gevorderd niveau]
- Klantgerichtheid [Gevorderd niveau]
- Samenwerken [Gevorderd niveau]
- Resultaatgerichtheid [Gevorderd niveau]
- Verantwoordelijkheid [Basis niveau]

CV
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.

Referenties
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon.
Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.
Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist