DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Medewerker Obsurv 36 u/w

Standplaats: Zuidbroek
Duur: 01-10-2021 t/m 01-04-2022
Optie tot verlenging: Ja, 1x 6 maanden
Reageren voor: 10 september 2021

Opdrachtomschrijving
Gemeente Midden-Groningen is een jonge gemeente, ontstaan uit de fusie tussen de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Wij zijn volop aan het (op)bouwen en zoeken geregeld nieuwe collega's die zin hebben om de schouders eronder te zetten en samen te werken in onze gemeente die zich als bondgenoot opstelt. Bouw jij mee aan Midden-Groningen?

De organisatie
IBOR bestaat uit een aantal uitvoerende teams en een team Bedrijfsbureau. Deze teams zorgen samen voor het integrale beheer en onderhoud van de openbare ruimte. We werken dagelijks aan de leefbaarheid (schoon, heel en veilig) van de buitenruimte: wegenonderhoud (asfalt, beton, (half)verharding), onderhoud bruggen en beschoeiingen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, ondergrondse kabels en leidingen, groenvoorziening, riolering en afvalinzameling. Daarnaast verzorgen wij een 24-uurs storingsdienst, beheren we begraafplaatsen en composteerterreinen en verzorgen de gladheidsbestrijding.

IBOR Bedrijfsbureau draagt zorg voor de taken die thuishoren bij een 'ingenieursbureau'. Wij bereiden voor, voeren uit en geven advies over de aanleg en het onderhoud van infrastructuur in de openbare ruimte van Midden-Groningen. Ook zorgen wij voor de projectleiding, directievoering en toezicht op infrastructurele projecten, verzorgen aanbestedingen en het contractbeheer. Ook het formuleren van beleid en beheerplannen voor de openbare ruimte is een taak van het bedrijfsbureau, dit in overleg met bewoners en wijkverenigingen. Daarnaast zijn wij ondersteunend aan de uitvoerende IBOR-teams doordat wij zorgen voor de IBOR-administratie en de vervanging en het onderhoud van de tractie. We werken integraal en benaderen de ontwikkelingen die op ons afkomen vanuit een brede invalshoek.

Opdrachtomschrijving
- Het volledig up-to-date krijgen van digitale gegevensbeheer openbare ruimte (BOR) Midden-Groningen;
- Het controleren en het verwerken van mutaties/revisies in het digitale systeem BOR (OBSURV) die aangeleverd worden door collegae, externe partijen (zoals aannemers) en mutaties vanuit de basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
- Het ondersteunen van collegae (vraagbaak en helpfunctie) in het werken met het digitale systeem BOR
- Het signaleren van verbeteringen in het beheerprogramma en werkproces BOR-BGT, in samenwerking met de applicatiebeheerder en het team basisregistratie.
- Het ondersteunen van collega's (vraagbaak en helpfunctie) in het werken met het digitaal systeem BOR;
- Het onderhouden van nauw contact met collega's die gebruik maken van de digitale beheergegevens;

Kandidaatomschrijving
Het team zoekt iemand
- Met een opleiding op MBO niveau in de civiele techniek of in het groen;
- Die kennis heeft van het beheer van de openbare ruimte (civieltechnisch/groen/riolering en water) in Midden-Groningen;
- Met ervaring met het werken met Obsurv en BGT
- Die de verbinding kan maken tussen wat buiten gebeurt en wat in het digitaal beheerpakket Obsurv moet worden doorgevoerd;
- Die zorgt voor de kwaliteit, tijdigheid en volledigheid van de registraties;
- Die een dienstverlenende instelling en zelfstandige werkhouding heeft;
- Die goed kan communiceren en samenwerken.

Eisen
- De kandidaat is in het bezit van minimaal een mbo-diploma, niveau 3 in de civiele techniek of in het groen.
- De kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring in het werkveld van de openbare ruimte.
- De kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met het werken met Obsurv en de koppeling met BGT

Wensen
- Uit het cv moet blijken dat hij/zij aantoonbare kennis en ervaring (minimaal 1 jaar) heeft met het werken met Obsurv en aantoonbare kennis heeft van koppelingen met de BGT.
- Uit het cv moet blijken dat hij/zij minimaal 2 jaar ervaring heeft in het werkgebied van de openbare ruimte

Interviewplanning
De gesprekken vinden plaats op 21 september 2021
In het gesprek wordt er op gelet of de kandidaat inderdaad aan de gevraagde eisen voldoet en of de communicatieve vaardigheden in orde zijn.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist