Bouwinspecteur

Solliciteer op de website van de werkgever

Voor een  gemeente in de regio Flevoland zijn wij op zoek naar een zeer ervaren bouwinspecteur die meerdere jaren ervaring heeft met bouw- en woningtoezicht en (complexe) handhavingstrajecten.

Wat zijn je taken? 

 • Monitoren en toezicht houden op projecten;
 • Op basis van meldingen door burgers, ondernemers of overige belanghebbende inspecties verrichten;
 • Vergunningen, gebruiksvoorwaarden en wet- en regelgeving inspecteren en controleren;
 • Het werkveld oriënteert zich voornamelijk rond de bouw en bestaande bouw. 

Wat wordt er van je verwacht?

 • Beheren van eigen dossiers;
 • Advies geven omtrent regelgeving en procedures;
 • Initiatief nemen en het treffen van maatregelen en indien nodig het opleggen van (bestuurlijke) sancties; 
 • Het verrichten van legalisatieonderzoeken
 • Constateringsrapporten en overige correspondentie opstellen en schrijven;
 • Adviseren over te nemen maatregelen indien er risico's gesignaleerd en/of gerapporteerd worden. 

 

Over de werkgever

Wat wij bieden

Je ontvangt een contract van Matchpartner voor de duur van de opdracht met passende voorwaarden. Wij bemiddelen ook zpp'ers!

Wat mag je verder van Matchpartner verwachten?

Een betrouwbare en persoonlijke organisatie die met respect en vertrouwen omgaat met haar kandidaten.
Wij hechten veel waarde aan de wensen van de kandidaten en doen altijd ons best hier aan te voldoen. Je kan van ons een pro-actieve houding verwachten en wij zullen vanuit jouw profiel en wensen kansen creëren bij onze klanten.
Daarnaast zijn wij transparant en streven wij altijd naar goede communicatie mbt terugkoppelingen, feedback en bereikbaarheid.

Kortom een ontzettende leuke club om voor te werken en waarbij de consultants die voor jou aan de slag gaan ook plezier uitstralen en passie hebben in wat zij doen.

Vaardigheden

De geschikte kandidaat voor deze vacature beschikt over:

 • Een afgeronde vakgerichte HBO opleiding
 • Minimaal 1 jaar ervaring in het handhavingdomein
 • Kennis van en ervaring met toezicht op grond van het Bouwbesluit, woningwet en wabo
 • Afgeronde opleidingen ABW1 en ABW2

Verder dien je over de volgende competenties te beschikken:

 • Het vermogen om een goede inschatting te maken over bepaalde situaties 
 • Hoofd- en bijzaken onderscheiden. Weten wat politiek gevoelige thema's zijn en hoe daarop te reageren. Nieuwe informatie of gebeurtenissen snel bevatten. Beoordelen en concluderen of ingegrepen en /of geverbaliseerd moeten worden
 • Het vermogen om een eigen standpunt in te nemen en deze ondanks tegenargumenten goed te kunnen verdedigen
 • Een goed inlevingsvermogen in de positie van een ander en het vermogen om tactisch te kunnen optreden
 • De klant centraal stellen. Goed kunnen inschatten wat de eigen rol is 
 • Op een actieve manier een bijdrage leveren aan de samenwerking
 • Regie voeren over een bepaalde situatie. Interventies inzetten die het beoogde effect resulteren
 • Deskundigheid en betrouwbaarheid uitstralen. Op basis van persoonlijk overwicht invloed uitoefenen op mensen en situaties. Overtuiging duidelijk en stellig communiceren, gericht op acceptatie, zodat regels ook in de toekomst nageleefd zullen worden
 • Nastreven van normen en waarden
 • Liefst HBO niveau
Nu solliciteren

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

0654968847
nina@matchpartner.nl

Matchpartner
Boerhaavelaan 4
2334EN,  Leiden