IT-auditor Douane Rotterdam

Solliciteer op de website van de werkgever

“Grote hoeveelheden goederen die onze havens in- en uitgaan zo efficiënt mogelijk volgen en controleren door middel van automatisering. Het ‘verhaal achter de data’ achterhalen. En met behulp van informatietechnologie risico’s reduceren. Zo draag ik bij aan een veilige samenleving.” Cees, IT-auditor bij de Douane.

Regiokantoor Breda is een van de acht regiokantoren van de Douane. Het proces klantmanagement zorgt binnen het regiokantoor voor de afdracht van verschuldigde rechten, het bevorderen van de concurrentiepositie én innovatieve dienstverlening en handhaving. Ook bevorderen we de compliance van bedrijven door regie te voeren op het opbouwen, onderhouden en ontwikkelen van de relatie met hen. We stellen de klant centraal en zorgen voor een passende behandeling met zo min mogelijk administratieve en toezichtlast. Automatisering en innovatie spelen hierbij een belangrijke rol.

In jouw rol van IT-auditor breng je de risico’s van IT-systemen van logistieke bedrijven in kaart. Bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity. Hoe hoger het risico, hoe uitgebreider de IT-audits tijdens onze controles. Jij beoordeelt of de maatregelen die de bedrijven nemen van voldoende niveau zijn. Want het is van het grootste belang dat het bedrijf en de Douane kunnen vertrouwen op betrouwbare systemen. Schieten de maatregelen tekort? Dan is de kans groter dat onbevoegden toegang krijgen tot de systemen van onze klanten. In het uiterste geval trekken we de vergunningen van een bedrijf in. Jij ziet er namens de Douane op toe dat bedrijven met veilige en betrouwbare systemen in business zijn. Zo draag je bij aan de veiligheid en de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven.

Als IT-auditor focus je op systeemgerichte onderzoeken. Tegelijkertijd geef je richting en sturing aan collega’s die zich vooral bezighouden met gegevensgerichte onderzoeken. Deze controles zijn de bouwstenen van een zorgvuldig en onderbouwd auditrapport waar de ontvanger mee aan het werk kan. Je adviseert ook het management over beleidsmatige vraagstukken en draagt bij aan de ontwikkeling van het IT-auditbeleid en -vakgebied. Hierbij heb je oog voor de politiek-bestuurlijke en continu veranderende omgeving. Je speelt dus een rol van betekenis in de verdere opbouw en professionalisering van de Douane Nederland!

Word jij de nieuwe collega van Cees? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met ons!

Uren:
32 - 36
Dienstverband:
fulltime, parttime
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Wat wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3.279,- - €6.419,- (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Wij bieden je een inwerkprogramma aan en een interne opleiding. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de interne kandidaat geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Overige arbeidsvoorwaarden

Vaardigheden

• Je hebt een wo-masterdiploma in een relevante richting.
• Je staat ingeschreven in het register van de Nederlandse Orde van Register IT-Auditors (NOREA).
• Je hebt actuele en aantoonbare ervaring met audittools.
• Je hebt aantoonbare ervaring met het coachen en begeleiden van IT-auditcollega’s.

Jouw competenties?
• omgevingsbewustzijn
• oordeelsvorming
• organisatiesensitiviteit
• overtuigingskracht
• plannen en organiseren

Herken jij jezelf ook hierin?
Samenwerken is voor jou de sleutel tot succes bij een handhavende en klantgerichte organisatie met werkzaamheden die direct van invloed zijn op de (inter)nationale samenleving. Je werkt resultaatgericht. En je kunt je een goed en helder oordeel vormen over zaken en dit op een professionele manier uitdragen. Jouw kennis en ervaring deel je graag met collega's. Je kunt snel schakelen tussen diverse zaken, bewaart de rust als de druk hoog is en wilt altijd hoge kwaliteit leveren. Integriteit vind je een belangrijke waarde in je werk en dat is dan ook in al jouw handelen zichtbaar. Kortom: je bent een plezierige collega en het visitekaartje van de Douane.

Opleiding

Master/doctoraal

Wat wij bieden

Salaris:
€ 3.279,- tot € 6.419,-
Contract:
Parttime / Fulltime
Nu solliciteren

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later