Lead Factuurmatching

Solliciteer op de website van de werkgever

Wat je doetals Lead Factuurmatching
  • Je empowert een team van (nu) 11 collega’s, waarbinnen verantwoordelijkheid, vakmanschap, vrijheid en vertrouwen gedeelde kernwaarden zijn
  • Je zet de juiste stippen op de matching horizon, zowel richting het team als de bredere organisatie: waar staan we en waar kunnen/willen we naartoe?
  • Je signaleert eventuele procesmatige issues en denkt mee over oplossingen, waarbij je ook BA’s en tech professionals aanhaakt
  • Je bevordert data-gedreven werken, bijvoorbeeld door dashboards te beoordelen of te (laten) ontwikkelen en implementeert schaalbare processen voor jouw product
  • Je komt tot een ambitieuze (net haalbare) IT roadmap en zorgt ervoor dat jouw projecten doorgang vinden
  • Je bent lid van het Supply Chain Excellence MT en schakelt met een brede range stakeholders, variërend van Finance en Logistiek tot IT PO’s, HR en inkopers

Als Lead Factuurmatching ben je een dubbele hybride. Van teamcoach, procesverbeteraar, IT liaison en stakeholdermanager om precies te zijn. Om met coaching te beginnen: je empowert en ontwikkelt 11 professionals. En wat jou betreft, blijft het daar ook ongeveer bij. Want hoe huizenhoog we deze collega’s ook waarderen – en dat doen we, want iedere miss-matched factuur verdient opvolging, zowel richting interne organisatie als externe leveranciers – is het niet de bedoeling dat het aandeel handwerk gelijke tred houdt met de explosieve groei van ons ordervolume. Jij ontwikkelt en operationaliseert de teamstrategie, creëert randvoorwaarden voor succes, verbetert processen en moedigt het team aan om autonoom naar breed gedragen doelstellingen toe te werken. Over autonoom gesproken: het team dat je ‘erft’ werkt zeer zelfstandig, dus dit is geen rol voor een micromanager die, gewapend met een old school stopwatch, achter collega’s aan wil rennen. Grote lijnen uitzetten, ruimte geven, faciliteren en bijsturen waar nodig, is de naam van het spel.

Los van je coachende verantwoordelijkheden, doen we een beroep op je procesmatig inzicht. Welke issues zijn ‘ingebakken’ binnen de keten? Wat zijn mogelijke oorzaken? En welke oplossingsrichtingen zijn denkbaar? Je komt tot een roadmap voor je product, haakt stakeholders (Finance, Inkoop, IT) aan en borgt dat milestones worden behaald. Voor deze rol geldt: je hoeft geen hardcore techie te zijn, maar het is wel handig als je makkelijk met IT Product Owners kunt schakelen. Om maximale impact te maken, moet je analytisch minimaal meekunnen en liefst ‘verder’ zijn dan de collega’s in je team, want zij kijken naar jou voor data-inspiratie. Naast analytische skills is HR een belangrijk component. Oftewel: people skills zijn essentieel. Net als het vermogen verder te denken dan vandaag en een bijdrage aan de overkoepelende productstrategie te leveren.

Vaardigheden

Opleiding

WO

Wat wij bieden

Salaris:
€ 4.700,- tot € 6.500,-
Nu solliciteren

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later