Personal Assistant / Nanny vacature in loondienst in Delft

Voor een gezellig gezin in Delft zijn wij op zoek naar een liefdevolle nanny die rust en structuur, maar ook veel gezelligheid kan brengen voor de jongetjes. Het betreft een functie voor gemiddeld 4 dagen per week, werkdagen en tijden zijn in overleg, in principe dinsdag van 12-18.30 uur, woensdag van 12-18.30 uur, donderdag van 12.00-18.00 uur en vrijdag om de week van 15.00 tot 22.30 uur. 

Plaats: Delft

Aantal werkuren per week: gemiddeld 25 uur per week 

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

Samenwerking: contract in loondienst bij het gezin, kan ook als zelfstandige (functie kan uitwonend én inwonend vervuld worden)

Startdatum: 1 november 2021

Gezinssamenstelling: vader, moeder, 2 broertjes (bijna 7 en bijna 4 jaar oud). Een klein Praagse rattler hondje vergezelt het gezin

Wanneer de kinderen 's middags uit school komen zorg je voor een gezonde snack of maaltijd, op dinsdag en woensdag ga je aansluitend met de kinderen naar voetbaltraining.

Het betreft een nanny functie in loondienst met aanvullende PA (personal assistant) taken. Dat houdt in dat je het als nanny leuk vindt het gezin te helpen om alles op rolletjes te laten lopen. Wat voorbeelden; je bedenkt leuke ideeën voor traktaties, gaat met de jongetjes nieuwe kleding en schoenen kopen wanneer nodig, je helpt met het organiseren van een feestje, regelt cadeautjes voor de kinderen voor een partijtje of juffendag, haalt wat op bij de stomerij, regelt de tandartsafspraken etc.

Ouders zijn zelfstandig ondernemers en maken graag kennis met een nanny die een flexibele werkhouding heeft, die het geen probleem vindt wanneer er bijvoorbeeld een keer een werkdag geswitched wordt (ouders zullen dat op tijd aangeven).

Deze avontuurlijke familie is dol op mooie reizen maken en de kinderen veel van de wereld laten zien. Zij wonen in een woonboerderij in Delft met een grote tuin met allerlei speelmogelijkheden. Het voetbalveld en speeltuinen zijn in de buurt en er zijn ook leuke fietsmogelijkheden. De woensdagmiddag is ideaal voor leuke uitjes; naar de bibliotheek, het museum, de speeltuin of het trampolinepark. Of je maakt het thuis gezellig wanneer er vriendjes komen spelen.

De ideale nanny voor dit gezin is creatief (een leuke speurtocht bedenken is aan jou wel besteed) en herinnert de jongens op een speelse manier eraan dat normen en waarden (vriendelijk, gemanierd en beleefd zijn) belangrijk is. Je dient in het bezit te zijn van een rijbewijs (de school van de kinderen is op 10 minuten afstand met de auto), een auto kan door het gezin beschikbaar gesteld worden.

Naast de verzorging van de kinderen en de PA taken vindt je het geen probleem licht huishoudelijke taken te verrichten; de was en strijk bijhouden, koken in overleg, een boodschapje halen wanneer nodig, even de keuken/gang stofzuigen of een dweiltje over de vloer halen zodat het lekker fris blijft.

Ben jij dé kandidaat voor dit super leuke gezin? Laat het ons snel weten o.v.v. 'nanny vacature Delft'. Wij ontvangen graag jouw CV en motivatie.

Heb je nog vragen? We zien je mail graag tegemoet. 

Heb je nog vragen, mail ons of stuur een bericht via What’s app naar nummer: 06-25473049.

Hartelijke groet,

Team The Mothership Academy

For a cozy family in Delft, we are looking for a loving nanny who can bring peace and structure, but also a lot of fun for the boys. This is a position for an average of 4 days a week, working days and times are in consultation, in principle Tuesday from 12-18.30, Wednesday from 12-18.30, Thursday from 12.00-18.00 and Friday every other week from 15.00 to 22.30 .

Place: Delft

Number of working hours per week: 25 hours per week on average

Working days: Tuesday to Friday

Collaboration: contract in paid employment with the family, can also be self-employed (function can be fulfilled both at home and at home)

Start date: November 1, 2021

Family composition: father, mother, 2 brothers (almost 7 and almost 4 years old). A small Prague rattler dog accompanies the family

When the children come home from school in the afternoon, you provide a healthy snack or meal, on Tuesday and Wednesday you go to football training with the children.

When the children come out of school in the afternoon you provide a healthy snack or meal, on Tuesdays and Wednesdays you go to football training with the children.

This is a nanny position with additional PA (personal assistant) tasks. That means that as a nanny you like to help the family to keep everything running smoothly. Some examples; you come up with nice ideas for treats, go with the boys to buy new clothes and shoes when necessary, you help organize a party, arrange gifts for the children for a party or teacher's day, pick up some from the dry cleaners, arrange the dentist appointments etc. Parents are self-employed and like to meet a nanny who has a flexible working attitude, who does not mind when, for example, a working day is switched off (parents will indicate this on time).

This adventurous family loves to make beautiful trips and show the children a lot of the world. They live in a farmhouse in Delft with a large garden with all kinds of play possibilities. The football field and playgrounds are nearby and there are also nice cycling opportunities. Wednesday afternoon is ideal for fun outings; to the library, museum, playground or trampoline park. Or you can make it cozy at home when friends come to play.

The ideal nanny for this family is creative (coming up with a fun scavenger hunt is spent on you) and playfully reminds the boys that norms and values (being friendly, mannered and polite) are important. You must be in possession of a driver's license (the children's school is 10 minutes away by car), a car can be made available by the family.

In addition to the care of the children and the PA tasks, you will not have a problem doing household tasks lightly; keep track of the laundry and ironing, cook in consultation, get a message when necessary, vacuum the kitchen / hallway or get a mop on the floor so that it stays nice and fresh.

Specific diplomas are not required, the right experience and your enthusiasm are decisive

Are you the candidate for this super fun family? Let us know quickly on the way to 'nanny vacancy Delft'. We would like to receive your CV and motivation.

Do you have any questions? We look forward to receiving your email. If you have any questions, email us or send a message via What's app to number: 06-25473049.

Warm regards,

Team The Mothership Academy

Uren:
25 uur per week
Dienstverband:
parttime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Wat wij bieden

Salaris:
€ 15,- tot € 18,- per uur
Plus:
eigen parkeerlocatie, reiskostenvergoeding, vakantiegeld, auto van de zaak
Solliciteer
direct via Jobbird
Of solliciteer later
Contactgegevens

Cindy Schuurink
06-25473049
cindy@themothershipacademy.nl

The Mothership Academy
Nijvergouw 58
1352CE,  Almere