Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Stagiair HBO - Civiele techniek

Tijdens je stage ondersteun je een van de werkvoorbereiders van team maaiveld Oost. Je werkt mee binnen verschillende projectteams en indien mogelijk werk je aan je eigen projecten. Jij brengt in kaart wat er moet gebeuren en zorgt voor alle benodigde middelen, zodat het werk van start kan. Alle mensen en materialen op de juiste plek. En op het juiste moment. Dat is de uitdaging van deze stage!

Je houdt je als stagiair werkvoorbereider bezig met werktekeningen controleren, toetsen en aanpassen. Ook bepaal je de meest effectieve werkmethodes. Je verzorgt bestellingen, koopt materialen in, stelt deelschema’s op en bewaakt de projectplanningen.

Natuurlijk hou je de voortgang van het project en de kosten nauwlettend in de gaten. Je zorgt voor de planning: in tijd, mensen en benodigde materialen. Je houdt toezicht op het project om ervoor te zorgen dat het niet vertraagt en bewaakt de kosten, zodat het budget niet wordt overschreden. Verder:

 • Ga je werken met de Nederlandse CAD standaard;
 • Maak je 2D/3D werktekeningen en presentatietekeningen;
 • Houdt je toerzicht op meer- en minderwerk;
 • Schrijf je bestekken;
Wij vragen Ingeklapt

Je volgt de opleiding civiele techniek of een andere relevante opleiding. Je hebt affiniteit met werkvoorbereiding en bent opzoek naar een uitdagende stage. Je bent communicatief sterk en weet de juiste vragen te stellen. Daarnaast ben je omgevingsbewust en resultaatgericht. Verder:

 • Ben je or­ga­ni­sa­to­risch sterk;
 • Werk je ge­or­dend en nauw­keu­rig;

Ben je een planner.

Je volgt de opleiding civiele techniek of een andere relevante opleiding. Je hebt affiniteit met werkvoorbereiding en bent opzoek naar een uitdagende stage. Je bent communicatief sterk en weet de juiste vragen te stellen. Daarnaast ben je omgevingsbewust en resultaatgericht. Verder:

 • Ben je or­ga­ni­sa­to­risch sterk;
 • Werk je ge­or­dend en nauw­keu­rig;
 • Ben je een plan­ner.
Wij bieden Ingeklapt

Wij bieden een stageplek binnen een interessante en dynamische opdracht, waar je ervaring opdoet in het vakgebied van werkvoorbereider. Je wordt begeleid door een ervaren collega, die jou helpt bij het ontwikkelen van competenties en vaardigheden. Daarnaast is er voldoende ruimte voor jouw creativiteit en zelf ontplooiing. De stagevergoeding is conform de regelgeving die geldt voor de gemeente Amsterdam.

De organisatie Ingeklapt

Het Ingenieursbureau Amsterdam is dé partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw. Met bijna 1000 medewerkers werken we aan de civiele constructies in Amsterdam, hebben we expertise op water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en leveren we project- en contractmanagement. We bouwen aan kennisnetwerken met onze partners, zowel binnen als buiten de organisatie. Het Ingenieursbureau is heel plat georganiseerd, wat wil zeggen dat je de ruimte krijgt om bijvoorbeeld zelf een kennisvakgroep op te richten of een ontwikkeling van buiten naar binnen te halen als je ziet dat dit belangrijk is voor de stad. Nieuwe samenwerkingen aangaan, pilot’s draaien en aan de lat staan voor je eigen ontwikkeling - dat kan allemaal bij het Ingenieursbureau!

Werken voor het Ingenieursbureau Amsterdam betekent:

 • Bij­na let­ter­lijk wer­ken in de ach­ter­tuin van haar ei­gen­zin­ni­ge be­wo­ners;
 • Wer­ken in een com­plexe ste­de­lij­ke om­ge­ving met veel sta­ke­hol­ders en bot­sen­de be­lan­gen, waar­in je uit­ge­daagd wordt om te bou­wen op je er­va­ring en nieu­we din­gen uit te pro­be­ren;
 • Elke dag kun­nen fiet­sen door je ei­gen pro­ject­ge­bied en het pro­ject da­ge­lijks zien vor­de­ren;
 • En ook: wer­ken voor de Cham­pi­ons Lea­gue van de ge­meen­te­lij­ke In­ge­ni­eurs­bu­reaus.

Energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteitstransitie, een snel groeiende stad die vraagt om veilige infrastructuur, een leefbare openbare ruimte en een enorme opgave om de bestaande stad in stand te houden. Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam werkt aan deze opgave met bijna 600 professionals in eigen dienst en circa 300 ingehuurde collega’s. Van constructeurs en hydrologen, tot werkvoorbereiders en projectleiders, van directievoerders en planners, tot risico-analisten en innovatie-aanjagers. Zij werken aan de sprong over het IJ, land maken voor IJburg, de instandhouding van kilometers walmuur en de inrichting van honderden straten en vele gebiedsontwikkelingen. Meer weten? www.amsterdam.nl/ingenieursbureau

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan uiterlijk 25 augustus 2021 je sollicitatie via de blauwe 'Reageer' knop.

Uren:
Stageplaats voor de periode van september 2021 tot en met januari 2022 voor 32-36 uur per week
Dienstverband:
stage, fulltime, parttime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Hbo

Wat wij bieden

Contract:
Stageplaats voor de periode van september ParttimeParttime tot en met januari ParttimeParttime voor Parttime-Fulltime uur per week