DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider ICT security samenvoeging meldkamers LMS ON 36 u/w

Standplaats: Apeldoorn
Duur: 01-11-2021 t/m 31-10-2022
Optie tot verlenging: Optioneel
Reageren voor: 4 augustus 2021

Type inzet
Het borgen van het LMS informatiebeveiligingsbeleid binnen de 3 afzonderlijke meldkamers in de regio Oost-Nederland (Apeldoorn, Arnhem en Hengelo), waarvoor de door Deloitte uitgevoerde security scans en pentesten als leidraad gelden. Daarnaast het opstellen en implementeren van het LMS Informatiebeveiligingsbeleid voor de nieuwe meldkamer Oost-Nederland.

Opdracht omschrijving
Ten behoeve van een succesvolle samenvoeging van de drie meldkamers( Hengelo, Arnhem en Apeldoorn) binnen de eenheid Oost Nederland zijn wij op zoek naar een projectleider voor het opstellen en inrichten van processen, procedures en inrichting van ICT security.

Doelstelling
Het borgen van het LMS informatiebeveiligingsbeleid binnen de 3 afzonderlijke meldkamers in de regio Oost-Nederland (Apeldoorn, Arnhem en Hengelo), waarvoor de door Deloitte uitgevoerde security scans en pentesten als leidraad gelden. Daarnaast het opstellen en implementeren van het LMS Informatiebeveiligingsbeleid voor de nieuwe meldkamer Oost-Nederland.

Verantwoordelijkheden
- Uitvoer van het informatiebeveiligingsproject binnen de bestaande Meldkamers in Oost-Nederland
- Opstellen en implementeren van het LMS Informatiebeveiligingsbeleid voor de meldkamer Oost-Nederland.
- Oplossen van de bevindingen uit de security scan conform het LMS informatiebeveiligingsbeleid
- Plannen en aansturen van resources binnen de 3 huidige meldkamers en voor het opstellen voor de nieuwe meldkamer
- Bevindingen van de security scans uitwerken tot wijzigingen en de implementatie begeleiden

Contacten
- Meldkamer Centralisten
- Discipline vertegenwoordigers
- Directe beheer collega's van de meldkamer en LMS
- Beheer collega's van de Veiligheidsregio
- Verschillende leveranciers en technologie partners
- Informatiebeveiligingsproject binnen LMS

Opleiding
- Kandidaat heeft een erkende en volledige HBO-diploma, bij voorkeur IT - Security Technology.
- Professionele kennis en werkervaring
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring projectmatig werken binnen overheidsorganisaties.
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring (kennis) met operationele meldkamer processen en procedures.
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen een functie met een scope verdeeld over verschillende locaties.
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het vaststellen van informatiebeveiliging.
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen het meldkamer domein.

Eisen
- Kandidaat heeft minimaal een volledige en erkende HBO -diploma.
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring projectmatig werken binnen overheidsorganisaties.
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring (kennis) met operationele meldkamer processen en procedures.

Gunningscriteria
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring projectmatig werken binnen overheidsorganisaties.
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen een functie met een scope verdeeld over verschillende locaties.
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het vaststellen van informatiebeveiliging.
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen het meldkamer domein.
- Kandidaat heeft een erkende en volledige HBO-diploma IT - Security Technology.

Competenties
- In staat zijn te onderkennen hoe missie-kritisch een meldkamer is;
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens;
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën;
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico's te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten;
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie;
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat;
- Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden;
- Doorzettingsvermogen: Blijft zich inzetten voor het beoogde doel ondanks eventuele weerstand of tegenslag;
- Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.

CV
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.
U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe.

Screening
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist