Yacht

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Privacy Officer AVG

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat alles schade als gevolg van gaswinning in het Groningerveld en de gasopslag Norg afhandelt.


Kwam voorheen alleen de fysieke schade aan woningen in aanmerking, tegenwoordig geldt dat ook voor andere schadevormen zoals immateriële schade of waardedaling. En voor schade aan bedrijfspanden en infrastructurele of waterbouwkundige werken. Het woord tijdelijk is er vanaf. Dat betekent dat – zo lang er mijnbouwschade kan ontstaan in Groningen- er een onafhankelijk aanspreekpunt is dat de schade afhandelt.


Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (hierna IMG) heeft de taak schadeafhandeling uit te voeren. en richt zich uitsluitend op de vergoeding van fysieke mijnbouwschade, waardedaling en immateriële schade. Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen. 


Je draagt bij aan de implementatie van het privacy beleid (in processen en systemen) naar aanleiding van de door het IMG uitgevoerde Quickscan. Daarvoor richt je je de komende tijd vooral op het actualiseren van het register van verwerkingen, het maken van een planning en het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments, het opzetten en inrichten van werkprocessen die voorvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en het opstellen van beleidsstukken waaronder het privacy beleidskader van het IMG. Verder beoordeel je verwerkersovereenkomsten en dataleveringsovereenkomsten en stimuleer je de bewustwording op alle niveaus binnen de organisatie en creëert draagvlak voor de privacywet en regelgeving en het privacybeleid.


Je bent sparringpartner voor proceseigenaren (afdelingsmanagers), FG, CISO, het management, projectleiders en contactpersonen Je adviseert en helpt bij adviezen over privacy en gegevensbescherming zoals bij de inrichting van applicaties, informatiebeveiliging en privacy-aspecten binnen de werkprocessen van de afdelingen. Je hebt een actieve rol en bijdrage aan het privacy team bestaande uit de FG, de privacy officer en de privacy adviseur voor de verdere professionalisering van de privacy

Uren:
32
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en ondernemers in het gebied.


Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG; voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg afhandelt. Te denken valt aan de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken, immateriële schade en waardedaling van woningen. Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen en heeft ruim 400 medewerkers.


Het bestuur van het IMG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het IMG en de IMG organisatie. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door het bureau (de uitvoeringsorganisatie). De directie is door het bestuur belast met de dagelijkse leiding van het bureau. Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het MT.


Het MT bestaat thans uit één directeur en 4 afdelingsmanagers. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend directeur.


Het managementteam bestaat verder uit de afdelingsmanagers Klantcommunicatie en -dienstverlening, Schade expertise en herstel en Regiebureau. Daarnaast is er een afdeling Corporate Communicatie en een afdeling Bedrijfsvoering. Dit managementteam draagt zorg voor de uitvoering van de schadeafhandeling, zodat het IMG in de gelegenheid wordt gesteld om te besluiten over de schadeafhandeling.

Wat wij bieden

Het betreft een tijdelijke opdracht voor 32-36 uur per week tot het einde van het jaar, met de optie tot verlenging.

Je kunt de opdracht als interim jurist in dienst van Yacht uitvoeren, maar ook als ZZP'er. Het salaris of tarief zal worden vastgesteld op basis van de salarisschalen voor Rijksambtenaren en is afhankelijk van kennis en ervaring.

Als interim-professional ben je in dienst bij Yacht en werk je aan verschillende projecten bij één of meerdere van onze opdrachtgevers. Via onze Yacht Academy volg je gerichte opleidingen zodat je kennis en kunde blijven groeien. Je kunt bovendien rekenen op heldere loopbaanpaden die je doorgroeimogelijkheden vanaf de eerste dag inzichtelijk maken. Zo groei je sneller bij Yacht dan als je ergens vast in dienst bent. 

Vaardigheden

  • Werkervaring als allround juridisch adviseur binnen gelijksoortige (overheids)organisaties;
  • Aantoonbare diepgaande kennis van en gedegen ervaring met nationale en Europese privacywet- en regelgeving en de invoering hiervan, waaronder AVG en uitvoeringsregelingen;
  • Afgeronde WO Juridische opleiding;
  • Je hebt ervaring met toezicht- en handhavingsprocessen bij een soortgelijke (overheids)organisatie en de privacy-aspecten die hierbij van toepassing zijn op basis van de AVG; 
  • Kennis van Informatiebeveiliging (CISO/CISM) en Security Management (CISA en CIPPE/E);
  • Je hebt affiniteit met informatiesystemen en kennis van en ervaring met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO);
  • Je hebt kennis van en ervaring met het opstellen van standaarden en procedures;
  • Je bent in staat om praktische en werkbare oplossingen te vinden voor privacyvraagstukken binnen diverse organisatie onderdelen.

Opleiding

wo

Wat wij bieden

tijdelijk