DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Teammanager begraafplaats en crematorium Zeister Bosrust (12) 36 u/w

Standplaats: Zeist
Duur: 6 maanden, start zsm
Optie tot verlenging: Mogelijk
Reageren voor: 12 augustus 2021

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden 'vertrouwen, kracht en nabijheid'. De werksfeer is open en prettig. Met zo'n 400 collega's werken we voor en met ongeveer 65.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega's werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Begraafplaats en crematorium Zeister Bosrust
In Zeist ligt de gemeentelijke begraafplaats en crematorium Zeister Bosrust. De locatie bestaat uit een begraafplaats, een crematievoorziening, een aula, horecafaciliteiten en een kantoorruimte voor de medewerkers.

In april 2020 is de gemeentelijke begraafplaats uitgebreid met een crematorium. Het team bestaat uit een teammanager (waarvoor nu een tijdelijke vacature is), een coördinator (die verantwoordelijk is voor de dagelijkse operationele aansturing), 6 algemeen medewerkers en 3 medewerkers buitendienst.

Opdracht
De huidige teammanager van de gemeentelijke begraafplaats en crematorium Zeister Bosrust vertrekt per eind september 2021 (pensioen). Doel is om, vanaf 1 september 2021, tijdelijke vervanging te organiseren voor de duur van 6 maanden, zodat de aansturing van team Zeister Bosrust is gegarandeerd en er een degelijke overdracht kan plaatsvinden. Met de tijdelijke aansturing wordt tijd en ruimte gecreëerd om goed afgewogen keuzes te maken t.a.v. de structurele invulling van de functie van teammanager.

Op hoofdlijnen zoeken we voor de tijdelijke aansturing een strategische en tactische bedrijfsleider.

De dagelijkse en operationele aansturing is belegd bij de coördinator. De taken die onder de tijdelijke aansturing van de teammanager vallen zijn:
Taakverdeling teammanager en senior aanscherpen, borgen en bewaken
Ontwikkeling en beoordeling medewerkers
Koers bedrijf/Zeister Bosrust samen met politiek bepalen
Linking pin met de uitvaartondernemers (accountmanagement)
Linking pin en samenwerking met andere gemeenten en crematoria
Strategie en contacten onderhouden
Kwaliteit dienstverlening verbeteren en borgen
Linking pin met de gemeentelijke organisatie

De strategische en tactische opgaven die in de komende periode opgepakt moeten worden zijn:
1Doorontwikkeling Zeister Bosrust/positionering
2Inrichten proces tbv rechtmatigheids- en doelmatigheidsverantwoording
3Planvorming pand
4Actualiseren beheersverordening
5Realisatie natuurbegraafplaats
6Uitbreiding urnentuin
7Lijst behoudenswaardige graven
8Vaststellen beheerplan
9Versterken biodiversiteit en natuurbeleving park

Profiel
Je werkt en denkt op hbo niveau en je hebt minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding. Verder heb je minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke eindverantwoordelijke functie als teammanager/bedrijfsleider bij een begraafplaats/crematorium. Je hebt ruime ervaring met het aansturen, coachen en begeleiden van een operationeel team. Je bent een "zakelijk-politiek-leider": Je kunt de commerciële belangen met de politieke belangen verbinden, durft koers te kiezen en lastige knopen door te hakken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als teammanager/bedrijfsleider van een begraafplaats/crematorium;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare eindverantwoordelijke functie als teammanager/bedrijfsleider van een begraafplaats/crematorium (40 punten);
4. Aantoonbare werkervaring in een gemeentelijke organisatie (10 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het aansturen van een operationeel team bij een begraafplaats/crematorium (20 punten);
6. Beschikbaar per 1 september 2021 (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties:
Coachen en motiveren
Besluitvaardigheid
Omgevingsbewustzijn
Ondernemen
Initiatiefrijk
Verbinden
Politieke sensitiviteit

Overige informatie
De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 23 augustus 2021 tussen 13.00 en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 20 augustus 2021 bericht.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist