Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectsecretaris Douane

“De spil van het programma Digitale Snelweg Douane, dat is in één woord de beste omschrijving van de rol van secretaris. Als kloppend hart van het programma en als centrumspeler bij alle overleggen zit ik in het middelpunt van dit alles.” Martijn van Kruining, projectsecretaris bij de Douane.

De informatievoorzieningsorganisatie (IV) van de Douane is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. De afdeling IV Douane werkt dagelijks aan het aanpassen en ontwikkelen van nieuwe geautomatiseerde systemen, zodat de Douane aan de Nederlandse en EU-wetgeving kan blijven voldoen. Op basis van Europese wetswijzigingen verwachten we de komende jaren een enorme toename van het aantal aangiftes en de hoeveelheid te verwerken data. Om in te kunnen spelen op die groei is het programma Digitale Snelweg Douane (DSD) in het leven geroepen. DSD moet ervoor zorgen dat alle processen robuust en schaalbaar worden, zodat ze tegen piekmomenten bestand zijn. De systemen staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van een keten, wat betekent dat er raakvlakken zijn tussen de verschillende systemen. We voeren tests uit om te kunnen beoordelen of de keten hogere aantallen aankan. Daarnaast is de verwachting dat het nodige aan de bestaande infrastructuur vernieuwd moet worden om de groei aan te kunnen.

Een van de processen waarin we een enorme groei zien in het dataverkeer is het Import en Control System 2 (ICS2), een EU-brede ontwikkeling. Een complex samenstel van applicaties en portalen, bedoeld voor het proces binnenbrengen en gericht op risicoanalyses van informatie over goederen die van buiten de EU over land, via de lucht, het water of het spoor de grenzen van de EU overkomen. Het doel van ICS2 is om de veiligheid van de burgers en de economische belangen van de EU beter te beschermen. De implementatie van ICS2 raakt zowel de Douaneorganisatie als het bedrijfsleven. Het is een langlopend programma met een stevig Europees accent.

Voor beide programma’s ben je als projectsecretaris verantwoordelijk voor het initiëren, agenderen en monitoren van het proces van alle schakels. Je draagt bij aan het beheer van de programma’s, ondersteunt de programmamanagers en draagt zorgvuldig en soepel bij aan besluitvormingsprocessen. Daarnaast bereid je de agenda van de diverse overleggen voor, zoals de program board en het programmateamoverleg. En je houdt besluiten, afspraken, en actiepunten uit de overleggen bij. Ook bewaak je de voortgang van de in het programmateam afgesproken bijdragen van de leden en stem je regelmatig af met de overige partners. Je organiseert diverse overleggen, fungeert als interne operationeel contactpersoon van de programma’s en schrijft verslagen van en aanbiedingsmemo’s voor (bestuurlijke) overleggen. Hierbij is het in een oogopslag duidelijk welk besluit is genomen of waarover een besluit dient te worden genomen.

Als projectsecretaris ondersteun, adviseer en (in voorkomende gevallen) vervang je de implementatiemanager in het gehele programma. Ter ondersteuning van de implementatiemanager lees en analyseer je memo’s en andere stukken en schrijf je de bestuurlijke rapportage samen met de implementatiemanager. Je voert (mede) de omgevingsanalyse uit voor de verschillende releases, stelt een risicolog op en houdt deze bij. En je richt samen met het supportteam een duidelijke structuur en organisatie in voor het documenteren, delen en archiveren van alle informatie die in het programma wordt behandeld.

Word jij de nieuwe projectsecretaris voor DSD en ICS2? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met ons op.

Uren:
32 - 36
Dienstverband:
fulltime, parttime
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Wat wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 11
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3.279,- - €5.039,- (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Overige arbeidsvoorwaarden

Vaardigheden

  • Je hebt hbo werk- en denkniveau.
  • Je hebt minimaal drie jaar ervaring in deze of een vergelijkbare functie.
  • Je hebt kennis van informatievoorzienings-/automatiseringssystemen en werkprocessen.
  • Je hebt bij voorkeur kennis van de Douaneorganisatie of een vergelijkbare organisatie.
  • Je hebt bij voorkeur een opleiding gevolgd in de richting bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica of een vergelijkbare richting.

Jouw competenties?

  • analyseren
  • omgevingsbewustzijn
  • plannen en organiseren
  • samenwerken
  • voortgangscontrole

Herken jij jezelf ook hierin?

Je kunt hoofd- van bijzaken scheiden en verbanden leggen tussen verschillende soorten informatie, om vervolgens te adviseren, risico’s te benoemen en te zorgen dat deze worden opgelost. Hierbij maak je gebruik van je uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Je durft kritisch te zijn, met tact. Daarnaast neem je het initiatief om jouw relevante netwerk verder uit te bouwen. Jij bekijkt vraagstukken vanuit een andere invalshoek en kunt snel schakelen als de situatie daarom vraagt.

Opleiding

Bachelor - hbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 3.279,- tot € 5.039,-
Contract:
Parttime / Fulltime