Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Cluster Secretaris

“Als managementteam en organisatie willen we efficiënt samenwerken vanuit overzicht , inzicht en in verbinding met onze relevante omgeving. In dat speelveld kent iedereen zijn of haar taak en pakt verantwoordelijkheid zodat we samen een geweldig resultaat kunnen neerzetten en onze doelstellingen bereiken. Wil jij van zo'n team deel uit maken?” Gertie Rutten-Neijnens, directeur cluster Heffing.

Een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van én aan burgers en bedrijven; daar richt de directie Centrale Administratieve Processen (CAP) zich op. Ook is de directie verantwoordelijk voor de betaalfunctie en de sturing van massale productieprocessen, zoals heffing. Als MT van Heffing, een cluster van de directie CAP, willen we graag de juiste stuurinformatie toegankelijk hebben én op de juiste wijze sturen; binnen de teams en afdelingen, maar ook als collectief. Voor het stellen van de strategische prioriteiten, bijvoorbeeld op het gebied van de verdeling van resources en temporisering, zetten we een nieuw team Bedrijfsvoering op. In nauwe samenwerking met control en bedrijfsvoering van de CAP-afdeling Centrale Functies werkt dit team aan de interne beheersing van de zeven clusterafdelingen.

Jij ontzorgt vanuit het team Bedrijfsvoering de clusterdirecteur in het complexe werkveld van CAP en het cluster Heffing. In de rol van clustersecretaris draag je proactief bij aan zowel strategische als meer tactische en praktische zaken. Je richt je voornamelijk op de voorbereiding (zowel op inhoud als op proces en coördinatie) van diverse gremia. Daarbij bevorder je samenwerking en professionalisering en creëer je draagvlak. Bijvoorbeeld door het organiseren van directie- of teambrede bijeenkomsten en inhoudelijke meetings. Komen er complexe zaken aan de orde of is er sprake van tijdsdruk? Dan zorg jij op basis van jouw ervaring, inzicht en overtuigingskracht voor rust en overzicht.

Als clustersecretaris maak je overleg- en vergaderstukken gereed en voer je regie op de uitvraag en aanlevering van stukken. Je doet voorstellen voor verbetering en prioritering van onderwerpen, en voor agendaonderwerpen die in lijn zijn met de strategische prioriteiten van het team. Ook stel je de MT-agenda op, coördineer je de bijbehorende documentenstroom die je toetst op volledigheid en juistheid, en zorg je voor de verslaglegging.

Via de MT-agenda en de verslaglegging speel je een belangrijke rol in het bewaken van de uitvoering van het jaarplan en van de MT-besluiten. Je bewaakt de voortgang en afhandeling van lopende bestuurlijke onderwerpen, de besluitvorming en actiepunten. En je ziet toe op de naleving en samenhang. Ook bewaak je de follow-up van genomen besluiten. Door het inschakelen van de juiste personen en expertises binnen het cluster, zet je processen in gang zet.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Gertie Rutten-Neijnens? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Perry Schreven 06 – 18 60 12 60.

Uren:
32 - 36
Dienstverband:
fulltime, parttime
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Wat wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 11
Salarisomschrijving In beginsel kan inschaling in de naast lagere salarisschaal plaatsvinden. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3.279,- - €5.039,- (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Overige arbeidsvoorwaarden

Vaardigheden

 • Je hebt minimaal hbo-niveau.
 • Je hebt ervaring met complexe bedrijfsvoeringprocessen en kennis van bestuurlijke omgevingen.
 • Je hebt ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je kunt op basis van betrouwbare gegevens overzichten duiden.
 • Je kunt uitstekend overweg met programma’s van Microsoft Office.
 • Je hebt bij voorkeur een wo-diploma in een relevante richting.

Jouw competenties?

 • communicatieve vaardigheden
 • initiatief
 • netwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • plannen en organiseren

Herken jij jezelf ook hierin?

Jij beweegt je graag in een complexe omgeving waarin belangen soms tegenstrijdig lijken te zijn. Daarbij komen jouw inlevingsvermogen, tact, luisterend oor en je manier van conflictbeheersing uitstekend van pas. Net als jouw analytisch vermogen. Bovendien weet je wat er binnen de organisatie en omgeving gebeurt en kun je goed samenwerken met in- en externe stakeholders. Ook kun je goed netwerken, adviseren, plannen en organiseren en mensen overtuigen van jouw ideeën. Je hebt een praktische mentaliteit. Met zichtbaar plezier, enthousiasme en betrokkenheid én een flinke dosis doorzettingsvermogen ga je aan de slag in een omgeving waarin nog niet alles vaststaat.

Opleiding

Bachelor - hbo/master/doctoraal

Wat wij bieden

Salaris:
€ 3.279,- tot € 5.039,-
Contract:
Parttime / Fulltime