Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior behandelfunctionaris Bezwaar (Utrecht)

" Ik haal veel voldoening uit mijn nieuwe rol als senior behandelfunctionaris bij Bezwaar. Ik kan met mijn kennis en connecties, collega's goed helpen en ondersteunen bij het zoeken naar een gepaste oplossing bij vragen en problemen waar zij tegenaan lopen. " Kavita Ramrattansing, senior behandelfunctionaris Bezwaar bij Toeslagen.

To
eslagen maakt vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar.
Dát is onze missie!

Miljoenen mensen in Nederland krijgen een of meer toeslagen die voor hen onmisbaar zijn om de kosten te betalen van de zorgverzekering, de zorg voor kinderen en ruimte om te wonen. Directoraat-generaal Toeslagen draagt bij aan financieel gezonde huishoudens door het uitkeren van deze toeslagen. Zo heeft iedereen in onze maatschappij toegang tot de meest vitale voorzieningen. Drie vragen staan centraal in ons werk en vormen het kompas in ons dagelijks handelen: Is het rechtvaardig? Doen we het samen? Zijn we aanspreekbaar?

Bij directoraat-generaal Toeslagen gebeurt veel. We werken met hart en ziel aan herstel van de kinderopvangtoeslagen. En daarnaast gaat het reguliere werk voor de huur-, zorg- en andere toeslagen onverminderd door. We trekken lering uit wat beter kan en zetten de burger centraal. Toeslagen maakt de komende jaren dus een sterke ontwikkeling door. Naar de best mogelijke dienstverlening aan burgers. Met medewerkers die weten hoe dit moet: maatwerk waar kan, toezicht waar moet.

In jouw rol als senior behandelfunctionaris behandel je complexe dossiers binnen het proces Bezwaar. Denk aan dossiers die geen kant-en-klare oplossing kennen, zoals bezwaren gericht tegen het schenden van de AVG en bezwaren inzake het gedogen van permanente bewoning op een recreatiepark. Naast (inhoudelijk) expert ben je ook vraagbaak en trainer voor je collega’s. Je helpt hen met raad en daad verder in hun werkzaamheden. Bovendien heb je een signaalfunctie als het gaat om kennisoverdracht. Jij ziet precies wanneer en hoe kennis overgedragen kan of moet worden aan collega’s en tussen collega’s onderling. Tot slot vertegenwoordig je je team bij interne overleggen, bijvoorbeeld met de Vaktechnische Coördinator, de Kwaliteitsregisseurs of je teamleider.

Het kan zijn dat je in de loop der tijd gevraagd wordt om coördinerende taken op je te nemen. Je krijgt dan de rol van vaktechnisch adviseur erbij. De rol betreft de helft van je werktijd en maakt jou dé vaktechnisch contactpersoon en adviseur in jouw proces. Deels werk je ook procesoverstijgend.

Word jij de nieuwe collega van Kavita? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op

Uren:
32 - 36
Dienstverband:
fulltime, parttime
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Wat wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 9, schaal 10, schaal 11
Salarisomschrijving *In beginsel kan inschaling plaatsvinden in de naast lagere salarisschaal. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €2.756,- - €5.039,- (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

*Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de medewerker van de Belastingdienst geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Overige arbeidsvoorwaarden

Vaardigheden

• Je hebt hbo-werk- en denkniveau en bij voorkeur een afgeronde opleiding in een juridische of bestuurlijke richting.
• Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring
• Je beschikt over uitstekende adviesvaardigheden
• Je bent in staat om te schakelen op diverse niveaus, zowel operationeel als tactisch
• Je hebt zicht op maatschappelijke ontwikkelingen rondom toeslagen en hanteert de menselijke maat bij de behandeling van bezwaren en begeleiding van burgers.
• Je hebt aantoonbare ervaring met het stroomlijnen van processen, zowel binnen een team als in samenhang met andere processen binnen en buiten de organisatie
• Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden
• Je hebt ervaring met begeleiden van collega’s

Jouw competenties?
• Organisatiesensitiviteit
• Analyseren
• Besluiten nemen
• Overtuigingskracht
• Motiveren

Herken jij jezelf ook hierin?

Je kunt hoofd- van bijzaken onderscheiden en weet nieuw opgedane kennis en ervaringen op een professionele en plezierige manier te delen met jouw collega’s. Betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling, van zowel jezelf als je collega’s, zijn belangrijk voor jou. Door jouw werkwijze en verbetervoorstellen speel je een rol van betekenis in de verdere ontwikkeling en professionalisering van het team bezwaar binnen Toeslagen.

Opleiding

Bachelor - hbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 2.756,- tot € 5.039,-
Contract:
Parttime / Fulltime