ING

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Relatiemanager Entrepreneurial Wealth Zuidwest Nederland

De functie en werkomgeving

De Relatiemanager Entrepreneurial Wealth (RSM EW) is het strategische aanspreekpunt voor de relatie. Als RSM EW werk je binnen de regio samen met de Account Manager, Specialist Beleggen, Kredietspecialist en Financieel Planner. De RSM EW is een acquisiteur, netwerker en teamplayer met diepgaande kennis van en belangstelling voor (oud) ondernemende klanten. De RSM EW levert een bijdrage aan de groeiambitie door vergroting share of wallet van (oud) ondernemers in de portefeuille en is daarnaast verantwoordelijk voor het acquireren van nieuwe (UHNWI) klanten uit het in- en externe netwerk. De RSM EW is een vakkundige en betrouwbare gesprekspartner voor zowel klanten als collega’s en is in staat om de holistische klantbehoeftes te identificeren en de juiste specialisten te introduceren bij deze relaties en prospects.

De Relationship Manager Entrepreneurial Wealth Zuid West Nederland rapporteert hiërarchisch aan de Regio Lead Entrepreneurial Wealth Zuidwest Nederland.

Je opdracht is een maximale bijdrage te leveren aan de groeiambitie door vergroting van de share of wallet, naast het efficiënt beheren van je portefeuille.

De rol en verantwoordelijkheden

 • Samen met het squad verantwoordelijk voor realisatie van de groei van: de Assets under Management, kredietverlening en eventuele nieuwe proposities, de baten, het aantal relaties en de klanttevredenheid.

 • Hoofdzakelijk verantwoordelijk voor EW relaties met minimaal €5 miljoen belegd vermogen in advies/beheer of €3 miljoen financiering (excl. eigen woning financiering).

 • Voert als trusted advisor breed strategische gesprekken over o.a. de onderneming, familie en het vermogen.

 • Participeert actief in relevante ondernemersnetwerken. Acquireert binnen deze netwerken klanten in de UHNWI doelgroep.

 • Brengt zelfstandig beleggingsvoorstellen uit tot €2,5 miljoen belegd vermogen.

 • Primaire focus op het blootleggen van (latente) behoeftes in combinatie met het vervullen van de rol als trusted advisor vanuit zowel privé als zakelijk perspectief.

 • Proactief in het ontwikkelen en onderhouden van externe en interne netwerken.

 • Actief onderdeel van het ECO systeem van de prospect/relatie.

 • Verantwoordelijk voor proactief kwaliteit- en risicobeheer op het gebied klantacceptatie en revisie inclusief de zorgvuldige vastlegging en handelt in lijn met in- en externe wet- en regelgeving. Hebt een sterk ontwikkeld professionaljudgement.

 • Identificeert holistische klantbehoeftes en voert strategische klantgesprekken.

 • Draagt bij aan de kennisontwikkeling en -deling binnen ING.

Hoe ben jesuccesvol

Wenemenslimmemensenzoalsjijaanvanwegejepotentieel!Onzegrootsteverwachtingisdatjenieuwsgierigbent, steedsblijftlerenenverantwoordelijkheidneemt. Inruildaarvoorondersteunenwijjouom jeteontwikkelentoteennogbetereversievanjezelf. Je beschikt over de volgende specifieke kennis en ervaring:

 • Minimaal 7 jaar aantoonbare relatiemanagement ervaring met de doelgroep van UHNWI en Entrepreneurial relaties.

 • Academisch werk- en denkniveau.

 • Aantoonbare acquisitie en sales skills en een echteteamplayer.

 • Commercieel uitnutbare netwerken.

 • Kennis, ervaring en diploma’s op het gebied van vermogensstructurering, beleggen (DSI Adviserend) en kredietverlening (WFT Hypothecair krediet).

 • Diepgaande kennis van fiscaliteit, family governance, filantropie en private equity.

 • Naast uitputtende kennis van zowel zakelijke als particuliere bancaire producten beschik je tevens over expertise van het ecosysteem van relaties en bijbehorende niet bancaire oplossingen.

 • Benodigde vaardigheden om presentaties (online) te verzorgen.

Arbeidsvoorwaarden&voordelen

Wijwillenervoorzorgendatje hetjuisteevenwichtkanvindentussenjecarrièreenjeprivéleven. Meerinformatieoveronzearbeidsvoorwaardenvindje op https://www.ing.jobs/nederland/Over-ING/arbeidsvoorwaarden.htm

DevoordelenvanwerkenbijINGzijnondermeer:

•Eensalarisafgestemdop jekwaliteitenenervaring

• 24-27vakantiedagenafhankelijkvan het contract

•Pensioenregeling

• 13emaandsalaris

•Individuelespaarbijdrage(BIS), 3,5% van jebrutojaarsalaris

• 8%vakantiegeld

•Persoonlijkegroeienuitdagendwerkmeteindelozemogelijkheden

•Eeninformelewerkomgevingmetinnovatievecollega’s

•Flexibelwerkenzodatnieuweideeënsnellertotlevenkomen

Vragen?

Neem contact op metIngrid van Doremalen op telefoonnummer 06 55798573.

voormeerinformatieoverdezefunctie. Wil je directsolliciteren? Upload dan je cvenmotivatiebriefdoorop de knop ‘Solliciteren’teklikken.

Type vacature:
Intern

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist