Start People

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Juridisch Hoor I beslismedewerker

Een grote overheidsorganisatie binnen de immigratie en vreemdelingenketen is voor de locatie in Utrecht op zoek naar meerdere hoor-beslismedewerkers.

Je neemt gehoren af, zowel eerste als nader gehoren. Het eerste gehoor is bedoeld om de identiteit, nationaliteit en reisroute van een asielaanvrager vast te leggen. In steeds meer gevallen volstaan we met het verifiëren van de gegevens die bij aanmelding zijn vastgelegd in een zogenaamd verificatiegehoor. Bij een nader gehoor achterhaal je waarom iemand zijn land is ontvlucht. Bij elk gesprek is een tolk aanwezig. Jij voert het gesprek, houdt de regie en rapporteert ondertussen. Je verstrekt informatie aan vreemdelingen en hun vertegenwoordigers over de asielprocedure/immigratie.

Als hoor-beslismedewerker beslis je op asielaanvragen. Je beslist binnen juridisch kader en termijnen. Jouw (concept) beslissing leg je voor aan een tekenbevoegde IND medewerker die de beslissing aftekent en deze beslissing moet standhouden bij de rechter. Je controleert of dossiers volledig zijn en laat eventueel nader onderzoek doen (denk aan taalanalyses, strafrechtelijke onderzoeken en onderzoeken naar misbruik, misdaden, opvallend reisgedrag of criminele activiteiten). Het dossier analyseer je op juridisch-inhoudelijke aspecten. Je scheidt hoofd- en bijzaken, je weegt belangen tegen elkaar af en formuleert op basis van de beschikbare informatie een beslissing die goed gemotiveerd is.

Een correcte en tijdige verwerking van alle informatie in ons geautomatiseerd systeem is erg belangrijk in jouw werk. Net zoals een goede samenwerking en informatie-uitwisseling met collega's en ketenpartners. Je kijkt over de grenzen van je eigen taken heen en je neemt je verantwoordelijkheid binnen de asielketen. Er wordt een flexibele inzet van je verwacht die niet per definitie wordt begrensd door een directie, afdeling of team waar je als medewerker formeel werkzaam bent.

Realiseer je dat jij als juridisch communicatie medewerker een schakel bent in het proces en dat je onder tijdsdruk werkt. Voorafgaand aan jou in het proces/traject hebben anderen hun werk geleverd (de aanmeldbalie, politie en kmar).
In deze functie zal je ondersteund worden door dossiervoorbereiders, waardoor een deel van de registratie en werkzaamheden in Indigo (registratiesysteem) niet voor eigen rekening komt, maar gedaan wordt door een collega.

Overige werkzaamheden:

 • Verslag van het gesprek maken en documenten innemen, waarbij je bepaalt wat daar mee moet gebeuren (innemen en voor onderzoek aanbieden, of enkel kopiëren en toevoegen aan het dossier);
 • Onderzoek doen naar herkomst: identiteit, nationaliteit en reisroute;
 • Nagaan of er al in een ander land een asielaanvraag is ingediend;
 • De informatie controleren uit het uitgebreide aanmeldgehoor op volledigheid. De centrale vraag is klopt alles wat opgeschreven is en is er eventueel nog relevante aanvullende informatie beschikbaar?
 • Op basis van de beschikbare informatie lukt het je om beslissingen kort en bondig te formuleren en goed te onderbouwen.
Uren:
36
Dienstverband:
fulltime

Over de werkgever

Deze overheidsorganisatie gevestigd te Utrecht, beoordeelt alle verzoeken van mensen die in Nederland verblijf willen aanvragen of die Nederlander willen worden. Van vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land tot specialistische kenniswerkers.

Gehoren zullen plaatsvinden op locatie in Utrecht, concept beslissingen mag je thuis uitvoeren mits de situatie het toelaat. De functie zal tijdens kantoortijden worden uitgevoerd volgens een nog op te stellen rooster. Soms is er een kans een avond en op zaterdag te werken. Het betreft een tijdelijke functie t/m 31 december 2021 met reële kans op verlening. Een inwerkperiode is van toepassing en zal ongeveer 4 weken duren op locatie. De startdatum is gepland op 6 september 2021.

Wat wij bieden

 • Een fulltime werkweek van 36 uur per week, 32 uur parttime en 4x9 bespreekbaar;
 • Een bruto maandsalaris in COA-Rijk schaal 9: tussen € 2825,- en € 3280,- afhankelijk van relevante werkervaring en opleiding;
 • Een reiskostenvergoeding per OV 100% en 0,07 cent per eigen vervoer met een max €3,38 netto per dag;
 • Een contract voor bepaalde tijd van 6 september 2021 tot en met 31 december 2021 met reële kans op verlenging;
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal worden aangevraagd bij een positieve uitslag van het sollicitatiegesprek.

Een digitale schrijftest zal deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Vaardigheden

Als Juridisch medewerker ben jij degene die regie voert in het gesprek. Je kan goed omgaan met culturele verschillen en genderaspecten. Op een respectvolle manier kun jij informatie verzamelen en confronteren. Je kan goed doorvragen en hierbij hou je een goede balans tussen het stellen van open en gesloten vragen. Tijdens de gehoren kunnen de emoties soms oplopen (van verdriet tot agressie) ook hier kan jij goed mee omgaan. Strakke samenwerkingsafspraken, accuratesse, nauwkeurigheid en afspraken nakomen zijn in deze functie erg belangrijk. Je komt snel tot de kern, hoofd en bijzaken kan je goed onderscheiden en je weet wat relevant is voor een beslissing. Tot slot ben je flexibel ingesteld.

Verder:

 • Beschik je over een minimaal afgeronde HBO opleiding of zit je in de afrondende fase van je studie;
 • Beschik je over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal;
 • Beschik je over een goede typevaardigheid;
 • Kun je goed samenwerken en informatie uitwisselen met collega’s, klanten, (keten)partners en hun vertegenwoordigers;
 • Kun je werken onder tijdsdruk en kunt omgaan met stress; het werken in een dynamische en veranderlijke werkomgeving is een uitdaging voor je.

Jouw competenties?

 • Oordeelsvorming
 • Integriteit
 • Klantgerichtheid
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren

Opleiding

hbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 3.138,-
tijdelijk