DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Contractmanager/Projectleider Energie (12) 18 u/w

Standplaats: Korte Voorhout 7, Den Haag en thuiswerken. Reizen naar vestigingen in het land behoort tot de mogelijkheden.
Duur: 09-08-2021 t/m 08-02-2022
Optie tot verlenging: Ja, 2 x maximaal 6 maanden na afloop initiële opdracht
Reageren voor: 29 juli 2021

Organisatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring.
We beheren ruim 12,4 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak aan gebouwen en circa 94.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.
Zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons/organisatie voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Categoriemanagement Energie
De Categorie Energie ressorteert bij het Rijksvastgoedbedrijf maar heeft een autonome Rijksbrede rol en positie.
De Categorie Energie omvat de inkoop van (hernieuwbare) elektriciteit, gas, warmte en
aanverwante dienstverlening, zoals meetdiensten en energiemonitoring. Het team
categoriemanagement Energie bestaat momenteel uit 2 contractmanagers en een categoriemanager. Samen vormen wij één van de 22 Rijksbrede inkoopcategorieën en kopen we gebundeld in voor alle ministeries, inclusief een groot aantal zelfstandige bestuursorganen (ZBO's), internationale organisaties en aantal aan het Rijk gelieerde derden. Vanuit dit Rijksbrede perspectief kijken we verder dan het bundelen van volumes en kostenreductie: we realiseren beleidsdoelstellingen, bijvoorbeeld op duurzaam, sociaal en innovatief gebied. Inkopen met impact is waar we voor staan!

Opdrachtomschrijving
Als (strategisch) contractmanager werk je intensief samen met de categoriemanager en
contractmanagers. Daarnaast sta je in nauw contact met de vertegenwoordigers van de
Rijksonderdelen c.q. klanten waarvoor je inkoopt. Op het gebied van de energi (inkoop) ben je het centrale aanspreekpunt voor collega's, zowel binnen als buiten de organisatie. Met je deskundigheid weet je wat nodig en mogelijk is op het vlak van energietransitie, voor nu en in de toekomst. Je bent in staat dit te vertalen naar nieuwe en in lopende opdrachten, waarbij je leveranciers uitdaagt tot vernieuwing en het verleggen van grenzen, zonder dat het ten koste gaat van de betrouwbaarheid, doel- en rechtmatigheid. In projecten werk je samen met inkopers, juristen en adviseurs. In dit krachtenveld treed je op als zelfstandig vertegenwoordiger van de categorie, stem je zaken inhoudelijk af en zorg je voor draagvlak op het gebied van inkoop en contracten.

Je bent primair verantwoordelijk voor de centrale vertegenwoordiging van de (behoefte van) de klanten in Europese aanbestedingen. De implementatie en uitvoering van deze nieuwe overeenkomsten vormen ook een belangrijk onderdeel van deze rol. Als contractmanager krijg je te maken met:
- Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe (leverings)overeenkomsten met oog voor de integratie van grootschalige eigen opwek (PPA);
- De voorbereiding, implementatie en uitvoering van diverse Europese aanbestedingen, zoals meetdiensten, energiemonitoring en CO2-compensatie;
- Het analyseren, rapporteren en eventueel bijsturen in contracten op basis van (meet)data;
- Advisering van klanten op diverse energie gerelateerde thema's.

Periode
De Categorie Energie heeft behoefte aan tijdelijke versterking op het vlak van contractmanagement. Dit omdat één van de twee huidige contractmanagers de functie van categoriemanager tijdelijk gaat waarnemen. De periode start zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk september en eindigt in principe na 6 maanden. Er is echter wel verlenging mogelijk, bijvoorbeeld als er in die periode geen definitieve opvolger voor de categoriemanager gevonden is.

Opdrachteisen
Als ideale Contractmanager voldoe je aan dit plaatje:

Belangstelling en vaardigheden
'Samenwerken op basis van vertrouwen' (conform de RVB Marktvisie) past bij jou. Dat wil onder andere zeggen dat je zaken met een open houding en een veelzijdige blik kunt benaderen.
Daarnaast beschik je over de competenties die volgens het Functiegebouw Rijk1 bij deze functie horen: analyseren, klantgerichtheid, omgevingsbewustzijn, organisatiesensitiviteit, plannen en organiseren, overtuigingskracht, samenwerken en zelfontwikkeling.

De aangeboden kandidaat bezit de bovenstaande competenties:
Voor het volledige FGR-profiel zie http://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw.

Kennis en ervaring
Jij hebt werkervaring opgedaan met de inkoop en het contractmanagement van grotere
energiecontracten (bij voorkeur bij een publieke organisatie). Jij hebt kennis van de relevante weten regelgeving, (aanbestedings)procedures en (standaard) contractvoorwaarden. Jij bent in staat om specifieke materie en marktkennis alsook kennis op het gebied van contractvorming, verbintenissenrecht en jurisprudentie in de praktijk toe te passen, zodanig dat doelmatigheid en rechtmatigheid gewaarborgd zijn.
Wij verwachten dat je als contractmanager tenminste:
- HBO werk- en denkniveau hebt;
- beschikt over aantoonbare relevante werkervaring;
- goed kunt analyseren, plannen en organiseren;
- effectief kunt samenwerken in interdisciplinaire teams;
- een behoorlijke dosis organisatiesensitiviteit bezit.

Opleiding
Je hebt een technische-, bedrijfskundige-, juridische opleiding of een andere relevante opleiding.
Een aanvullende leergang op het gebied van contractmanagement is een pré.

Eisen
- De aangeboden kandidaat beschikt over een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau.
- De aangeboden kandidaat beschikt over kennis van de energiemarkt en heeft werkervaring op het gebied van inkoop- en contractmanagement binnen dit werkveld.
- De aangeboden kandidaat verklaart dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen). Met als startdatum, uiterlijk een kalendermaand na gunning opdracht
- De aangeboden kandidaat bezit de competenties benoemd in de opdrachtomschrijving
- In verband met de werkzaamheden is het een eis dat een positieve referentie omtrent integriteit verifieerbaar is.
Daarnaast dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4-6 weken na start van de opdracht.

Wensen
De kandidaat beschrijft per wens, met behulp van en verwijzing naar referenties, niet ouder dan 7 jaar, hoe en in welke mate hij daaraan voldoet.
Hierbij dient het verband tussen de wens en de referentie telkens duidelijk te worden
omschreven, per aspect en waar mogelijk aan de hand van concrete voorbeelden en
situaties. De kandidaat dient zijn antwoorden te geven op dit document, dat bij het cv
wordt gevoegd (max. 3 A4 voor alle wensen tezamen).
1. De mate waarin de kandidaat kennis heeft van de energiemarkt en inkoop in de publieke sector.
- Energie-transitie
- Marktordening
- Werking groothandelsmarkt
- Duurzame energietechniek
- Aanbestedingswetgeving
2. De mate waarin de kandidaat beschikt over aantoonbare relevante werkervaring gelet op de functie zoals beschreven in deze uitvraag.

CV
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat van maximaal 7 pagina's A4.

Overige informatie
Voor de uitoefening van de werkzaamheden, ten behoeve van deze opdracht, is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) noodzakelijk.
Mogelijk is voor uitoefening van werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf in de toekomst een veiligheidsonderzoek aan de orde. Opdrachtnemer wordt geacht daar dan aan mee te werken.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist