Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior behandelfunctionaris Toeslagen (Utrecht)

“Samen met mijn collega’s waarborg ik de vaktechnische kwaliteit binnen het team Uitval/Uitworp van Toeslagen. Ik zorg dat mijn collega’s hun werk zo goed en zo prettig mogelijk kunnen uitvoeren. Zo draag ik eraan bij dat burgers ontvangen waar zij recht op hebben.” Ayman, senior behandelfunctionaris Uitval/Uitworp bij Toeslagen.

Toeslagen maakt vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar.
Dát is onze missie!

Miljoenen mensen in Nederland krijgen een of meer toeslagen die voor hen onmisbaar zijn om de kosten te betalen van de zorgverzekering, de zorg voor kinderen en ruimte om te wonen. Directoraat-generaal Toeslagen draagt bij aan financieel gezonde huishoudens door het uitkeren van deze toeslagen. Zo heeft iedereen in onze maatschappij toegang tot de meest vitale voorzieningen. Drie vragen staan centraal in ons werk en vormen het kompas in ons dagelijks handelen: Is het rechtvaardig? Doen we het samen? Zijn we aanspreekbaar?
Bij directoraat-generaal Toeslagen gebeurt veel. We werken met hart en ziel aan herstel van de kinderopvangtoeslagen. En daarnaast gaat het reguliere werk voor de huur-, zorg- en andere toeslagen onverminderd door. We trekken lering uit wat beter kan en zetten de klant centraal. Toeslagen maakt de komende jaren dus een sterke ontwikkeling door. Naar de best mogelijke dienstverlening aan burgers. Met medewerkers die weten hoe dit moet: maatwerk waar kan, toezicht waar moet.

In het team Uitval/Uitworp ontstaat het grootste deel van de werkzaamheden door een aanvraag of een wijziging van een toeslag door burgers. Onder een uitval verstaan we bijvoorbeeld een aanvraag waarbij iemand onvoldoende of onjuiste gegevens aanlevert. Een uitworp komt voor als het systeem een aanvraag of wijziging uit het systeem werpt. Vervolgens neemt een medewerker de uitval of uitworp in behandeling, aan de hand van een behandelvoorschrift en/of behandelkader. Hierin is voor medewerkers ruimte om, binnen de geldende wet- en regelgeving, de menselijke maat toe te passen.

In jouw rol als senior behandelfunctionaris behandel je de meer complexe aanvragen of wijzigingen. Je verzamelt, analyseert en beoordeelt informatie en richt je vooral op informatietoetsing en advisering. En je bent dé vraagbaak op de afdeling voor collega’s. Als er, bijvoorbeeld door wetswijzigingen, zaken veranderen aan de behandelwijze, ben jij degene die de teamleden traint en coacht. Je speelt een belangrijke rol in de kwaliteitsborging op de afdeling én afdelingsoverstijgend. Zo draag je bij aan de verdere opbouw en professionalisering van het DG Toeslagen en specifiek van team Uitval/Uitworp.

Naast je rol als senior behandelfunctionaris ben je de helft van je werktijd de beoogd vaktechnisch adviseur (VTA) van het team: de vaktechnisch contactpersoon en adviseur in het proces. Je helpt collega’s met het vinden van oplossingen voor complexe casuïstiek. Je hebt veel contact met collega-VTA’s en bent sparringpartner van onze vaktechnisch coördinatoren. Een VTA is een belangrijke functie die vraagt om ervaring en kennis. Daarom bespreek je samen met je teamleider de route om je richting deze rol te ontwikkelen.

Word jij de nieuwe collega van Ayman? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Uren:
32 - 36
Dienstverband:
fulltime, parttime
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Wat wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 9, schaal 10, schaal 11
Salarisomschrijving *In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €2.756,- - €5.039,- (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de medewerker van de Belastingdienst geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Overige arbeidsvoorwaarden

Vaardigheden

• Je hebt minimaal een hbo-bachelordiploma, bij voorkeur in een juridische of bestuurlijke richting.
• Je hebt bij voorkeur kennis van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Algemene wet bestuursrecht en de wetten op de toeslagregelingen.
• Je hebt aantoonbare ervaring met het oplossen van complexe situaties, zowel zelfstandig als middels integrale samenwerking.
• Je hebt aantoonbare ervaring met het trainen, begeleiden en coachen van collega’s.
• Je hebt aantoonbare ervaring met het stroomlijnen van processen, zowel binnen een team als in samenhang met andere processen binnen en buiten de organisatie.
• Je bent een professional die altijd op zoek is naar verbetermogelijkheden en hier pro-actief suggesties op formuleert en communiceert.
• Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands.
• Je hebt uitstekende adviesvaardigheden.

Jouw competenties?
• organisatiesensitiviteit
• analyseren
• besluiten nemen
• overtuigingskracht
• motiveren

Herken jij jezelf ook hierin?
Hoofd- van bijzaken scheiden, dat doe jij probleemloos. En je schakelt gemakkelijk op diverse niveaus, zowel operationeel als tactisch. Heb je nieuwe kennis of ervaringen opgedaan? Dan deel je die op een professionele en plezierige manier met collega’s. Betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling van zowel collega’s als jezelf, zijn belangrijk voor jou. Je volgt de maatschappelijke ontwikkelingen rondom toeslagen en hanteert de menselijke maat bij het behandelen van vragen en het begeleiden van burgers.

Opleiding

Bachelor - hbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 2.756,- tot € 5.039,-
Contract:
Parttime / Fulltime