ING

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Financial Planner

De functie en werkomgeving

Het Center of Expertise (CoE) Lending & Financial Planning is verantwoordelijk voor (maatwerk) kredietverlening aan Private en Entrepreneurial Wealth klanten en daarnaast de financiële planning voor relaties uit deze segmenten met een belegd vermogen vanaf € 2.500.000 of een (zakelijk) krediet vanaf € 1.000.000. De verantwoordelijkheid voor de optimalisatie van het netto resultaat, de RoE en het in-life management van de kredietportefeuille zijn daarmee onlosmakelijk verbonden, waarbij ook het brede bank- en relatiebelang in ogenschouw wordt genomen. Efficiënte inzet van het vakmanschap en het in- en externe netwerk van de Lending Specialisten, Financial Engineers en Financial Planners leidt tot acquisitie van nieuwe en het verhogen van cross-buy bij bestaande relaties. Tevens hebben deze specialisten een rol in de leadgeneratie van en naar de domeinen Business Banking en Wholesale Banking. Samen met de Expertise managers van dit CoE zorgen zij bovendien voor een verdere ontwikkeling van dit vakmanschap binnen Relationship als geheel en borgen alignment met Business Banking en Wholesale Banking. De Financial Planner rapporteert hiërarchisch aan de landelijke Lead CoE Lending & Financial Planning. Je standplaats is Zwolle.

Als Financial Planner ben je dé adviseur voor complexe financiële vraagstukken, verantwoordelijk voor het analyseren van de klantsituatie en klant adviseren over vermogensstructurering op basis van deze analyse. De Financial Planner stelt financiële plannen op voor (potentiële) klanten van Private & Entrepreneurial Wealth waaronder, maar niet beperkt tot (internationale) belasting-gerelateerde structuren. Biedt maatwerkoplossingen voor specifieke toekomstige behoeften aan financiële services en vermogensplanning.

De rol en verantwoordelijkheden

 • Commercieel en deskundig specialist op het gebied van financial planning.

 • Denkt vanuit de klant en zijn integrale vermogen (zowel privé als zakelijk) en neemt de regie in het proces voor het optuigen van een passende vermogensstructuur. Bent in die rol gericht op de complexere Private Bankingklanten met een (potentieel) belegd vermogen en of kredietverlening boven 2,5 mio.

 • Genereert samen met het squad nieuwe business en levert actief een bijdrage aan het portefeuilleplan.

 • Zichtbaar en herkenbaar in de markt en werkt bij acquisitie van prospects zij-aan-zij met de collega’s in hetzelfde werkgebied (binnen en buiten Private & Entrepreneurial Wealth) oa door gezamenlijk op te trekken in lokale marktbewerking.

 • Proactief in het ontwikkelen en onderhouden van interne en externe netwerken op het gebied van vermogensstructurering.

 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van het Fiscaal Beleid in het kader van klantacceptatie en revisie. Hebt een sterk ontwikkeld professional judgement.

 • Draagt bij aan de kennisontwikkeling en -deling binnen ING, onder andere door middel van coaching op Forward Planning en VTO.

Hoe ben jesuccesvol

Wenemenslimmemensenzoalsjijaanvanwegejepotentieel!Onzegrootsteverwachtingisdatjenieuwsgierigbent, steedsblijftlerenenverantwoordelijkheidneemt. Inruildaarvoorondersteunenwijjouom jeteontwikkelentoteennogbetereversievanjezelf. Je beschikt over de volgende specifieke kennis en ervaring:

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in en gespecialiseerde kennis van financiële planningen en fiscaliteit.

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau.

 • In het bezit van WFT Hypothecair Krediet en een afgeronde opleiding FFP.

 • Affiniteit met Private Banking.

 • Sterk in probleemanalyse en oordeelsvorming. Durft richting te kiezen en die richting te verdedigen bij alle betrokken partijen.

 • Werkt gestructureerd, kan goed omgaan met strakke tijdslijnen en onder druk presteren.

 • Begrijpt de behoefte en vermogensstructuur van de klant en kunt met de klant meedenken en voorstellen maken die in het belang van de klant zijn.

 • Aantoonbare en sales skills.

Arbeidsvoorwaarden&voordelen

Wijwillenervoorzorgendatje hetjuisteevenwichtkanvindentussenjecarrièreenjeprivéleven. Meerinformatieoveronzearbeidsvoorwaardenvindje op https://www.ing.jobs/nederland/Over-ING/arbeidsvoorwaarden.htm

DevoordelenvanwerkenbijINGzijnondermeer:

•Eensalarisafgestemdop jekwaliteitenenervaring

• 24-27vakantiedagenafhankelijkvan het contract

•Pensioenregeling

• 13emaandsalaris

•Individuelespaarbijdrage(BIS), 3,5% van jebrutojaarsalaris

• 8%vakantiegeld

•Persoonlijkegroeienuitdagendwerkmeteindelozemogelijkheden

•Eeninformelewerkomgevingmetinnovatievecollega’s

•Flexibelwerkenzodatnieuweideeënsnellertotlevenkomen

Solliciteren?

Upload je cvenmotivatiebriefdoor op de knop ‘Solliciteren’teklikken.

Overons

Met 57.000werknemersenactiviteiteninongeveer40landenzijnerbijINGkansenvoorzijdie hetinitiatiefnemenommensentehelpeneenstapvooruittezettenin het (bedrijfs)leven.Zetjijdaarnaastookdeklantcentraalenbenjijinteger? Wil jeomringdwordendoorvooruitstrevende,inspirerende, diverseenondersteunendecollega’s? Dan is ergeenbetereplekom jetalentenintezettendanbijING.Solliciteervandaagnog.

Type vacature:
Intern

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist