DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior projectleider voor de Europese aanbesteding m.b.t. nieuwe arbodienst 25 u/w

Standplaats: Amsterdam
Duur: 12 maanden, start zsm
Optie tot verlenging: N.n.b.
Reageren voor: 12 juli 2021

Opdrachtomschrijving
Gezocht: Stevige projectleider voor de Europese aanbesteding van onze nieuwe arbodienst en de voorbereidingen op deze aanbesteding. Een mooie opdracht bij de gemeente Amsterdam!

De overeenkomst met onze huidige arbodienstverlener loopt op 31-12-2022 af. Het streven is dat de nieuwe partij op 1-1-2023 gaat starten. Wij hebben een team van inhoudsdeskundigen paraat staan om hieraan mee te werken, wij zoeken nu een projectleider die de leiding neemt voor deze aanbesteding zodat we snel kunnen starten. De projectleider Europese aanbesteding arbodienst heeft een rol in de voorbereidingsfase, aanbestedingsfase en implementatiefase van het aanbestedingsproces. Binnen Amsterdam hanteren wij het eigen regiemodel, in de voorbereiding naar de aanbesteding willen wij onderzoeken in hoeverre onze visie op verzuim, Arbo en re-integratie nog past bij onze organisatie zodat daarna verder koers kan worden bepaald: wat hebben wij als organisatie nodig om toekomstige vraagstukken het hoofd te kunnen bieden.

Werkzaamheden
• In de voorbereidende fase: Sturing en richting geven aan het herijken van de visie op verzuim (organisatiescan, gebruik makend van alle aanwezige data, onderzoeken, beschikbare analyses en eerdere besluitvormingsstukken) met als resultaat een duidelijke koersbepaling;
• Jij verzorgt samen met vertegenwoordigers in het inkoopteam inspiratiesessies, verder verzorg jij ook de verdere marktverkenning (breed, zowel arbodienstverlening als andere bedrijven/ overheden);
• Leiden van het proces van aanbesteding in nauw overleg met de inkoper, jij zit het inkoopteam voor en geeft sturing aan het projectteam;
• Leveren van historische gebruiksgegevens;
• Draagt mede zorg voor het tot stand komen van de inkoopstrategie, het programma van eisen (specificaties), gunningcriteria en beoordelingssystematiek, overige inkoopteamleden toetsen/adviseren;
• Het verzorgen van de beantwoording van de inhoudelijke vragen ten behoeve van de nota van inlichtingen;
• Het voorbereiden en samen met de tactisch inkoper voeren van gesprekken met gegunde en af te wijzen inschrijvers (indien van toepassing).
• Het (bege)leiden van verificatiefase en de uiteindelijke contractondertekening met de gecontracteerde partij;
• Verzorgt contacten met organisatieonderdelen van de gemeente die deelnemen aan de aanbesteding/af te sluiten overeenkomst (indien van toepassing);
• Informeren van de Interne Organisatie, Centrale Ondernemersraad en de Bonden over de voortgang van het proces van de aanbesteding;

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Bureau Personeel en Organisatie is de businesspartner van directies en management in de lijnafdelingen van de gemeente Amsterdam. Zij ondersteunen en adviseren de directies en het management bij hun opgave voor de stad. Onze bekwame, innovatieve en gedreven collega's zetten zich met de juiste en kwalitatief goede P&O-dienstverlening in op thema's als: Werving en selectie, Leren, ontwikkelen en inzet van talent, Werkgeverschap en arbeidsvoorwaarden en Personeelstaken.

Eisen:
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van - en ervaring met de inkoop van arbodienstverlening.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring op het gebied van Europese aanbestedingen.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van arbodienstverlening.

Wensen:
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met opdrachten waarin op inhoud aanbestedingen geleid zijn die vergelijkbaar zijn met de opdracht volgens de opdrachtomschrijving.
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met het leiden van een aanbestedingsteam.
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur kennis van Arbo, verzuim en geldende wet- en regelgeving.
- De aangeboden kandidaat is bij voorkeur op de hoogte van de actuele stand van zaken in de huidige markt en alle ontwikkelingen die hierin gaande zijn.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist