DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

(juridisch) Medewerker Vergunningen (7) 27-36 u/w

Standplaats: Amsterdam
Duur: 01-10-2021 t/m 30-09-2022
Optie tot verlenging: Ja, de politie heeft de intentie om de kandidaat bij goed presteren te verlengen.
Reageren voor: 28 juli 2021

Opdracht omschrijving
De Dienst Regionale Operationele Samenwerking (DROS) werkt samen met de basisteams en andere operationele diensten bij de uitvoering van alle kerntaken binnen de basispolitiezorg.

Het Team Korpscheftaken valt onder de afdeling Regionale Coördinatietaken (RCT) van de DROS. De collega's in het team geven uitvoering aan de zogenoemde korpschefwetten. Daarbij moet je denken aan de Wet Wapens en Munitie (WWM), de Wet Natuurbescherming (WNb), de Wet Explosieven voor Civiel Gebruik (WECG) en de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR). Ze verlenen en ontnemen zelfstandig vergunningen en hebben een rol in het specialistisch toezicht op bijvoorbeeld verlof- en jachtaktehouders, erkenninghouders, schietverenigingen en particuliere beveiligers.

Team Korpscheftaken zoekt een klantvriendelijke, service- en kwaliteitsgerichte collega die vergunningverlening soepel laat verlopen en vergunninghouders en burgers te woord kan staan en waar nodig doorverwijzen.

Het werkproces bestaat uit beoordelen van aanvragen, screening en het al dan niet verlenen van vergunningen (beveiliging) en verloven (WWM). Daarnaast behoren toezicht op en controle van bijvoorbeeld horecaportiers, bedrijven en schietverenigingen ook tot het werkproces.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verlenen van de vergunningen, hiervoor worden op basis van het bestuursrecht positieve dan wel negatieve besluiten opgemaakt. Deze besluiten worden altijd voorafgegaan aan een voornemen om te weigeren of te onthouden. Je stelt hiervoor de juridische teksten op.

De afdeling bestaat uit 22 personen, in de leeftijd van 27 tot en met 64 jaar.

Begeleiding
In beginsel word je in jouw dagelijkse werkzaamheden begeleid door één of meerdere medewerkers van het team
De begeleiding zal zorgen voor heldere instructies, prioritering van werkzaamheden en actieve ondersteuning
Opleiding met betrekking tot het werken met de benodigde politiesystemen
Verantwoording wordt afgelegd aan de operationeel leidinggevende of teamchef van de afdeling
Werkplek

Aanpassing werkplek mogelijk
Invalide toilet aanwezig
Afdeling is rolstoeltoegankelijk
(algemene) parkeergelegenheid voor invaliden voor het pand

Verantwoordelijkheden
Correcte beoordeling en afhandeling vergunningsaanvragen.

Vakmatige taken
De generalist Intake & Service voert de volgende taken uit:
Beoordelen of de aanvraag voldoet aan wettelijke eisen
Informatie verzamelen met betrekking tot de aanvraag
Aanvragen verwerken in een systeem VERONA
Af- en bijschrijvingen verzorgen van wapens in VERONA
Opmaken bijlagen bij verloven en jachtakten
Beoordelen en Verlenen van vergunningen
Opmaken voorgenomen besluiten na weigeren of intrekken van een vergunning
Voeren van zienswijzegesprekken na voorgenomen negatieve besluiten
Opmaken definitieve besluiten van geweigerde of ingetrokken vergunningen
Voeren gesprekken met vergunninghouders bij opnieuw verlenen van vergunningen.
Verlenen of weigeren wapenvergunningen na verlengingsgesprekken
Onderhouden van netwerken met collega's uit verschillende disciplines als relevante ketenpartners

Er is periodiek sprake van een piekbelasting, waarbij de verantwoordelijkheid in het nemen van beslissingen ook voor druk kan zorgen. Onze voorkeur gaat uit naar een persoon met (brede) juridische kennis en ervaring, waardoor deze meteen inzetbaar is.

Binnen dit werkproces is er nauw contact met juridische zaken die een adviserende rol heeft. Het bestuursrecht is van toepassing dus dit betekent dat wij gebonden zijn aan termijnen waarbinnen aanvragen afgehandeld dienen te worden. Dit kan werkdruk creëren.

We werken samen aan een kwetsbaar proces met een hoog afbreukrisico. De eenduidige werkwijze en het 4-ogen principe zijn een "must". Samen met je collega's zul je deze eenduidige werkwijze moeten bewaken.

Contacten
Interne contacten: Met collega's binnen de afdeling en binnen de eenheid.

Screening
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen
Eis 1.
Leverancier dient een Offerte in inclusief cv en voorstelblad (profielbeschrijving) uit voor één of meerdere geschikte kandidaten. Bij meerdere kandidaten dient separate offertes in. CV van maximaal 7 pagina's A4 toe.
Eis 2.
Leverancier 'kent' de aangeboden kandidaat. Daarmee wordt bedoeld dat leverancier uit ervaring weet, dan wel uitgebreid en nauwkeurig nagaat, voor welke werkzaamheden de kandidaat geschikt is en welke begeleiding en/of voorzieningen een kandidaat eventueel nodig heeft om het gevraagde takenpakket goed te kunnen uitvoeren. Dit dient - naast de vermelding van bepaalde competenties, eventuele relevante werkervaring, werk- en denkniveau, diploma's etc. - in de Offerte van de leverancier duidelijk tot uitdrukking te komen in de profielbeschrijving (voorstelblad).
Eis 3.
Leverancier verifieert, voordat een kandidaat bij Opdrachtgever wordt aangeboden, of hij/zij is opgenomen in het doelgroepregister, dan wel voldoet aan de voorwaarden voor opname daarin zoals bepaald door de wetgever, conform relevante vigerende wet- en regelgeving.
Eis 4.
Vereiste (gedrags)competenties:

Accuratesse
Initiatief
Adviesvaardigheden
Daadkracht
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
Zelfstandigheid
Samenwerken
Netwerken

Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek.

Gunningscriteria (wensen)
Wens 1.
Kandidaat heeft relevante ervaring in het juridisch administratieve werkveld. Bv als juridisch administratief medewerker, medewerker vergunningen, juridisch secretarieel medewerker etc. Of de kandidaat heeft gelijkwaardige ervaring opgedaan tijdens stage(s) gedurende de opleiding. 70 %
Wens 2.
Kandidaat heeft een afgeronde opleiding op MBO niveau 4 diploma behaald. Bij voorkeur in een relevante richting zoals juridische dienstverlening. 30%
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist