Yacht

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Juridisch medewerker bezwaar advies commissie

Toeslagen heeft de opgave om jaarlijks voor meer dan vijf miljoen huishoudens meer dan zeven miljoen toeslagen rechtmatig, tijdig en juist toe te kennen en uit te keren. Het afgelopen jaar is heel helder geworden dat er grote problemen zijn ontstaan bij de toeslagen voor de kinderopvang. Hierdoor zijn veel ouders getroffen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat er sprake is van een combinatie van:

 • een harde regelgeving met een sterk ‘alles of niets’ karakter waardoor vele ouders in de problemen zijn gebracht,
 • een grote maatschappelijke en politieke druk om fraude te bestrijden,
 • het niet hanteren van de menselijke maat in de uitvoering en institutionele vooringenomenheid bij onder meer de aanpak van fraudebestrijding.

De komende periode staat in het teken van het herstellen van het geschonden vertrouwen van de burger, het herstellen en mogelijk compenseren van burgers die getroffen zijn. Het her-beoordelen, herstellen en compenseren wordt uitgevoerd door, de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT), die hiervoor speciaal wordt ingericht. Als dossiermedewerker bij UHT werk je met een grote mate van zelfstandigheid aan het zorgvuldig samenstellen van de jou toevertrouwde klantdossiers.


De Bezwaar en advies commissie (BAC) UHT heeft als taak het afhandelen van de bezwaren en geven van advies daarover aan ouders die bezwaar hebben ingediend. Voor deze commissie zoeken wij 2 Juridisch medewerkers ter ondersteuning van de Bezwaar advies commissie.

De taken van de juridisch medewerker zijn:

 • het voorbereiden van een dossier in juridische zin nadat door andere medewerkers de feitelijke informatie is aangeleverd (zodat de deelcie weet welke beoordelingspunten al dan niet relevant zijn, of er voldoende causaal verband is, in welke categorie de zaak valt enz.)
 • aantekeningen maken bij deelcommissievergaderingen voor het zaak dossier
 • het deskundig schrijven van een concept eerste advies inzak ingediende bezwaar
 • noteren van op- en aanmerkingen van de commissieleden op concept eerste advies


Uren:
32
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Belastingdienst Toeslagen heeft de opgave om jaarlijks voor meer dan vijf miljoen huishoudens meer dan zeven miljoen toeslagen rechtmatig, tijdig en juist toe te kennen en uit te keren.

 

 

Wat wij bieden

Tijdelijke opdracht voor 32-36 uur per week tot en met 31 januari 2022 met een mogelijkheid op verlening. Reageren kan tot en met 23 juli 2021.

Vaardigheden

 • een afgeronde opleiding Nederlands recht
 • aantoonbare kennis van of affiniteit met civielrecht
 • in staat om kort en bondig te adviseren op B1 taalniveau
 • minimaal 1 jaar werkervaring

Opleiding

wo

Wat wij bieden

tijdelijk