DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Adviseur projectbeheersing maatregelenbeheer (10) 36 u/w

Standplaats: Haarlem
Duur: start zsm t/m 31-12-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 9 juli 2021

Opdrachtomschrijving
Inleiding algemeen
Wat is er mooier dan een bijdrage leveren aan het onderhoud van wegen, vaarwegen en tunnels waar dagelijks miljoenen mensen gebruik van maken? In de dynamische rol van adviseur projectbeheersing maatregelenbeheer werk je aan de uitdagende projecten van Rijkswaterstaat, waarbij je op een proactieve wijze adviseert en bijdraagt aan het realiseren van maatregelenbeheer. Dankzij jou zijn de projectteams van Rijkswaterstaat in staat om de projecten gestructureerd in goede banen te leiden.

Als adviseur projectbeheersing ben je verantwoordelijk voor analyses, advisering en uitvoering op het gebied van projectbeheersing in het werkproces Aanleg en Onderhoud. Je werkt binnen de A lijn in de regio West Nederland Noord (WNN) en Midden-Nederland (voor A-Tunnels I). De A lijn houdt zich in de regio WNN bezig met instandhouding van de netwerken en is opgedeeld in drie clusters:
•PPO WNN A Wegen;
•PPO WNN A Vaarwegen;
•PPO WNN + MN A Tunnels I.
Je werkt binnen meerdere projecten binnen deze clusters met specialisme van: maatregelenbeheer / scopemanagement.

PPO staat voor Programma's, Projecten en Onderhoud. PPO is de 'uitvoeringsorganisatie' namens de Regio. Integrale projectmanagement teams vanuit PPO vertalen regionale onderhoudsopgaven door naar concrete productiedoelstellingen. Middels Prestatie-, E&C- en/of DBFM contracten wordt de Markt ingeschakeld om het beheer en onderhoud uit te voeren. Voor de aansturing van contracten is binnen de integrale (IPM) teams naast contract, techniek en omgeving, kennis nodig van projectbeheersing, waar maatregelenbeheer een onderdeel van uitmaakt.

Het onderhoud vindt plaats door preventief en correctief onderhoud (einde levensduur of schades) het correctief onderhoud kan gepland en niet gepland voorkomen. Gepland heeft natuurlijk de voorkeur. Alle correctieve maatregelen worden door de beheerder geformuleerd en door PPO getoetst op maakbaarheid; een toets of PPO en de aannemer het extra werk aan kunnen. Na akkoord gaat PPO het verzoek van de beheerder uitvoeren. De correctieve werkzaamheden worden maatregelen genoemd. De meetregelbeheerder creëert overzicht over de lopende en uitgevoerde maatregelen.

De adviseur projectbeheersing met specialisme maatregelenbeheer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de administratie van het maatregelbeheer en het verder ontwikkelen van dit vakgebied binnen de clusters. In deze rol ligt de primaire focus op het coördineren, monitoren en het overzicht bewaken omtrent het totaalpakket aan maatregelen wat binnen de clusters wordt uitgevoerd.

Daarnaast ben je je bewust van de positie die maatregelenbeheer heeft in een project en in het bijzonder in het taakveld projectbeheersing, in relatie tot financieel beheer, planning en risicomanagement.

Je bent in staat om zowel de projectteamleden als opdrachtgevers te overtuigen van de noodzaak van een volledige administratie en verbetermogelijkheden en deze om te zetten in concrete acties en resultaten.

Taken & werkzaamheden
•Actueel houden van de maatregeloverzichten en op basis hiervan stuurinformatie genereren omtrent het totaalpakket aan maatregelen
•Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen van het interne maatregelenoverleg.
•Uitdragen en werken conform het maatregelenproces (VTW proces).
•Verbeteringen in het maatregelenproces signaleren en deze in overleg met het projectteam doorvoeren
•Iedere Trimester-periode een bijdrage leveren aan de voortgangs- c.q. verantwoordings-rapportage (T-rapportages)
•Afgeronde maatregelen afmelden bij de regio
•Afstemming met collega's over de voortgang van alle lopende maatregelen
•Fungeren als aanspreekpunt voor zaken met betrekking tot maatregelen

Eisen:
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding met een technische richting bijvoorbeeld: civiele techniek, bouwkunde of technische bestuurskunde.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare 1 jaar ervaring met scopemanagement.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar 1 jaar kennis en ervaring met projectbeheersingsprocessen & -producten binnen de instandhoudingsketen.
- De aangeboden kandidaat heeft 1 jaar kennis en ervaring met integrale prestatiecontracten voor vast en variabel onderhoud in een nat of droog areaal.

Wensen:
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het werken in een projectomgeving waar het IPM-model wordt gehanteerd.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring in Excel, waaronder het maken van draaitabellen en visualisatie / dashboarding.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met: planningsmanagement, vtw-proces, financieel management, risicomanagement, capaciteitsmanagement en maatregelenbeheer.

CV eis:
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring en opleidingen van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in een Word-formaat van maximaal 7 pagina's A4. Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist