Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Solliciteer op de website van de werkgever

Voor deze vacature zoeken wij een gepassioneerde Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige.

Bent u een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, die openstaat voor een interessante regierol binnen een wijkteam? Wij zoeken een stevige persoonlijkheid met overwicht en overtuigingskracht, die in staat is voor de cliënt het verschil te maken. Kernwoorden: zorgmijders, opvang verwarde personen, lvb-problematiek en verslavingszorg.

U heeft ervaring in de curatieve GGZ en u bent vaardig in het opbouwen van een (kortdurige) relatie met mensen met complexe psychiatrische problematiek. De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige werkt tijdens kantooruren en in diensten, binnen een team van psychiater, BIG-geregistreerde psychologen, maatschappelijk werkers en verpleegkundig specialisten.

De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige is verantwoordelijk voor:

  • Eerste analyse van de hulpvraag en eerste activering en inzet van relevante hulpverleningsinstanties;
  • Behandeling en begeleiding van cliënten binnen het multidisciplinaire team, conform de FACT-methode;
  • Het regisseren van de volgende stappen en vervolgafspraken;  
  • Contacten onderhouden met verschillende relevante partijen in de wijk;
  • Eventueel crisismanagement in noodsituaties van cliënten.

Over de werkgever

De opdrachtgever is een vooruitstrevende GGZ instelling met meerdere zorglijnen. Kernwoorden zijn: regionale functie, korte lijnen, volop ruimte voor ontwikkeling. Het therapeutisch milieu is ingericht volgens de herstelvisie. Landelijke speerpunten die betrekking hebben op dwang en drang zijn ook de speerpunten van onze client.

De bestaande cultuur van behandelen in de geestelijke gezondheidszorg is klaar voor herziening. Steeds meer komt het inzicht dat GGZ-professionals die zich aanspreekbaar en toerekenbaar opstellen tegenover patiënten ook betere resultaten boeken.

Mede door de verbinding met academische centra in de regio is er een sterk opleidingsklimaat en een cultuur gericht op verbetering en vernieuwing. Deze vernieuwing wordt deels ook ingegeven door veranderende organisatiesstructuren. Het heeft tot gevolg gehad dat er een IHT team is gestart, dat de High & Intensive Care is heringericht, alsmede de polikliniek. Al deze veranderigen dragen ertoe bij dat de organisatie van onze relatie klaar is voor de toekomst.

Het bruto maandsalaris conform CAO GGZ, FWG 55. 
Maximaal 32 uur per week, ook parttime mogelijk. Minimaal 20 uur per week. 

Vaardigheden

U beschikt over:Bij voorkeur relevante werkervaring, bijvoorbeeld in de bemoeizorg, psychiatrie, verslavingszorg of ambulante zorgverlening;Een Post-HBO opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige;Affiniteit met de doelgroep met meervoudige problematiek; Uitmuntende communicatieve vaardigheden en overwicht;Een rijbewijs B en eigen vervoer.
  • Liefst HBO niveau
Nu solliciteren

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later