DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Programma adviseur Leren en Ontwikkelen (13) 32 u/w

Standplaats: Timmerhuis, Rotterdam. De opdracht zal conform het huidige Covid-19 beleid niet vanuit een gemeentelijk kantoor kunnen worden uitgevoerd. Dit kan veranderen indien het beleid wordt aangepast.
Duur: 12 maanden. start z.s.m.
Optie tot verlenging: Ja, 1x 3 maanden
Reageren voor: 22 juni 2021

In deze opdracht ben je verantwoordelijk bent voor de ontwikkeling van het leerhuis. Dankzij jou staat er in 2022 een transparante leerorganisatie!
Jouw opdracht
De opdracht is tweeledig:

1) Ontwikkelen organisatie structuur voor het verbeteren van vakgerichtopleiden voor W&I. Deze dient ingericht te zijn op 1 augustus 2021.
2) Geef strategisch advies en ontwikkel mee aan het inpassen van het vakgerichtopleiden rekening houdend met de organisatie ontwikkeling van de afdeling C&O. En ontwikkel daarmee de volgende bouwblokken:
- Met de doorontwikkeling van een leerhuis, standaard leerreizen (gebaseerd op een leerlijn) en leerproduct legt W&I de basis voor lange termijn professionalisering. Het is daarbij de intentie om het aanwezige talent & ervaring en bestaande initiatieven de basis te laten vormen. De nieuwe leerreizen en leerproducten dienen 1 mei 2022 opgeleverd te zijn.
- Een transparante leerorganisatie en governance, dat gebaseerd is op een opleidingsvisie waarin men differentieert in de wederzijdse verwachtingen. Op basis daarvan wordt de kennis gemonitord en de kennisontwikkeling geïnitieerd of gestuurd. Het visiedocument dient 1 oktober 2021 opgeleverd te zijn. De governance structuur en monitoringsinstrumenten dienen 1 januari 2022 opgeleverd te zijn.
- Met het samenbrengen van de versnipperde L&O initiatieven naar een centraal geregisseerde W&I academie kan men werken aan de kwaliteit en efficiëntie. De coördinatie en facilitering wordt bij C&O georganiseerd. In de domeinen wordt eigenaarschap georganiseerd. Gezamenlijk zijn deze partijen verantwoordelijk voor een goede uitvoering van vakgericht opleiden. Deze centrale en decentrale organisatie vormt samen een satelliet structuur. Deze satelliet zorg voor een goede uitvoering en doorontwikkeling van vakgericht opleiden. De W&I academie dient een goede aansluiting te hebben bij de beweging van de staf afdeling C&O. De organisatie dient ingericht te zijn op 1 mei 2022.

Voor het realiseren van deze opdracht wenst Gemeente Rotterdam een onafhankelijk programma adviseur Leren en Ontwikkelen in te zetten. De programma adviseur moet zorgen voor een stapsgewijze waarbij de inbreng van meerdere partijen gestroomlijnd en samengebracht wordt als de wenselijke versnelling, innovatie en transitie concreet ingevuld en gerealiseerd wordt.

Taken:
- Ontwikkelen programma aanpak
- Inrichten governance programma
- Regie en voortgang houden
- Plannen, coordineren en inhoudelijke voorbereiding en voorzitten van de diverse bijeenkomsten in het kader van het programmaplan
- Formeren programma team en werkgroep
- Leiding geven aan het programma
- Omgevingsmanagement
- Kaders scheppen voor de uitvoering
- Strategisch ontwerp passend bij de ambitie van de domeinen W&I
- Inhoudelijke advies betreffende de aansluiting de W&I academie en de verandering van de stafafdeling C&O

Planning oplevering producten:
- Ontwikkelen programma aanpak 01-08-2021
- Visiedocument 01-10-2021
- Governance structuur 01-01-2022
- Nieuw leerlijnen 01-05-2022
- Organisatie gereed / oplevering 01-05-2022

Jouw profiel
Voor deze opdracht zoeken wij een (senior) programma adviseur Leren en Ontwikkelen en organisatieverandering. Met een achtergrond in verandermanagement en organisatieontwikkeling. Gezien de complexiteit van het speelveld van de opdracht, is het van belang dat je ervaring hebt als (senior) organisatie adviseur en expertise hebt in strategische verandervraagstukken.

Benodigde competenties
- Strategisch
- Netwerken
- Organisatiesensitiviteit
- Bestuurlijke sensitiviteit
- Samenwerken
- Innovatief
- Persoonlijk leiderschap
- Verbinder
- Ondernemerschap
Het betreft een opdracht op senior niveau.

Eisen
- Afgeronde WO-opleiding in de richting van arbeids- en organisatiepsycholgie;
- Minimaal 10 jaar ervaring verandermanagement en organisatieontwikkeling;
- Ervaring met verbeterprogramma's;
- Master Lean Blackbelt.

Wensen
- Ervaring met het acteren voor groepen en geven van trainingen;
- Aantoonbare ervaring in een grote diversiteit van organisatieonderdelen: waaronder HR, staf ondersteuning en operationele omgeving;
- Aantoonbare ervaring in werkmethodieken waaronder Lean en Agile.

Onze organisatie
De medewerkers van het cluster Werk & Inkomen willen zoveel mogelijk Rotterdammers stimuleren om aan het werk te gaan en op die manier voor hun eigen toekomst te zorgen. Door voorzichtig aansporen of stevig ingrijpen en altijd in samenwerking met de vele Rotterdamse werkgevers. Voor wie dat nodig heeft is er tijdelijke ondersteuning in de vorm van een uitkering.

CV
Het CV is in het Nederlands opgesteld, maximaal 5 A4 enkelzijdig groot.

Data voor verificatiegesprek
De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 26. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist