DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Adviseur Techniek Nieuw Bergen Buggenum (11) 24 u/w

Standplaats: Roermond
Duur: 01-07-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 21 juni 2021

Uitvraag Adviseur Techniek Nieuw Bergen Buggenum
Veel dijken in Noord- en Midden - Limburg, die in 1996 als nooddijk zijn aangelegd, zijn te laag of niet sterk genoeg om de mensen en bedrijven erachter te beschermen. Het HWBP-programma van Waterschap Limburg heeft tot doel de waterveiligheid in de noordelijke Maasvallei te verbeteren. Daartoe worden in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma dijkversterkingen voorbereid en uitgevoerd. De projecten Nieuw Bergen en Buggenum bevinden zich in de planfase en bereiden de aanbesteding en realisatie voor.

Wat ga je doen?
Als Adviseur Techniek Nieuw Bergen Buggenum werk je nauw samen met de Technisch manager en de Contractmanager en ben je verantwoordelijk voor de technisch inhoudelijke inbreng in het project, specifiek voor het voorbereiden van de aanbesteding en realisatie.
Je beschikt daarvoor over de noodzakelijke vakinhoudelijke kennis (dijken en waterbouwkundige constructies, waterveiligheid). Je hebt ervaring met het doorlopen van een integraal ontwerpproces, met het samenwerken in een multidisciplinair ontwerpteam. met kostenbewust werken en ontwerpen, conditionering en de hiervoor uit te voeren conditionerende onderzoeken. Je levert een bijdrage aan kennisborging en kennisoverdracht.

Scope:
Je levert een technische bijdrage aan de processen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de technisch manager en de contractmanager.
Je draagt er zorg voor dat de technisch manager zijn rol op een juiste manier kan invullen. Je organiseert de technische disciplines en maakt gebruik van marktpartijen en technische specialisten.
Je draagt zorg voor een goede afstemming met stakeholders en de interne organisatie (o.a. kaders en ontwikkelingen, beheer, onderhoud en vergunningen).
Je draagt zorg voor de bewaking van de juistheid en volledigheid van de werkzaamheden die door marktpartijen en technisch specialisten wordt uitgevoerd.
Je draagt zorg voor het inschakelen van de juiste (technische) kennis t.b.v. het project voor de evaluatie en toetsing van het technisch ontwerp.
Je werkt samen met de andere technisch managers en adviseurs techniek aan de doelstellingen van het programma.
Je draagt actief bij aan kennisborging en -overdracht.
Je draagt bij aan de innovaties in het kader van het HWBP van Waterschap Limburg en het landelijke HWBP.

Kandidaatomschrijving
We zoeken een energieke adviseur techniek die stevig in zijn/haar schoenen staat, iemand met ruime vakinhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van dijkversterkingen in een complexe (bestuurlijke en maatschappelijke) omgeving, met een hands-on instelling. Ervaring met waterbouwkundige constructies, zoals een (keer)sluis, is een pré. Daarnaast is ervaring met E&C en D&C contracten en systeemgerichte contractbeheersing binnen het vakgebied een pré.

Minimaal afgeronde HBO-opleiding Civiele Techniek met minimaal 3 jaar aantoonbare relevante werkervaring in de rol van technisch manager en/of adviseur techniek bij dijkversterkingsprojecten bij (een) waterschap(pen) of natte infrastructuurprojecten bij Rijkswaterstaat.

Kennis en vaardigheden:
Afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar werkervaring met dijkversterkingsprojecten bij (een) waterschap(pen) of natte infrastructuurprojecten bij Rijkswaterstaat;
Kennis en ervaring met projectmatig werken conform het IPM rollenmodel;
Kennis van normen van waterkeringen en waterkerende constructies;
Kennis en ervaring met geotechniek/geotechnisch grond- en laboratoriumonderzoek;
Ervaring met het ontwerpen en uitvoeren van dijkversterkingen;
Ervaring met het ontwerpen en uitvoeren van waterbouwkundige constructies is een pré;
Kennis en ervaring met E&C en D&C contracten en systeemgerichte contractbeheersing is een pré;
Ervaring met het opzetten, uitvoeren en evalueren van innovaties is een pré;
Je bent samenwerkingsgericht, omgevingssensitief en bereid om in te springen als het project(team) dat van je vraagt. Je hebt een hands-on mentaliteit en bent bereid zelf werkzaamheden op te pakken of producten op te stellen;
Je bent in staat om kennis over te dragen en mensen te enthousiasmeren.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist