DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Kwaliteitsfunctionaris - GGD 36 u/w

Standplaats: Weesperplein 8, Amsterdam
Duur: 1-7-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: ja
Reageren voor: 18 juni 2021

Functieomschrijving
Als kwaliteitsfunctionaris zul je vanuit het bedrijfsbureau Infectieziekten team Corona ondersteunen. In een dynamische omgeving ben je in staat om op verschillende niveaus (tactisch en operationeel) te opereren. Je bent een proactieve teamplayer die gericht is op procesverbetering en klantgericht werkt. Je werkt samen met de andere kwaliteitsfunctionarissen binnen de afdeling Infectieziekten om de teams op kwaliteitsgebied zo goed mogelijk te ondersteunen.

Werkzaamheden
Je ondersteunt het team bij het voldoen aan de kwaliteitseisen van de certificerende instantie(s) en de wensen van de directie GGD.
Je draagt er zorg voor dat de kwaliteitsinstrumenten op een goede wijze worden ingezet, dat op basis van de bevindingen verbetermaatregelen worden geformuleerd en geïmplementeerd.
Je neemt deel aan diverse interne overleggen waaronder GGD breed overleg, MT overleg en overleg met teamleden waar je voor werkt. Mogelijk heb je overleg met externe certificerende instanties.
Je houdt wijzigingen in wet- en regelgeving bij en communiceert hierover proactief naar collega's.
Samen met de teamleiders voer je structurele verbeteringen door naar aanleiding van klachten en fobo's (fouten, ongevallen en bijna-ongevallen).
Je ontwikkelt, schrijft en implementeert procedures en/of nieuwe werkwijzen en voert in dit kader regie op het implementatieproces.
Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) het management over oplossingsrichtingen, procedure wijzigingen en risico's.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
GGD Amsterdam
De GGD Amsterdam is de grootste en oudste geneeskundige en gezondheidsdienst van Nederland en biedt een uitgebreid pakket aan diensten op het gebied van de openbare gezondheidszorg. De GGD werkt met ongeveer 1200 GGD professionals, voor de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen en Aalsmeer. In deze gemeenten wonen in totaal ongeveer 1 miljoen inwoners.
De GGD Amsterdam bewaakt en bevordert actief de gezondheid van de bevolking in haar werkgebied. Als openbare gezondheidsdienst is er een scherp oog voor wat de samenleving en bestuur van de GGD vraagt: gezondheidsachterstanden verkleinen om participatie en zelfredzaamheid te verbeteren.
De GGD heeft een regionaal werkgebied. Er wordt nauw samengewerkt met alle clusters binnen de (regio) gemeente. Buitengemeentelijk heeft de GGD diverse samenwerkingspartners waaronder GGZ-instellingen, scholen, ketenpartners, politie en justitie.

Afdeling Infectieziekten
De afdeling Infectieziekten houdt zich bezig met de bestrijding van infectieziekten bij de bevolking van Amsterdam en omgeving. De afdeling bestaat uit de volgende teams:
Corona
Algemene Infectieziekten en Reizigersvaccinatie
Hygiëne en Inspectie
Onderzoek en preventie
Soa polikliniek
Streeklaboratorium
Tuberculosebestrijding

Team Corona
Binnen de afdeling Infectieziektebestrijding is een geheel nieuw organisatieonderdeel ingericht om de COVID-19 pandemie te bestrijden. Sinds 1 juni 2020 is Team Corona verantwoordelijk voor het testen op corona, bron- en contactonderzoek en de informatievoorziening naar burgers. Sinds begin 2021 is ook het vaccinatieprogramma onderdeel van dit team. Vanuit het bedrijfsbureau ondersteunen ongeveer 35 professionals het team Corona bij de uitvoering van deze primaire processen. De corona teams werken nauw samen met andere afdelingen binnen de GGD, zoals Algemene Infectieziekten, Hygiëne en Inspectie en het Corona preventieteam om gezamenlijk het coronavirus te bestrijden.

Eisen
- U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
- Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot.
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal een hbo- of wo-diploma
- De kandidaat beschrijft in minimaal een halve A-4 pagina waarom de functie geschikt is voor de kandidaat.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal drie jaar werkervaring in een functie als kwaliteitsfunctionaris / kwaliteitsmanager.
- De aangeboden kandidaat is per 1 juli 2021 beschikbaar, het liefst eerder.

Wensen
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur 2 jaar werkervaring met lean-management en stakeholders.
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 2 jaar werkervaring met context- en risicomanagement.
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur een diploma behaald tot interne auditor.
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur kennis van wet- en regelgeving.

Aantal kandidaten op interview: 3
Planning interviews: 23 - 30 juni 2021
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist